Menu

Seriál článků připomene dopravu v rozděleném Berlíně

Moderní centrum Berlína bychom dnes nalezli na Potsdamer Platzu, který byl již v minulosti významným dopravním uzlem. Po stavbě Berlínské zdi se však stala lokalita zónou duchů, jak dokumentuje i tento snímek. Na fotografii z roku 1962 vidíme vůz typu T33U západoberlínské DP na konečné u Berlínské zdi. (foto: Allan Hailstone)
Moderní centrum Berlína bychom dnes nalezli na Potsdamer Platzu, který byl již v minulosti významným dopravním uzlem. Po stavbě Berlínské zdi se však stala lokalita zónou duchů, jak dokumentuje i tento snímek. Na fotografii z roku 1962 vidíme vůz typu T33U západoberlínské DP na konečné u Berlínské zdi. (foto: Allan Hailstone)
Stáhnout PDF
Autobusy Berlín Metro Ostatní Tramvaje Trolejbusy
25. 04. 2021 20:45
redakční sdělení
2 minuty čtení

Dne 2. 5. 2021 uplyne 76 let od kapitulace berlínské posádky německých vojsk. Kontrolu nad celým městem převzala sovětská vojenská moc, později si na základě dříve uzavřených dohod převzali jednotlivé části zástupci západních spojenců, čímž byl položen základ pro rozdělení německé metropole na východní a západní část. Po založení samostatných republik zůstal zachován Berlínu zvláštní status, který byl formálně udržován po celou dobu existence bipolárně rozděleného světa na východní a západní blok, byť během let přicházela různá období utužování a opětovného uvolňování poměrů na hranicích.  

Dění v Berlíně pochopitelně ovlivňovalo také jeho veřejnou dopravu. Komplikovaná historie berlínské MHD v tomto období nebyla přitom dosud v českém prostředí vůbec zpracována, a i v Německu je tento historický skluz doháněn pozvolna teprve v posledních letech, kdy jsou připomínány alespoň některé významné události. Tento nedostatek se pokusíme napravit v rozsáhlém historickém seriálu, který bude mapovat nejvýznamnější události v berlínské MHD od převzetí moci v Německu Adolfem Hitlerem v roce 1933 až po znovusjednocení Berlína a jeho DP na počátku 90. let.

Práce na seriálu začaly již před třemi lety, kdy autor začal načítat dokumenty a publikace věnující se nejen samotné problematice dopravy, ale i širším politickým souvislostem, neboť ty mnohdy přímo ovlivňovaly i dění v MHD. Jedním z podkladů se tak stala například i více než 200stránková práce o ekonomickém vývoji Německé demokratické republiky, která se sama o sobě věnovala berlínské MHD jen jedinou větou. Právě rozsáhlé množství studijních materiálů a časová omezení autora vynucující si dlouhé přestávky způsobila, že se práce protáhly výrazně za původně plánovaný termín publikování k výročí pádu Berlínské zdi, a nakonec i za „náhradní“ termín výročí znovusjednocení Německa (a tím i Berlína).

Nabobtnal však také samotný text, jehož čistopis má přes 70 stran. Vznikl tak unikátní seriál, který bude rozdělen na celkem 38 dílů, jež budou počínaje pondělím 3. 5. 2021 publikovány vždy v pracovní den v 7:45 na webu Československého Dopraváka. Texty budou doplněny řadou historických fotografií. Za poskytnutí většiny z nich patří velké poděkování pracovníkům archivu BVG (berlínského DP), kteří ochotně s přípravou tohoto nezvyklého projektu pomáhali.  

Čtenáři se budou moci dočíst například o postupné nacifikaci BVG, o pracovních podmínkách nuceně nasazených v období druhé světové války, o nákladních tramvajích odvážejících trosky ze zničeného města, o zákulisních hrách vedoucích k rozdělení DP na východní a západní část, o tajné chodbě ve stanici Friedrichstraße, o bojkotu S-Bahnu po stavbě zdi, o útěku do Západního Berlína za pomocí autobusu, o vývoji vlastního východoněmeckého metra, o západoberlínské magnetické dráze, o předčasném otevření hranice, či o vypořádání se s agenty tajné bezpečnosti v řadách berlínského DP po sjednocení Berlína. 

V pondělí 3. 5. 2021 tak bude publikován první příspěvek seriálu „Rozdělené nebe, rozdělené koleje“ s prvním dílem s názvem „Uchvácení moci“. 

 

Podobné články