Menu

V Ciudad de México prezentovali nadzemní trolejbusový koridor

Vizualizace nového koridoru. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México)
Vizualizace nového koridoru. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México)
Stáhnout PDF
Nezařazené
12. 10. 2019 19:39
Redakce
2 minuty čtení

Po nedlouhé době se opět podíváme do hlavního města Mexika. Včera v něm totiž radnice představila podobu nadzemního trolejbusového koridoru, o kterém začala poprvé hovořit na jaře 2019 (viz zde).

Vizualizace nového koridoru. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México) Zákres trati. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México) Vizualizace. (zdroj: Gobierno de la Ciudad de México)

Nový koridor o délce zhruba 8 km, 2 koncových a 8 nácestných stanicích bude umístěn do východní části města a má být náhradou za dříve plánované prodloužení linky metra č. 8 z konečné Constitución de 1917 ke stanici Santa Marta linky metra A (viz plánek zde). Jak jsme již uváděli, stávající vedení Ciudad de México kompletně zastavilo expanzi podzemní dráhy a rozhodlo o tom, že se její systém, který je dlouhodobě ve špatném stavu, nejprve pokusí dostat z nejhoršího.

Dle vyjádření nejvyššího vedení radnice má navíc stavba trolejbusového BRT koridoru na dané relaci Constitución de 1917 – Santa Marta větší smysl, neboť investiční náklady budou podstatně menší a metro by kvůli charakteru tamní zástavby nejezdilo nikdy dostatečně plné. Očekává se, že cena celého koridoru bez započtení vozidel bude 3,2 mld. MXN, neboli méně než 4 mld. Kč. Výběrové řízení na realizaci koridoru by mělo být vypsáno za několik málo týdnů, jeho výsledek oznámen na počátku roku 2020, stavba samotná pak má začít ještě v prvním čtvrtletí 2020. Koridor by měl být dokončen do konce téhož roku, slavnostně otevřen ještě v prosinci 2020 a v plném režimu spuštěn od ledna 2021.

Nový BRT systém by měl na relaci Constitución de 1917 – Santa Marta ušetřit lidem až 40 % času oproti cestování po stávající pozemní infrastruktuře. Denně by měl přepravovat okolo 130 tisíc osob, bude ovšem dimenzován na poptávku až 160 tisíc osob denně. Vzdálenost mezi jednotlivými stanicemi má oscilovat od 625 do 1 572 m. Jelikož jsou obě uvedené stanice metra povrchové, nemá přestup z jednoho dopravního módu na druhý představovat významnější časové ztráty nejen pro zdravé, ale ani pro handicapované osoby, pro které bude systém plně přizpůsoben.

Předběžná vizualizace stanice.

Koridor má vést k rychlejšímu cestování, zlepšení životního prostředí a také k revitalizaci ulice, nad kterou povede. Paradoxně ale nemá vést téměř k žádnému omezení silniční dopravy, např. ve prospěch zvětšení zelených či veřejných ploch. Ostatně stávající prognóza počítá s tím, že trolejbus může na trase přitáhnout z osobních automobilů jen 4 % nových cestujících.

Nasazováno má být na koridoru denně 35 článkových trolejbusů, které se mají mezi stanicemi pohybovat průměrnou rychlostí 35 km/h. Odhadovaná cena jednoho “kloubáku” je 16 mil. MXN, což je asi 19 mil. Kč, celkový předpokládaný rozpočet na vozidla je ovšem 780 mil. MXN, což odpovídá téměř 49 trolejbusům, nicméně se dá předpokládat, že budou zakoupeny i nějaké servisní vozy. O poloze vozovny nebylo zatím nic uveřejněno, každopádně pokud by trolejbusy nebyly schopny také autonomního chodu, budou muset svou vlastní vozovnu někde mít, jelikož nejbližší trolejbusová trať stávající mexické sítě je vzdálená 4 km od stanice Constitución de 1917. Nicméně město nevylučuje, že troleje BRT koridoru propojí s trolejemi městské sítě.

Včerejší prezentace ještě nepřinesla definitivní vizualizace, neboť přesná poloha a podoba koridoru se ještě stále projektují, výše uvedená data jsou ale i tak zajímavá.

Pokud by byl nadzemní koridor v Ciudad de México realizován, jednalo by se ve světě de facto o unikátní počin. V minulosti byl na bázi nadzemního BRT koridoru vytvářen systém fura-fila v Brazílii, který navíc pracoval s pomocným naváděcím systémem, nikdy se však nedočkal dokončení (viz zde).

První čínský trolejbus již ve městě

Dodejme, že první z 63 letos objednaných trolejbusů Yutong již dorazil do hlavního města, kde byl představen veřejnosti za účasti nejvyšších městských představitelů, provozovatele STE i čínských hostů v pátek 13. 9. 2019. Momentálně je vůz stále na zkouškách a jsou na něm zaškolováni řidiči. Do konce roku 2019 se očekává příchod dalších 62 vozů, někteří mají ale po letech zklamání se sliby dřívějších politiků stále pochyby o tom, jestli vůbec dojdou. Radnice nicméně slibuje, že se tak opravdu stane a že by mělo být do pěti let nakoupeno celkem 500 trolejbusů.

Nový trolejbus je v Mexiku již jeden měsíc. Na dalších 62 se ještě čeká. (foto: Servicio de Transportes Eléctricos)

Text: Vít Hinčica

Podobné články