Menu

Zlínský kraj pokračuje v integraci městských provozů

Auobusy MAN Lion’s City 12 pro kroměřížskou MHD. Na linkách by se měly autobusy objevit po Velikonocích. (foto: Město Kroměříž)
Auobusy MAN Lion’s City 12 pro kroměřížskou MHD. Na linkách by se měly autobusy objevit po Velikonocích. (foto: Město Kroměříž)
Stáhnout PDF
Ostatní
29. 03. 2024 18:38
Libor Hinčica
2 minuty čtení

V posledních letech došlo mj. i ke změnám v řízení a dynamice práce krajské organizace KOVED, jež má na starosti koordinaci veřejné dopravy ve Zlínském kraji. Ta sice byla založena již v roce 2006, avšak po většinu své existence byla její činnost spíše omezená – měla na starosti například přípravu nových smluv s novými dopravci, aniž by se přetřásaly otázky jednotného tarifu, dobře provázaného linkového vedení a jízdních řádů, sjednocující marketingové identity atp. Teprve krátce je tak možné pozorovat výrazná zlepšení pro cestující, přičemž důležitou součástí strategie kraje je postupné začleňování městských provozů do struktur integrovaného dopravního systému. Například reálný integrovaný tarif, který by zahrnoval jednotlivé i časové jízdné platné jak pro železnici, tak pro regionální autobusy, byl spuštěn až v létě 2022, ale první rok ještě kompletně bez platnosti v městských hromadných dopravách.

To se změnilo až 1. 7. 2023, kdy se k systému Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) připojilo první město, a to Uherské Hradiště. Jistou vadou na kráse je však samotné fungování veřejné dopravy ve městě, které je postaveno na letitých smlouvách, přičemž zásadní změny v linkovém vedení i intervalech lze očekávat až s příchodem nového dopravce, jehož vstup je však momentálně blokován řízením u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, na nějž se obrátil nikoli některý z neúspěšných dopravců (v soutěži byla mimochodem vybrána nabídka znojemské společnosti PSOTA), ale výrobce vozidel SOR Libchavy.

Kromě Uherského Hradiště lze o zvláštní formě integrace hovořit i v případě Valašského Meziříčí. To má od 12. 6. 2022 svou městskou dopravu zdarma, takže tarifní integrace zde není pochopitelně na pořadu dne, vozidla provozovaná na linkách jsou nicméně napojena na krajský dispečink a kraj se s městem dohodl i na vydání zvláštních průkazů pro obyvatele okrajových částí Valašského Meziříčí, v nichž projíždějící linky regionální dopravy doplňují menší nabídku spojů dopravy městské, přičemž onen „kouzelný průkaz“ umožňuje občanům těchto částí cestování linkami krajské dopravy po katastru města bezplatně.

Od 1. 4. 2023 se počet integrovaných městských provozů rozšíří o Vsetín, v němž současně dojde ke zdražení jednotlivého jízdného z dosavadních 12 na 15 Kč. Zároveň se ale výrazně prodlouží doba platnosti jízdného – z 30 na 45 minut – a na území Vsetína (resp. tarifní zóny 460, jež zahrnuje ještě sousední obce Janová a Ústí) bude možné využít i spoje regionálních autobusů a vlaků. Pro předplatné jízdenky je nově možno použít pouze krajskou kartu „Zetka“. Tarifní výjimky zůstávají zachovány v případě bezplatného jízdného (držitele karet ZTP a ZTP/P a pro doprovod kočárku s dítětem do 3 let věku), které zůstává ohraničeno jen na městské autobusy, které jsou dnes provozovány na celkem 10 linkách. Pro seniory nad 70 let věku s trvalým bydlištěm ve Vsetíně zůstala možnost pořízení zvýhodněného ročního kupónu (v hodnotě 400 Kč), který bude ovšem uznáván i ze strany kraje.

MAN Lion’s City 12 s mild-hybridním modulem během představení na náměstí v Kroměříži dne 28. 3. 2024. (foto: KOVED)

Nejpozději do 1. 1. 2025 by Zlínský kraj rád zaintegroval i městskou hromadnou dopravu v Kroměříži, kterou provozují místní technické služby na celkem osmi linkách. Dne 27. 3. 2024 došlo k podpisu deklarace o spolupráci mezi starostou Kroměříže Tomášem Opatrným a náměstkem hejtmana Zlínského kraje Radkem Doleželem, která brzké dokončení integrace kroměřížské MHD v dohledné době předpokládá. Podpis memoranda se sta zároveň příležitostí pro představení nově dodaných autobusů MAN Lion’s City 12 s mild-hybridním dieselovým pohonem, které umožnily odstavit z provozu dva nejstarší autobusy značky Volvo.  

Jakmile dojde k dokončení integrace kroměřížské MHD, bude posledním městem, které nebude v systému IDZK začleněno, Zlín, resp. Zlín a Otrokovice. I se Zlínem a Otrokovicemi sice již byla 1. 2. 2024 podepsána obdobná deklarace jako v Kroměříži, avšak na rozdíl od Kroměříže zde není stanoven konkrétní časový plán. V současné době sice probíhají diskuze o možné integraci alespoň v rámci programu placení jízdného pomocí vybrané mobilní aplikace už v roce 2024, jednání ovšem nejsou prozatím dokončena.

Podobné články