Menu

ZDS – PSOTA může převzít provoz MHD v Uherském Hradišti

Od roku 2018 jsou součástí provozu MHD také elektrobusy SOR EBN 8, jejichž nákup byl spolufinancován EU. Jaký bude jejich osud, zůstává nejasné. Elektrobusy se objeví i ve flotile ZDS – PSOTA, musí však jít o nová vozidla a mít vyšší obsaditelnost. (foto: František Palisa)
Od roku 2018 jsou součástí provozu MHD také elektrobusy SOR EBN 8, jejichž nákup byl spolufinancován EU. Jaký bude jejich osud, zůstává nejasné. Elektrobusy se objeví i ve flotile ZDS – PSOTA, musí však jít o nová vozidla a mít vyšší obsaditelnost. (foto: František Palisa)
Stáhnout PDF
Autobusy
09. 04. 2024 21:03
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o. (dále jen ZDS – PSOTA) může převzít provoz městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti. Cestu k podpisu smlouvy s městem otevřelo rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který zamítl stížnost společnosti SOR Libchavy. Ta se měla týkat údajně netransparentních podmínek zadávacího řízení v oblasti požadavků na nová vozidla.

Městská hromadná doprava v Uherském Hradišti byla dosud provozována dopravcem ČSAD BUS Uherské Hradiště, a to na základě smlouvy, která byla uzavřena před těžko uvěřitelnými 30 lety, konkrétně dne 16. 2. 1994. Vedení města poté každoročně uzavíralo dodatky na nadcházející rok. V kombinaci s různými dalšími smluvními úpravami vzniklo doposud k původní smlouvě 58 (!) dodatků. Dlouhá léta přitom v Uherském Hradišti platila určitá anomálie, kdy město na provozu MHD finančně vůbec neparticipovalo a veřejnou dopravu ve městě platil Zlínský kraj, který nebyl na zlepšování lokálních podmínek dopravy nijak interesován. Později sice došlo k narovnání a ztrátu z provozu začalo dotovat ze své pokladnice město, i tak byl ale prostor pro zkvalitňování MHD značně omezen. Určitou revoluci v městské dopravě měla přinést nová smlouva na zajištění dopravní obslužnosti Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic s časovým ohraničením na dobu desíti let. Výběrové řízení bylo vypsáno dne 15. 5. 2023 s tím, že na podání nabídek byl původně zhruba měsíc. V důsledku doplňujících dotazů potenciálních uchazečů se se nakonec termín odevzdání nabídek protáhl až do 22. 9. 2023.

Od roku 2009 slouží v Uherském Hradišti autobus SOR BN 10,5 ve třídveřovém provedení. V současné době by však měl mít již jen roli záložního vozidla. (foto: František Palisa)

Ještě v průběhu soutěže musel nastavení podmínek řešit Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na který se kupodivu neobrátil žádný z dopravců, ale výrobce SOR Libchavy, jenž nabyl dojmu, že stanovení kritérií na vozidla z hlediska požadované délky omezuje do budoucna jeho možnosti v oblasti dodávek autobusů a elektrobusů bez ohledu na to, který z dopravců usilujících o provoz v Uherském Hradišti a okolí bude výhercem. ÚOHS se začal případem zabývat, avšak záhy řízení zastavil poté, co město Uherské Hradiště přistoupilo k úpravám podmínek, a tím ke změně délkových parametrů vozidel. Původní znění podmínek počítalo s možností nasazení vozidel o délce max. 11,3 m, oproti tomu nové podmínky sice umožnily nasazení části vozidel o délce až 12,3 m, ovšem současně bylo nutné disponovat kvůli průjezdnosti vybranými křižovatkami i vozidly o délce max. 10,65 m (a těch vzhledem k oběhům bude muset mít většina). Podíl nízké podlahy zůstal stanoven na min. 90 %.

Soutěž přilákala celkem šest společností a sdružení společností, které se pohybovaly v poměrně velkém cenovém rozptylu za definovaný nájezd kilometrů pro hodnocení soutěže. Konkrétně byly nabídnuty následující sumy od těchto subjektů (všechny uvedené částky jsou bez DPH):

Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o.: 45 543 972,79 Kč;
BORS Břeclav a.s.: 51 112 471,71 Kč;
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.: 79 336 261,85 Kč;
Umbrella[1]: 62 270 960,24 Kč;
Lutan AM: 51 698 133,61 Kč;
Společnost pro MHD UH: 47 883 248,87 Kč.

Pod názvem poslední jmenované společnosti se ukrývalo sdružení firmy Autobusy Karlovy Vary, a. s. z impéria Z-Group a společnosti Strojně dopravní služby Opava spol. s r.o., která se Zlínským krajem uzavřela dříve řadu smluv ve statisícových hodnotách na zajištění vjezdů na autobusová nádraží ve Zlíně, Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a Bystřici pod Hostýnem. Její webová prezentace je však poměrně nenápadná.

Na linkách MHD v Uherském Hradišti zajišťuje provoz už od roku 1994 místní ČSAD (ČSAD BUS Uherské Hradiště). Jeho éra by se měla uzavřít s koncem roku 2024. Na snímku vidíme jen z Crosswayů LE, kteří se na linkách objevují. (foto: František Palisa)

Vítězem tendru byl s částkou 59,69 Kč/km prohlášena ZDS – PSOTA. Znojemský dopravce musí zařadit do provozu minimálně 11 nových autobusů (z toho 4 elektrobusy), což je minimum definované tendrem pro zvládnutí oběhů. Počet záložních vozidel je pak čistě v režii dopravce. I záložní vozidla ovšem musí splňovat požadavky na max. stáří a výbavu. Přechodné období je stanoveno pouze na první půlrok provozu, kdy nebudou účtovány sankce za případné nedodržení standardu vozidel, což je vstřícné gesto města vůči provozovateli, neboť zadavatel si je vědom možnosti určitého opoždění dodávek nových vozidel.

S ohledem na to, že soutěž byla vypsána až v polovině května 2023, bylo zřejmé, že nedojde k převzetí služeb pod patronátem nového dopravce od 1. 1. 2024, jak bylo původně plánováno. Město totiž definovalo jako minimální dobu od podpisu smlouvy 9 měsíců s tím, že počátek bude vždy od 1. dne v měsíci. Pokud by tedy došlo k podpisu smlouvy v závěru září 2023, ZDS – PSOTA by mohla převzít provoz od 1. 6. 2024. Tomuto scénáři ale zabránil další protest u ÚOHS, přičemž v hlavní roli stěžovatele byla opět společnost SOR Libchavy. Jelikož Úřad se rozhodl stížností zabývat, vydal – vědomý si faktu, jak dlouhé jsou rozhodovací lhůty v obdobných případech – tzv. předběžné opatření, které zamezovalo městu Uherské Hradišti smlouvu podepsat. Teprve v pátek 5. 4. 2024, poté, co SOR vyčerpal všechny možnosti odvolání, bylo předsedou ÚOHS rozhodnuto, že soutěž nebyla v rozporu se zákonem, čímž byl protest SORu o pár kusů vozidel smeten ze stolu (rozhodnutí ÚOHS prozatím nebylo publikováno, pozn. autora).

V pondělí 8. 4. 2024 tak mohla být uzavřená smlouva konečně zveřejněna v registru smluv, čímž nabyla právní účinnosti. K převzetí provozu na nadcházejících 10 let by mělo dojít v lednu 2025.


[1] Sdružení společností pod názvem: Společná nabídka společností UMBRELLA CITY LINES s.r.o. a UMBRELLA Coach & Buses s.r.o.:

Podobné články