Menu

Žilina plošně zmodernizuje trolejbusovou infrastrukturu, postaví nové tratě

Trolejbus na konečné Vodne Dielo. (foto: Vít Hinčica)
Trolejbus na konečné Vodne Dielo. (foto: Vít Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
14. 09. 2020 10:21
Vít Hinčica
3 minuty čtení

Žilina je v oblasti trolejbusové dopravy stále při chuti. Po dokončení modernizace svého parku, která probíhala v letech 2012 až 2020 (7x Škoda 30Tr Sor, 8x Škoda 31Tr Sor, 11x Škoda 26 Tr Solaris, z toho dva parciální, značené někdy jako Škoda 26 TrA Solaris, a 18x Škoda 27 Tr Solaris), se na počátku tohoto léta vytasila s dalším ambiciózním plánem, který by ještě před pár lety čekal opravdu jen největší optimista: v následujících letech se západoslovenské město pustí do plošné modernizace trolejbusové infrastruktury, přičemž spolu s tím mimo jiné upraví i některá obratiště. Navíc vybuduje tři nové tratě o souhrnné délce téměř 2 km. Oznámení o tomto záměru poslala Žilina na informační portál MŽP SR dne 10. června 2020.

Parciální trolejbus nevyrazil nikam na výlet, jak by se mohlo ze snímku zdát, ale veze cestující na konečnou Vodne Dielo. (foto: vh)

Tato mamutí akce, na kterou se počítá v přepočtu s více než 1 mld. Kč (cca 40 mil. EUR) má navázat na jinou stavbu, která nese název „Výstavba a modernizace údržbové základny trolejbusů v Žilině“ a předpokládá investici ve výši 16 mil. EUR (417 mil. Kč). Oznámení o tomto záměru poslala Žilina na předmětný portál taktéž 10. června 2020. Studie proveditelnosti na modernizaci tratí i vozovny byla zpracována mezi léty 2018 a 2019. 

Navrhovaná podoba zmodernizované vozovny, která bude rozšířena o řadu nových objektů, včetně velkorysého krytého stání. Takovéto moderní logistické zázemí pro trolejbusy bude na Slovensku unikátem. (zdroj: město Žilina)

V pondělí 20. července 2020 město vypsalo dvě výběrová řízení na vypracování projektových dokumentací, přičemž první se týká trolejových drah a druhé vozovny. První uvedené řízení má očekávanou hodnotu 2,4 mil. EUR a druhé 1,25 mil. EUR (obojí bez DPH). Realizace všech akcí má proběhnout v programovém období 2021 až 2027. Obě řízení stále běží, po dotazech a přípomínkách uchazečů město provedlo v tendru před několika dny některé opravy a prodloužilo termíny pro předkládání nabídek do 12. října 2020.  

Nové rozčlenění vozovny. (zdroj: město Žilina)

Návrh nových tratí (čárkovaně). (zdroj: město Žilina)

260 m u centra

Níže se podíváme do všech tří míst, kterými nové trolejbusové tratě povedou. Na plánku výše jsou zaznamenány čárkovaně. Začneme nejprve u centra města, kde je nutné postavit zhruba 260 m na ulici Veľká Okružná, a to v úseku Hálkova – Komenského. Kromě toho bude postavena při styku ulic V. Okružná – Hálkova nová trakční křižovatka a úpravy budou prováděny i na křižovatce ulic V. Okružná a Komenského. Nová trať umožní alternativní vedení trolejbusů ze sídliště Hájik do centra a jižní části města. 

Zde vidíme Veľkú okružnú ulici, která bude mezi křižovatkou s ulicí Komenského a křižovatkou s ulici Hálkova. TEST.
Křižovatka s ulicí Komenského.
V dáli křižovatka s ulicí Hálkova.

412 m na jihu 

Necelý půl kilometru bude měřit nová trať vedená po ulici Centrálna, a to mezi stávajícími trolejbusovými zastávkami Centrálna a Pod hájom. Na obou koncích nové trati bude nutné provést zapojení do stávajících trolejí, pročež vzniknou také nové trolejové křižovatky. Tato trať má zrychlit cestu ze sídliště Hájik k Žilinské univerzitě a na sídliště Vlčince. Jejím zavedením dále nebudou muset všechny trolejbusy jedoucí na jih města končit na obratišti Jaseňová, neboť jižní sídliště Solinky bude možné s pomocí nové trati obekroužit, a stejně tak bude například možné snížit jalové kilometry. 

Začínáme na zastávce Pod hájom. Tudy jezdí trolejbusy směrem k žilinské univerzitě a na sídliště Vlčince.
Pohled opačným směrem poodhaluje sídliště Solinky. Trolejbusy jej musí celé objet, pokud chtějí do centra. Nedaleko odsud, vlevo, je točna Jaseňová. Vpravo má vést nová trolejbusová trať po ulici Centrálna.
Zde vidíme ulici Centrálna o něco lépe.
Nyní už jen procházka ve směru na západ.
Pohled zpět.
Zde se, na rozhraní křižovatek Centrána a Tajovského, nová trať napojí do staré. Centrum je směrem vpravo.

1,4 km na západě

Jednoznačně nejzajímavější bude stavba zhruba 1,4 km dlouhé trati v západním sektoru města. Již dvakrát v tomto textu vzpomínané sídliště Hájik se má dočkat alternativního napojení, které bude směřovat po ulici Kvačalova od žilinské trolejbusové vozovny až na konečnou Stodolova. Zavedení této trati si vyžádá těsně před konečnou Stodolova zavedení nové trakční křižovatky. Kromě toho se plánuje dobudování točny při zastávce Kvačalova, tj. hned u trolejbusové vozovny. Jelikož je navržený úsek situován do táhlého kopce se serpentinami, je na vedení trolejbusů jako stvořený. Největším přínosem jeho vybudování je zkrácení cest do vozovny, a tedy úspora jalových kilometrů, nelze však ani opomenout to, že tím, že vznikne druhá trolejbusová trasa na sídliště, má být rozšířena nabídka spojení pro jeho obyvatele i obyvatele bydlící podél nové trati. Stejně tak bude možné efektivněji řešit případné výluky či nenadálé události v trase původní trati. 

Na úvod se potěšíme dvěma snímky vozovny a obratištěm Kvačalova.
Obratiště Kvačalova, vozovna je vlevo.
U zastávky Kvačalova, trolejbusová vozovna je nalevo.
Ulice Kvačalova ve směru na sídliště Hájik.
A cesta pomalu začíná stoupat...
Pohled o 400 m dále, ale opačným směrem, tj. k vozovně.
Jeden pohled vpřed.
A jeden vzad.
A ještě jeden vzad.
A teď už dále směrem vpřed. Na snímku vidíme obytný soubor Kvačalova, který je pod sídlištěm Hájik.
Pomalu stoupáme nahoru.
Pohled zpět.
A první zatáčka. Sídliště Hájik je vpravo nahoře.
Pohled zpět.
Druhá zatáčka.
Pohled ze třetí zatáčky na druhou zatáčku.
Pohled ze třetí zatáčky k sídlišti Hájik.
A zde už se přibližujeme k sídlišti Hájik a ulici Mateja Bela.
Poslední, čtvrtá zatáčka.
Ještě pohled zpět.
A jsme nahoře. Zaústění ulice Kvačalova přicházející zleva do ulice Mateja Bela. Pohled směrem do centra.
Ulice Mateja Bela a na jejím konci konečná Stodolová.
A tady vidíme konečnou.

Závěrem

Ve světě nebývá zvykem, že by se města provozující trolejbusy pustila do modernizace trolejbusové infrastruktury v takovém rozsahu, jak to nyní navrhla Žilina. Města ji zpravidla obnovují průběžně, nebo ji nechávají chátrat, co to jde, a následně opravují jen havarijní body na své síti, mnohdy ještě při uplatnění starších technologií. Žilinská infrastruktura má být naproti tomu zmodernizována až na výjimky plošně. Díky uplatnění nových technologií a materiálů se dá očekávat, že bude životnost nově vybudované infrastruktury o něco vyšší než té stávající, a tak lze Žilině za její prozíravost a odvahu zatleskat. Je jen ironií osudu, že podklady pro záměr zpracovala firma ENVIRO – KIERNOSZOVA, která má sídlo v Košicích…

Trolejbus uhání na sídliště Solinky.

V Žilině mají i elektrobusy.

 

A ještě jednou trolejbus.

Foto: autor

Podobné články