Menu

V Ostravě končí autobusy Karosa

V roce 1998 byla dvojice ostravských vozů Karosa B 941 zachycena při odjezdu z Vysokého Mýta. (foto: Dušan Kuchař)
V roce 1998 byla dvojice ostravských vozů Karosa B 941 zachycena při odjezdu z Vysokého Mýta. (foto: Dušan Kuchař)
Stáhnout PDF
Autobusy
05. 11. 2020 21:37
Libor Hinčica, Dušan Kuchař, Jakub Bialek
4 minuty čtení

V pátek 6. 11. a v sobotu 7. 11. 2020 budou mít cestující v Ostravě naposledy možnost svézt se v provozu autobusem značky Karosa. Historii autobusů legendární československé značky zakončí autobus Karosa B 941E ev. č. 4285, který bude následně převeden do sbírky historických vozidel. Konec karos zároveň znamená, že všechny spoje ostravské autobusové dopravy budou zajišťovány bezbariérovými spoji.

První autobusy ze závodu ve Vysokém Mýtě byly do Ostravy dodány v roce 1942 (a zařazeny o rok později). Šlo o vozy Škoda 706N, pro které tehdejší karosárna Sodomka postavila karoserie. Společně s nimi dodala také dva přívěsy (Sodomka PRK 6). Po znárodnění získal podnik název Karosa a od roku 2006 došlo k přejmenování na Iveco. Dosud poslední autobus ve službách DPO, který vysokomýtský závod vyrobil, byl dodán v roce 2011. Šlo o autobus Iveco Citelis 12M ev. č. 7026, který byl ale v loňském roce po požáru garáží Hranečník vyřazen. Reprezentanty původní značky Karosa zůstaly jen vozy Karosa B 952E, B 941E a B961. První jmenovaný typ reprezentující sólo provedení dojezdil ráno dne 2. 9. 2019, a to netradičně na trolejbusové lince (poslední vůz ev. č 6563). Přežívající vozy Karosa B 952E totiž byly v létě 2019 vypravovány na noční spoje trolejbusových linek, na nichž nemohly být nasazovány trolejbusy kvůli výlukové činnosti. Poté se ještě svezli zájemci dne 7. 9. 2020 na dni otevřených dveří DPO, čímž se kapitola těchto autobusů v Ostravě bez větší slávy uzavřela. Nadále zůstaly v provozu jen kloubové vozy s písmenem K na čele, které však nadále prakticky dennodenně vyjížděly na pravidelné linky (především čísel 20, 37, 41, 44, 45, 48, 54, 61, 62 a další) neboť Ostrava neměla potřebný počet velkokapacitních autobusů, jimiž by mohla vysokopodlažní vozy nahradit.    

V roce 1994 byl v Ostravě jako statický exponát během oslav stého výročí MHD prezentován vůz B 741 s motorem Renault a s elektronickými informačními panely. V té době již Ostravě vozidly tohoto typu disponovala, elektrické panely se ale objevily na ostravských autobusech až v roce 1995. Autobus později sloužil v Hradci Králové. (foto: Dušan Kuchař)

První článkové autobusy byly v Ostravě do provozu s cestujícími zařazeny od 6. června 1977, přičemž šlo o vozidla značky Ikarus 280 z Maďarské lidové republiky, kterých se v někdejším ocelovém srdci republiky vystřídalo celkem 102. Ty poslední byly do provozu zařazeny v roce 1990. I když byla v Ostravě testována v roce 1989 také prodloužená verze Ikarusu (typ Ikarus 283) a výrobce se i v porevolučních časech snažil na českém trhu prosadit, Ostrava se již přeorientovala na autobusy domácí provenience z Karosy Vysoké Mýto. Prvních 8 vozů (ev. č. 4201–4208) si tehdejší Dopravní podnik města Ostravy přebíral v roce 1990, šlo však o autobusy v linkovém (třídveřovém) provedení typu Karosa C 744, které se do městského provozu příliš nehodily. Poslední z nich opustil linky MHD v roce 2004. Průběžně pak v letech 1991 až 1994 probíhaly dodávky autobusů Karosa B 741 (tedy již v městském provedení), kterých si Ostrava pořídila 41 (ev. č. 4209–4249), z nichž poslední vyřadila v roce 2012. Od roku 1997 už začaly přicházet také první vozy inovovaného typu B 941.

V roce 1998 byl v Ostravě testován autobus Agora 18M. Nákup kloubových Citybusů se ale neuskutečnil a Ostrava dál pokračovala v nákupu vozů Karosa B 941(E), později pak B 961E. (foto: Dušan Kuchař)

V témže roce (tedy 1997) začala Ostrava také s nákupem prvních nízkopodlažních autobusů, které byly reprezentovány modelem Karosa-Renault Citybus 12M. Ostrava si sice pořídila také dva autobusy z produkce Škody Ostrov (typ 21 Ab), avšak tyto vozy už na rozdíl od Citybusů neměly své následovníky. Pořízení nízkopodlažních autobusů bylo sice podporováno státem, avšak příspěvky na nákup těchto vozidel nemohly vyrovnat násobně vyšší sumu v porovnání se standardními autobusy. Ostrava koketovala s myšlenkou, že by mohla i kloubové autobusy pořídit v nízkopodlažním provedení a v roce 1998 využila možnosti otestovat vůz Agora 18M z produkce Renaultu (článkovou verzi Citybusu). Autobus byl v Ostravě v provozu po dobu cca 1 měsíce, přičemž byl po celou dobu nasazován na linku číslo 41. K nákupu autobusů tohoto typu ale nedošlo a Ostrava zůstala dál věrná Karose a její produkce vysokopodlažních autobusů. V letech 1997 a 1998 si Ostrava pořídila 18 vozů typu B 941 (ev. č. 4250–4267), na které navázaly v letech 1999 až 2001 vozy inovovaného provedení (s částečně nižší výškou podlahy v přední části vozu) s přídomkem „E“ (B 941E), kterých si Ostrava pořídila 20. V letech 2003 a 2004 poté bylo pořízeno ještě 8 autobusů Karosa B 961E (ev. č. 4288–4295), čímž byl nákup článkových autobusů z produkce Karosy ukončen.

S vyřazováním vozů B 941 se začalo v roce 2013 a během dvou let byly z provozu odstaveny všechny vozy v „neéčkové“ verzi. Roku 2020 se pak dožilo posledních 5 vozů B 941E ev. č. 4281, 4283, 4284, 4285 a 4286 (všechny z roku 2000, s výjimkou posledního jmenovaného, jenž byl o rok mladší). V případě autobusů B 961E byl první vůz ev. č. 4288 vyřazen již v roce 2013, další byly vyřazeny až v letech 2018 a 2019. Z původních 8 dodaných vozů se roku 2020 dožily tři ev. č. 4290, 4294 a 4295.

Autobus Karosa B 961E ev. č. 4291. Ostrava disponovala pouze 8 autobusy tohoto typu. Symbolického posledního nasazení se měl dočkat vůz ev. č. 4295 v pátek 6. 11. 2020, nakonec byl ostaven o čtyři dny dříve. (foto: Dušan Kuchař)

V souvislosti se zahájením dodávek nových autobusů Solaris Urbino 18 se začal čas stařičkých Karos naplňovat. První nové článkové Urbino (ev. č. 7892) vyjel do provozu s cestujícími dne 16. 10. 2020 a v ten stejný den byly naposledy vypraveny do provozu autobusy B 941E ev. č. 4281 a 4283. Vůz ev. č. 4286 dojezdil již 7. 10., a tak když byl dne 30. 10. 2020 odstaven i vůz ev. č. 4284, zůstal nadále v provozu už jen jediný reprezentant svého typu, a sice vůz ev. č. 4285.

V případě mladšího modelu B 961E došlo k odstavení dvojice vozů ev. č. 4290 a 4294 dne 30. 10. 2020, takže už zůstal v provozu rovněž jen jediný vůz, a sice ev. č. 4295. S ohledem na aktuální situaci, kdy je omezeno shromažďování a téměř vše kromě vyšehradské kapituly a Hlučné samoty je zavřeno, nebylo možné naplánovat veřejnou rozlučkovou akci. Bylo tak rozhodnuto, že autobusy budou pouze naposledy nasazeny na běžný spoj MHD s tím, že v pátek 6. 11. 2020 měl být v provozu autobus B 961E ev. č. 4295 a o den později měl symbolicky naposledy vyjet vůz B 941E ev. č. 4285. První jmenovaný vůz byl ale nakonec již 2. 11. 2020 z provozu odstaven, takže s ním nebylo možné na páteční jízdu počítat. Úplně posledním vozem Karosa v provozu s cestujícími se tak stane vůz ev. č. 4285, který bude v pátek 6. 11. 2020 nasazen ráno na linku číslo 48 (Opavská – Hrabová, průmyslová zóna jih) a odpoledne na linku č. 44 (Otakara Jeremiáše – Třebovice, TESCO). V sobotu dne 7. 11. 2020 pak vyjede už jen na dvě kola linky číslo 48 s tím, že na smyčce Opavská bude k vidění i jeden z nových vozů Solaris Urbino 18, takže náhodní kolemjdoucí na procházce budou mít možnost si obě vozidla společně vyfotit.

Autobus karosa B 941 ev. č. 4259 kříží tramvajovou trať na Svinovských mostech dne 16. 3. 2012. (foto: Libor Hinčica)

Odjezdy autobusu dne 6. 11. 2020 jsou následující:

Linka číslo 48 (ranní část):

Poruba, Opavská: 3:57, 6:01, 7:50 (režijní zátah)
Hrabová, TESCO: 4:51, 7:02 (tento spoj začíná na zastávce Hrabová, průmyslová zóna jih s odjezdem v 6:58)

Linka číslo 44 (odpolední část):

Poruba, Otakara Jeremiáše: 14:48, 15:58, 17:08, 18:02 (režijní zátah)
Poruba, Řecká: 14:09, 15:19, 16:29, 17:39
Třebovice, TESCO: 15:17, 17:37

Dne 7. 11. 2020 by měl autobus obsloužit spoje linky č. 48 s následujícími odjezdy:

Poruba, Opavská: 8:44, 11:24
Hrabová, TESCO: 10:13 (tento spoj začíná již na zastávce Hrabová, průmyslová zóna jih s odjezdem v 10:09), 12:33

Ačkoli se původně nepředpokládalo, že by mohl zůstat článkový reprezentant řady Karosa 900 zachován, podařilo se nakonec prosadit, aby vůz ev. č. 4285 tuto roli do budoucna plnil. Po svém vyřazení se tak autobus stane součástí sbírek historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

Připomeňme, že konec autobusů Karosa ve službách DPO znamená současně také konec autobusů Karosa na pravidelných linkách v rámci integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje.

Podobné články