Menu

Trolejbus projel po 57 letech Zenklovou ulicí v Praze

Trolejbus Škoda 30 Tr ev. č. 9506 (u DP Hradec Králové ev. č. 38) na estakádě na Čuprově ulici během první zkoušky dne 27. 10. 2022. (foto: Libor Hinčica)
Trolejbus Škoda 30 Tr ev. č. 9506 (u DP Hradec Králové ev. č. 38) na estakádě na Čuprově ulici během první zkoušky dne 27. 10. 2022. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
27. 10. 2022 13:05
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Když v červenci roku 1965 došlo v Praze k propadu vozovky v ulici Nad Krocínkou na Proseku, byl přerušen provoz trolejbusové linky číslo 58 a operativně nahrazen autobusy. Po pár týdnech se ukázalo, že výluka bude v dotčeném úseku dlouhodobá a dočasné nahrazení trolejbusů se stalo trvalým.

Stalo se tak o zhruba rok dříve, než bylo původně zrušení trolejbusové linky číslo 58 avizováno. Trolejbusy opustily nejen trasu z konečné U Kříže v Libni do Čakovic, ale i návaznou spojovací trať do vozovny Libeň, která od roku 1961 vypravovala trolejbusy už jen na letňansko-čakovickou trať (předtím zajišťovala i část výpravy tzv. vysočanských trolejbusových linek). Tato spojovací trať vedla mj. ulicí Zenklovou – v souběhu s tramvajovou tratí do Kobylis.

Právě na tento úsek se dne 27. 10. 2022 trolejbus opět vrátil. Sice jen jednosměrně (původní manipulační trať byla v tomto úseku dvoustopá), zato však v rámci většího neuzavřeného okruhu, který bude tvořit spodní smyčku trolejbusové linky číslo 58 po dokončení projektu elektrifikace linky č. 140 (Palmovka – Letňany – Čakovice – Miškovice).

Zkouška nabíjecí stopy na Palmovce dne 27. 10. 2022. Právě zde se nachází i trojice sjezdových výhybek.(foto: Libor Hinčica)

První část elektrifikace trolejbusové linky číslo 140 byla dokončena počátkem října, kdy bylo možné dne 6. 10. 2022 uspořádat pantografovou zkoušku na úseku z Letňan do Čakovic (k obchodnímu centru). Následně se konala formální zkouška za účasti Drážního úřadu pro uvedení trati do zkušebního provozu (12. 10. 2022) a o víkendu 15. a 16. 10. 2022 se konala akce k připomínce 50. výročí ukončení původního trolejbusového provozu, která byla zároveň symbolickým obnovením testovacího provozu linky č. 58. Ta jezdí nyní pouze o víkendech, a to v trase Letňany – Čakovice. Návazný úsek totiž nebyl ještě dokončen, navíc došlo k uzavírce části ulice Prosecké v souvislosti s rekonstrukcí silnice v její horní části. Na stavbě trati se nicméně pilně pracovalo. O víkendu 8. a 9. 10. 2022 došlo k natažení trolejí v úseku na Prosecké ulici (tj. v části, kde je nyní rekonstruována silnice) a od soboty 22. 10. 2022 se roztočily cívky s měděnou přízí i na spodní části tratě od Prosecké ulice k Palmovce.

Tam došlo k napojení na tu část tratě, která byla vybudována během letní výluky tramvají v ulici Na Žertvách, kdy vznikly i prostory budoucích odstavů trolejbusů a elektrobusů. Trolejové vedení bylo v červenci nataženo jen v blízkosti autobusového obratiště Palmovka, následně na konci srpna přibylo i v ulici Zenklově, což si opět vyžádalo přerušení tramvajového provozu (tentokrát už jen v rámci víkendových výluk). Dokončením úseku Prosecká – Čuprova – Na Žertvách během uplynulého víkendu se podařilo neuzavřený okruh (trolejové vedení končí za zastávkou Libeňský zámek, dále budou muset trolejbusy překonávat kousek na baterie) uzavřít a dne 27. 10. 2022 bylo možné uspořádat další pantografovou zkoušku, která zahrnovala kromě neúplného okruhu i celý úsek na Prosecké ulici.

Trolejbus v zastávce Libeňský zámek. Zenklovou ulicí byla trolejbusová trať vedena v letech 1952 až 1965 obousměrně. Šlo však pouze o manipulační úsek, na němž byl zakázán provoz cestujících. Podle původních poválečných úvah však měla trolejbusová trať vést přes Libeňský most a s provozem cestujících na úseku vedeném souběžně s tramvají se počítalo. (foto: Libor Hinčica)

Zkoušky se účastnil tentokrát trolejbus ev. č. 9506, tedy trolejbus Škoda 30 Tr zapůjčený do konce listopadu z Hradce Králové (zde pod ev. č. 38). Ten přijel již před půl jedenáctou k nově vybudovaným nabíjecím odstavům na Palmovce a v 11:05 se vydal poprvé po nově vybudované trati na Zenklově ulici. Tu projel až k místu zakončení trolejového vedení, následně vůz přejel úsek na baterie a v zastávce Kundratka na začátku Prosecké ulice se opět natrolejil. Projel pak jak dříve vybudovaný úsek z roku 2017, tak novostavbu od zastávky Kelerka (u bobové dráhy na Proseku) po zastávku Prosecká. S ohledem na probíhající stavební činnost v horní části Prosecké ulice bylo nutné během této jízdy krátkodobě zastavit provoz automobilů v protisměru, neboť část silnice je zde dnes pojížděna jednosměrně. Poté trolejbus projel trať v opačném směru až k Palmovce. Po celou dobu jel trolejbus první jízdu nízkou rychlostí, načež se opakovala zkouška již provozní rychlostí do 50 km/h podle stejného scénáře. Pouze krátký koncový úsek ke křižovatce ulic Prosecká x Vysočanská (u stanice metra Prosek) byl projet jedenkrát (v rámci druhé jízdy), přičemž trolejbus se jel na baterii otočit až na kruhový objezd u terminálu Letňany (předtím využil možnosti otočení do protisměru u zastávky Prosecká, čímž mu pár desítek metrů tratě k celému odzkoušení nově vybudované infrastruktury chybělo). Po dokončení zkoušky se trolejbus projel pod trolejí Zenklovou a Proseckou ulicí už jen v rámci cesty do garáží na Klíčově (přičemž vůz ještě zajel do Letňan kvůli dobití baterií).  

Trolejbus Škoda 30 Tr v zastávce Kelerka při jízdě ve směru na Palmovku. (foto: Libor Hinčica)

Z pohledu stavby představuje celý úsek Palmovka – Prosek jeden stavební objekt (SO 661). Zatímco na nově vybudovaných úsecích je použit trolejový drát Cu 120 mm2, v případě úseku z roku 2017 na Prosecké ulici zůstala zachována trolej Cu 100 mm2. Liší se i výška trolejového drátu (u nových úseků jde o 5,7 m, u staršího o 5 m). Vedení je řešeno jako pružné a kompenzované (stálé zatížení 2x 10 kN). Na nově vybudovaných úsecích byly použity odstupňované ocelové stožáry v antracitové barvě, v menší míře jsou použity stožáry osmiboké. Dopínání zajišťují tzv. stožáry HEB se závažím. Částečná náhrada stožárů z roku 2017 byla provedena ve spodní části Prosecké ulice, jinak zde zůstaly zachovány původní stožáry ve stříbrném zbarvení. Na Zenklově ulici je trolejové vedení částečně upevněno i na stávajících převěsech tramvajové tratě, které jsou ukotveny do okolních budov. Všechny tyto převěsy a upevnění prošly již v roce 2018 opravou tak, aby na ně bylo možné trolejbusové trolejové vedení upevnit.

Na nově vybudovaném úseku se nacházejí tři výhybky, avšak pouze sjezdové z nabíjecích stop situovaných na Palmovce. Napájení je realizováno ze stávající měnírny Prosecká, celá trať od Proseku až na Palmovku (potažmo k Libeňskému zámku) je rozdělena na čtyři napájecí úseky. Celkem mělo dle projektu dojít k vybudování 3 955 m nových stop (měřeno jednostopě) a 95 m kusých stop nabíjecích.

Podobné články