Menu

Sankt Pölten chce urychleně zavést trolejbusy

Starosta Matthias Stadler se vydal na počátku tohoto roku do nedalekého Lince. (foto: Arman Kalteis,; Burgerservice; Sankt Pölten)
Starosta Matthias Stadler se vydal na počátku tohoto roku do nedalekého Lince. (foto: Arman Kalteis,; Burgerservice; Sankt Pölten)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
20. 12. 2022 20:03
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Rakouský Sankt Pölten ležící na hlavních dopravních tazích spojujících Vídeň se západem republiky a  mající necelých 60 tisíc obyvatel dnes představil výsledky studie na zavedení trolejbusové dopravy, která by obsluhovala nejen jeho území, ale i území sousedních městeček Wilhelmsburg (cca 6 500 obyvatel) a Herzogenburg (cca 7 500 obyvatel). Radnice, která už dříve nad trolejbusy přemítala, uvádí, že je možné trolejbusy zavést už do 2 let. 

Starostové Sankt Pöltenu (třetí zprava), Herzongeburgu (druhý zprava) i Wilhemsburgu (třetí zleva) se k myšlence trolejbusové dopravy na dnešní prezentaci společně přihlásili. (foto: Bürgerservice; St. Pölten)

Návrh sítě trolejbusové dopravy. (zdroj: Sankt Pölten)

Navržený trolejbusový systém, nazvaný pracovně jako „O-Lup“
(LUP je dnes značka místního městského autobusového systému a O odkazuje na trolejbus, německy Oberleitungsbus), předpokládá zřízení páteřní linky T1 o délce 16,1 km, která spojí severní okraj (konečná Viehofen) s jižním okrajem Sankt Pöltenu (konečná St. Georgen). Doplňkově budou zřízena prodloužení do jižně ležícího Wilhelmsburgu (6,1 km) a severně ležícího Herzogenburgu (8,3 km) a taktéž kratší trasa po území Sankt Pöltenu (4,3 km). Celkem se tedy jedná o téměř 35 km nových trolejbusových tratí (jednosměrně), jež by měly být až na výjimky plně elektrifikované. Při návrhu systému O-Lup byly brány v úvahu silné proudy lidí pendlujících za prací, ať už ve směru ven, nebo dovnitř města. Stávající autobusový systém ideální obsluhu města podle radnice nenabízí, a trolejbusy tedy mají potenciál tuto merezu v obsluze města vyplnit. Volba na trolejbusy padla ze dvou důvodů: ochrana životního prostředí a provozní účinnost daného druhu dopravy. 

Matthias Stadler, starosta Sankt Pöltenu, dnes uvedl: „Při dosahování cílů v oblasti klimatu hraje podpora veřejné dopravy a zejména dekarbonizace důležitou roli. Město St. Pölten si je toho vědomo a sází na řešení, která jsou maximálně udržitelná pro budoucí rozšiřování veřejné sítě.“ Zároveň ale objasňuje, že „přechod na veřejnou dopravu může skutečně fungovat pouze tehdy, pokud se člověk do města dostane snadno a bez auta.“ Sankt Pölten dle něj dlouhou dobu usiloval o to, aby se zkapacitněla v dané severojižní trase železnice, nicméně tento proces je dle něj i jeho kolegů z radnice příliš pomalý a město i okolní sídla potřebují ještě před rokem 2030 takový druh dopravy, který bude nejen atraktivní pro lidi, ale zároveň bude i ohleduplný k životnímu prostředí.

Prvotní náklady na zavedení trolejbusového systému byly vyčísleny na 124 mil. EUR (cca 3 mld. Kč), přičemž většina z této sumy padne na trolejovou infrastrukturu. Radnice Sankt Pöltenu přiznává, že pro rychlé zavedení trolejbusů bude nutná brzká dohoda na podmínkách finanční spoluúčasti ze stran centrální i spolkové vlády i zúčastněných municipalit. Stejně tak radnice přiznává, že částka 124 mil. EUR je ve srovnání s náklady na zavedení elektrobusového provozu vysoká, avšak v dlouhodobém horizontu se jedná o smysluplnou investici jak z ekonomického, tak ekologického hlediska, která předčí i řešení v podobě elektrobusů. Trolejbusový systém je navíc navržen modulárně, takže může být rozvíjen postupně. Jaké budou další kroky radnice, není známo, rakouská televizní stanice ORF už ovšem bez dalších podrobností sdělila, že již nyní se má ve městě nacházet několik sloupů trolejového vedení. 

Podobné články