Menu

Saint-Étienne staví trolejbusovou trať, bude pořizovat dvě desítky „kloubáků“

Trollino odpočívá dne 17. října 2023 večer na konečné Michon.
Trollino odpočívá dne 17. října 2023 večer na konečné Michon.
Stáhnout PDF
Trolejbusy
21. 10. 2023 20:50
Vít Hinčica
4 minuty čtení

Saint-Étienne se loni pustilo do obnovy trolejbusové trati ve směru na jih, kterou na počátku tohoto milénia trolejbusy opustily. Nyní dochází k nápravě. Co víc, působiště trolejbusů se má především díky bateriím a novým nabíjecím stopám rozšířit i do dalších lokalit. 

V Saint-Étienne jezdí trolejbusy od roku 1942 a většina vzniklých tratí nahradila tratě tramvajové. Síť se během následujícího čtvrtstoletí rozvíjela a roku 1968 dosáhla délky téměř 35 km (bráno jednosměrně). I v Saint-Étienne zažily v 70. letech trolejbusy útlum, avšak ne v podobě rušení tratí, ale jenom v podobě zamrzlých investic do nové infrastruktury. Poněkud proti celosvětovému proudu se v 70. letech podařilo do města dostat několik desítek nových trolejbusů. V 80. letech se pak ještě podařilo saint-étiennskou síť o pár kilometrů prodloužit. Po další léta byla trolejbusová síť stabilní a k měnění čísel linek nebo tras docházelo naprosto výjimečně. Po nějakou dobu se v 80. letech vyskytovaly na lince č. 7 autobusy, které se tam od roku 1992 usadily natrvalo. Nicméně teprve od roku 1998 začíná cílená likvidace trolejbusových linek, na které se stěhují naftové autobusy. Některé tratě byly poté během pár měsíců až let zlikvidovány, jiné zůstaly ponechány. Každopádně v roce 2010 zůstala po různých kráceních a fúzích cestujícím k dispozici jenom jediná trolejbusová linka, č. 3 Cotonne – Terrenoire, která byla od posledního srpnového dne roku 2017 přejmenována na M3. Naštěstí pro místní trolejbusový provoz došlo k obměně politických kádrů ve vedení města i metropolitní oblasti a také k nástupů parciálních trolejbusů na trh, díky čemuž se začala zvažovat obnova trolejbusového vozového parku a také i možná renesance saint-étiennské trolejbusové sítě. V letech 2019 až 2021 se podařilo do města dostat 23 krátkých parciálních Trollin a vzkřísit linku 7, nově už jako M7, a navíc v trase Michon – centrum – Bellevue a ne nádraží Châteaucreux – Bellevue, jak jezdila původně (v trase centrum – Michon jezdívala linka č. 5, sloučená roku 2003 s linkou 3, jež byla ale nakonec od roku 2010 stejně bez trolejbusů). Linka č. 7 byla v minulosti pochopitelně plnohodnotně pod dráty, nicméně v oblasti Bellevue, kde vytvářela velkou trojúhelníkovou blokovou smyčku, jí byla část trati už dávno demontována, a tak se tam už nyní obnova trolejí neprováděla. Nyní tedy trolejbusy linky M7 jezdí v oblasti Bellevue bez drátů a navíc po jiné trase. Na konečné v Bellevue mají nicméně trolejbusy novou nabíjecí stopu. Teoreticky by bylo možné zavést pro trolejbusy v oblasti Bellevue novou blokovou smyčku, a tedy navrátit celou linku M7 pod dráty, nicméně k tomu zatím nedošlo a možná ani nedojde. 

Momentky ze Saint-Étienne:

Centrum města.
Konečná Terrenoire.
Konečná Terrenoire.
Dočasná konečná Cotonne.
Některá sedadla jsou značně znečištěná kvůli pokládání nohou.

Velký návrat trolejbusů na „šestku“

Od loňského roku obnovovaná trať je součástí staré trolejbusové trati náměstí Dorian –⁠ rozhraní ulice Cours Fourriel/náměstí Edmont Maraut –⁠ kruhový objezd –⁠ čtvrť Métare, po které jezdila trolejbusová linka č. 6. Úsek od náměstí Dorian ke kruhovému objezdu měřil 2,9 km a byl zprovozněn už 29. února 1952. Dne 6. září 1968 došlo k prodloužení sítě o 1 km dlouhý úsek od kruhového objezdu do čtvrti Métare (jednalo se o poslední prodloužení trolejbusové sítě před 80. léty 20. století). Někdy okolo roku 2001 přestaly trolejbusy jezdit na úseku⁠ rozhraní ulice Cours Fourriel/náměstí Edmont Maraut –⁠ kruhový objezd –⁠ čtvrť Métare, troleje zde však byly až do loňska zachovány. Článkové trolejbusy obsluhující linku č. 6 byly následně prodány do ruské Tuly, kde však dlouho jezdit nevydržely. O pár let později, po konci linky 8 Châteaucreux – La Rivière, přestaly jezdit trolejbusy i na trase náměstí Dorian⁠ –⁠ rozhraní ulice Cours Fourriel/náměstí Edmont Maraut, nicméně s výjimkou koncového úseku se troleje ve směru La Rivière nezrušily, protože se tudy jezdilo do vozovny. 

Nekvalitní schéma zachycuje plánovanou budoucí podobu linky M6+, jež má být náhradou stávající autobusové linky M6, jež dnes končí v centru. Právě obnovovaná trolejbusová trať začíná v místě, kde je vyznačen černý puntík. (zdroj: Saint-Étienne Métropole)

Optikou dneška se obnovovaná trať nachází v jižní části trasy nynější autobusové linky M6 vedené z centra města k místnímu univerzitnímu kampusu. Během posledního roku bylo na úseku ozhraní ulice Cours Fourriel/náměstí Edmont Maraut –⁠ kruhový objezd –⁠ čtvrť Métare vztyčeno celkem 254 nových sloupů, které na 3km dlouhé trase nahradily staré betonové sloupy, z nichž byla většina už zlikvidována. Na prvním kilometru a půl novostavby, jmenovitě na ulici Cours Fauriel, už byly v létě nataženy trolejové dráty a momentálně probíhá zavěšování drátů v jižní části dané 3km trasy. Zatímco v minulosti byly trolejbusy ve čtvrti Métare přivítány na konečné smyčkou mezi paneláky, nyní žádné ukončení smyčkou nebude, protože trolejbusy uhnou krátce před původní smyčkou, snesenou teprve loni, a pojedou asi o kilometr dále než v minulosti až na konečnou IUT, kde autobusová linka M6 končí, a to převážně na baterie. 

Snímky nové trati pro linku M6 (v budoucnu M6+):

Rozhraní ulice Cours Fauriel a náměstí Edmont Maurat. Vlevo směr Métare, vpravo vozovna/Bellevue.
Rozhraní ulice Cours Fauriel a náměstí Edmont Maurat.
Pravá stopa vede z Métare, levá ve směru od vozovny (směr Bellevue)
Ulice cours Fauriel.
Ještě jednou tatáž ulice.
Poblíž kruhového objezdu.
Za kruhovým objezdem. Pohled do centra.
Údaje o sloupu.
Čtvrt Métare.
Montáž troleje ve čtvrti Métare dne 18. 10. 2023.
Zde bude obnovená trolejbusová trať končit. Trolejbusy pojedou na baterie ještě asi km. V minulosti končily za paneláky na pravé straně, po tomto kousku ulice tedy nejezdily.

Práce na montáži trolejí v 3km úseku trasy linky M6 budou dokončeny až v příštím roce, ačkoli měly být hotovy už v červenci 2023. Dopravce STAS s dokončením trati nijak nechvátá, dělá si je totiž svépomocí a zpravidla na stavbu posílá jen tříčlennou montážní četu. Ostatně ani nemá kam spěchat, nová vozidla na tuto trať ještě nevysoutěžil, a kromě toho je v plánu linku M6 prodloužit dále na sever a stavebními pracemi na části trasy zařídit její převedení do kategorie metrobusu.

Další momentky ze Saint-Étienne: 

Konečná Bellevue s nabíjecí stopou.
Konečná Bellevue s detailem trolejbusu.
Smyčka Michon.
Někteří si najdou i nestandardní místo.

Přesný počet nových vozidel, která by se měla přidat k 23 Trollinům, jež byla dodána v letech 2019 až 2021, ještě není jasný. Před pár léty se hovořilo jen o 8 „kloubácích“, metropolitní správa a dopravce STAS nicméně od roku 2021 plánují nejen nástup trolejbusů na linku M6 od příštího roku, ale, jak bylo právě uvedeno, také prodloužení linky M6 skrze centrum k hlavnímu vlakovému nádraží s platností od ledna 2026 a poté, v roce 2028, dále na severní okraj centra, čímž by vznikla 8,7 km dlouhá trasa IUT (Métare) – centrum – vlakové nádraží Chateaucraux – Cité du Design – Roch. Kromě toho je ještě uvažováno se zavedením trolejbusů na autobusovou linku M4 Bellevue – Châteaucreux (trolejbusová linka č. 4 v Saint-Étienne mimochodem neexistovala, tuto trasu jezdívala kdysi „sedmička“), takže 8 trolejbusů, navíc při plánované celodenní frekvenci 8 až 10 minut na lince M6, nově s plánovaným označením M6+, by rozhodně nestačilo. Uvažováno je tedy nyní se zhruba dvacítkou článkových vozidel, z toho 14 má zamířit na linku M6+. Cena jednoho článkového parciálního vozidla pro linku M6+ je odhadována v přepočtu na 22 mil. Kč bez DPH (celkem za 14 vozidel 12,6 mil. EUR bez DPH).

Galerie s vozovnou:

Trolejbus vyjíždí z vozovny, která jde vidět v pozadí (bílá budova na levé straně silnice).
Ulice s vozovnou. Pohled směrem k Bellevue.
Hlavní vjezd.
Uvnitř vozovny. Jak je vidno, ve vozovně není smyčka. Sběrače tedy musí vozy shazovat a zase nahazovat.
Plán vozovny.
Opuštěný sloup nedaleko vozovny patřil koncovému úseku trati linky 8. Sloup přežil do dnešních dnů, trať byla snesena už dávno.

Proč se město, kde ještě nedávno přežívala jen jediná trolejbusová linka, rozhodlo trolejbusy rozvíjet, objasnil na jaře 2023 vicepředseda metropolitní oblasti Saint-Étinne, Luc François: „Tyto trolejbusy stojí dvakrát více než klasická naftová vozidla. Avšak provozní náklady jsou podstatně menší: Jedná se o úsporu 30 000 euro za rok a vozidlo.“ Zda se stavební práce na lince M6 podaří do příštího roku úspěšně dokončit a vozy nakoupit, na to si ještě bude třeba nějakou dobu počkat. Momentálně ovšem probíhá dokončování plošné obnovy infrastruktury linek M3 a M7, po kterých jezdí nyní Trollina. Až na výjimky byly staré betonové sloupy opuštěny (v řadě případě už i strženy) a namísto nich se vztyčují sloupy nové. Stejně tak byly na řadě míst ve městě nataženy nové troleje. Kvůli probíhajícím pracím jezdí trolejbusy v některých meziúsecích na baterie. Jak už víme, na konečné Bellevue vznikla nabíjecí stopa a stejně tak ve vozovně jsou k dispozici nové nabíjecí stopy. Ve městě je k vidění několik málo opuštěných trolejbusových stop, jedná se však o méně než 5 případů, některé z nich by se daly ještě využít.  

Foto: autor

Podobné články