Menu

Rimini změnilo trasování severního prodloužení trolejbusového koridoru

Trolejbus od VanHoolu na loňském snímku. (foto: Roberto di Biase)
Trolejbus od VanHoolu na loňském snímku. (foto: Roberto di Biase)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
23. 08. 2022 22:30
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Plánované prodloužení trolejbusového BRT koridoru spojujícího Rimini a Riccione a zvaného „Metromare“ směrem na severozápad prvního zmíněného města se po zhruba dvou letech ticha dočkalo kýženého pokroku. V onom „období ticha“ Rimini provedlo v souladu s připomínkami Ministerstva infrastruktur a udržitelné mobility změnu v trasování prodloužení a následně u něj zažádalo o povolení této změny.

Předmětné ministerstvo se zavázalo Rimini poslat už před dvěma léty 49 milionů eur na ono prodloužení, avšak ne bezpodmínečně, takže se vývoj poněkud zadrhl, a teprve před pár dny dané ministerstvo rozhodlo, že se změnou projektu souhlasí a dané prostředky v téže výši poputují z fondu Národního plánu obnovy a odolnosti.

Příští rok by měly být vysoutěženy stavební práce, které by měly skončit v roce 2026. BRT koridor mezi hlavním riminským nádražím a lokalitou zvanou Fiera bude mít délku více než 4 km. Oproti původnímu záměru bude nově více přimknut k železniční trati namísto toho, aby vedl po hlavních riminských ulicích Matteotti a XXIII Settembre. Tato změna sice znamená snadnější průchodnost záměru u místních obyvatel i ministerstva, na druhou stranu dochází ke kopírování téže chyby jako v případě stávajícího BRT koridoru, když vedle sebe povedou dva kapacitní dopravní systémy, byť jeden s o něco větší hustotou zastávek.

Podle primátora Rimini, Jamila Sadegholvaada, bude díky právě obdrženému kladnému verdiktu ministerstva možné zavést trolejbusy rychleji, než by tomu bylo v případě původního projektu (který však počítal s tím, že se začne stavět už před dvěma léty…), a zejména pak bude možné rozšířit na území města udržitelnou dopravu. Dodejme také, že je nadále zamýšleno cca 7km prodloužení trolejbusů z Fiery dále do vnitrozemí, a sice do obce Santarcangelo di Romagna. 

Co se zamýšleného prodloužení ve směru od Riccione na jih do okolních pobřežních měst Misano Adriatico a Cattolica týče, i zde nalezneme pozitivní zprávu. V červnu 2022 vystřídala po komunálních volbách starostku Riccione Renatu Tosi starostka nová, Daniela Angelini, která se k otázce prodloužení trolejbusového koridoru na jih ve směru do Cattolicy staví velmi kladně. Její předchůdkyně naopak měla s návrhem trasování jižního prodloužení BRT koridoru problém, což vyústilo v návrh, který počítal s konvenční trolejbusovou tratí dále od riccionského nádraží, kde dnes meziměstský trolejbusový systém Metromare končí, až na jižní konec katastru Riccione, odkud pak měl být až do Cattolicy opět budován BRT koridor.

V červenci 2022 proběhla mezi nově jmenovanými/zvolenými vrcholnými představiteli dotčených měst a vedením riminské provincie první schůzka, na které bylo rozšiřování BRT koridoru do Cattolicy diskutováno. Všichni účastníci se shodli na tom, že „táhnutí za jeden provoz“ bude znamenat daleko větší šanci na prosazení zamýšleného záměru u výše zmíněného italského ministerstva, než tomu bylo doposud, a připravili si půdu proto, aby mohli projekt trolejbusového prodloužení do Cattolicy modifikovat tak, aby se se jižní prodloužení BRT koridoru realizovalo už na území Riccione a ne až za jeho jižní hranicí. 

 

Podobné články