Menu

Provoz tramvaji do Vratislavic nad Nisou na rozchodu 1435 mm zahájen

Přerozchodovaná část končí za vratislavickou smyčkou v místě hranice mezi libereckým a jabloneckým okresem. Snímek dokumentuje stav z 24. 10. 2021. (foto: Zdeněk Mazánek)
Přerozchodovaná část končí za vratislavickou smyčkou v místě hranice mezi libereckým a jabloneckým okresem. Snímek dokumentuje stav z 24. 10. 2021. (foto: Zdeněk Mazánek)
Stáhnout PDF
Tramvaje
08. 11. 2021 20:04
Zdeněk Mazánek
3 minuty čtení

Po téměř čtyřech měsících byla dokončena rekonstrukce tramvajové trati mezi Libercem a Vratislavicemi spojená se změnou rozchodu. První normálněrozchodné vozy vyjely na linky 5 a 11 v sobotu 6. listopadu.

Práce na přerozchodování meziměstské tramvajové trati Liberec – Jablonec nad Nisou byly zahájeny v roce 2008 tzv. nultou etapou, kdy byla přestavěna smyčka ve Fügnerově ulici. V dalších letech postupovaly práce tak, že v roce 2015 byl na normální rozchod připraven celý úsek z Liberce do Vratislavic a několik kratších úseků na zbylé části do Jablonce. Prvotní plány počítaly se zahájením přerozchodování celé trati v roce 2018, díky průtahům ohledně dotací, výběru zhotovitele i postoji vedení města Jablonce nad Nisou se však práce neustále odkládaly. Teprve v létě letošního roku byla přestavba zahájena.

Posledním dnem pravidelného provozu linek 5 a 11 na rozchodu 1 000 mm se stala sobota 17. července, kdy byly na trať pro předpokládaný velký zájem fandů nasazeny mimořádně soupravy. Soupravou, která 45 minut po půlnoci dne 18. července pravidelný provoz na rozchodu 1000 mm s cca 40minutovým zpožděním kvůli extrémnímu dešti definitivně uzavřela, se stala T3R.PLF č. 47+T3R.P č. 24. Stalo se tak bez jednoho měsíce a týdne po 124 letech provozu libereckých tramvají. Ty vyjely na první trati do Lidových sadů 25. srpna 1897.

V říjnu byla vyměněna kolejová konstrukce pod terminálem MHD ve Fügnerově ulici, s níž byla i odstraněna část kolejnic pro metrový rozchod. (16. října 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Na neděli 18. července 2021 připadla oficiální rozlučka s metrovým tramvajovým provozem v ČR. Kolem poledne vyjely na linku 11 vozy GTM4 č. 78 „Bovera“, která zároveň do Jablonce přetáhla původem jabloneckou trolejovou věžku č. 105 z roku 1899, ryze jablonecká souprava 6MT č. 117 + vlek č. 44 „plecháč“, Gotha T2-62 č. 145, T2R č. 17, T3M č. 8106, souprava T3m č. 57+49, pro kterou to bylo zároveň zcela poslední provozní nasazení, a T3R.PLF č. 47 + T3R.PV č. 78. Po 18. hodině se postupně všechny vozy sjely do jablonecké smyčky, odkud v 19 hodin společně vyrazily za přihlížení místních obyvatel a za zvuku smuteční hudby do Vratislavic nad Nisou před místní kostel. Zde v 19:30 proběhlo druhé smuteční rozloučení. V 19:50 dorazily všechny vozy do prostoru zastávky Textilana, kde vzniklo spontánní společné foto všech aktérů poslední jízdy, a přesně ve 20:00 začala celá kolona opět za doprovodu smuteční hudby projíždět Fügnerovou ulicí v Liberci, čímž rozlučka s „metrem“ oficiálně skončila.

Ve 22 hodin vyjely z vozovny na trať ještě vozy GTM4 a 6MT s trolejovou věžkou, a to se členy Boveraclubu a zaměstnanci DPMLJ. Po definitivním rozloučení se s metrovými tramvajemi v Jablonci vyjely ve 23:35 vozy ve stejném pořadí zpět. V 0:00 dojely do zastávky Proseč výhybna, do Fügnerovy ulice dorazily 30 minut po půlnoci v pondělí 19. července 2021, takže toto datum můžeme považovat za skutečné ukončení provozu.

V pondělí 19. července se rozeběhly práce na přerozchodování trati mezi zastávkami U Lomu a Vratislavice, výhybna s termínem dokončení nejpozději 19. listopadu tohoto roku. Mezi Lomem a Novou Rudou byla zcela rekonstruována pravá kolej, neboť původní dřevěné pražce z roku 2000 již nebyly v dobrém stavu a byly nahrazeny Y-pražci. V jiných částech otevřeného svršku došlo k posunutí kolejnice z pozice 1 000 na 1 435 mm. V ulici U Sila byl proveden minimální možný zásah do vozovky pro posun jedné kolejnice obou kolejí. Následovalo podbití trati, broušení kolejnic a úprava polohy troleje. V úseku od Fügnerovy přes Textilanu k zastávce U Lomu, kde byla již v roce 2011 při rekonstrukci položena třetí – normálněrozchodná – kolej (tehdy především v souvislosti s plánovaným prodloužením tramvaje do sídliště Rochlice, z nějž však sešlo), zůstala nadále zachována i úzkorozchodná kolej, která je al u zastávky Textilana v místě přechodu přes trať přerušena.

Jediná liberecká tramvaj EVO2 č. 84 sjíždí dne 31. října 2021 při zkušební jízdě ulicí U Sila k zastávce Lékárna. (foto: Zdeněk Mazánek)

První soupravou, která se vydala zkušebně do Vratislavic na rozchodu 1435 mm, byla T3R.SLF č. 44 + T3M.04 č. 76. Stalo se tak v sobotu 30. října. Po ní v tento den do Vratislavic zkušebně zavítala i souprava „Olomoucí“ T3R.P č. 14+13. V neděli 31. října se zde projelo i EVO2 č. 84. Oficiální zkušební jízdu za účasti zástupců Drážního úřadu vykonala ve čtvrtek souprava T3R.PLF č. 54 + T3R.PV č. 21. V sobotu 6. listopadu byl v naprosté tichosti obnoven pravidelný provoz na linkách 5 a 11 do Vratislavic s přestupem na autobusovou linku X11 dále do Jablonce nad Nisou. V první den provozu byly vypraveny vozy T3R.PLF č. 45, 47 a 54 a T3R.SLF č. 69. Pro druhý jmenovaný typ to byla na těchto linkách premiéra, dosud byl nasazován výhradně na normálněrozchodnou městskou trať.

Rekonstrukci trati v ceně 95,8 milionu Kč provedla firma Eurovia CS. V případě druhé části meziměstské trati dochází ke zpoždění i kvůli pandemii koronaviru. V současné době běží na ministerstvu dopravy schvalování dokumentace pro soutěž na zhotovitele. Stavět by se mělo začít na jaře příštího roku a hotovo by mělo být z důvodu většího obsahu stavebních prací až v dubnu 2023.

Kolona rozlučkových vozidel při Fotopauze v prostoru bývalé Textilany v Liberci v poslední den provozu „metrovky“- (19. července 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Poslední spoj z Jablonce vedený úzkorozchodnou soupravou T3R.PLF č. 47 +T3R.PV č. 24 po příjezdu do Fügnerovy Ulice v 0.42 dne 18. července 2021. (foto: Zdeněk Mazánek)

Opravu prodělala i vnitřní strana opěrné stěny pod Novou Rudou, při které muselo být odstraněno těleso přilehlé koleje. (19. srpna 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Rekonstrukce kolejiště na Nové Rudě. Vlevo došlo pouze k posunutí kolejnice, napravo ke kompletní demontáži kolejnic a náhradě původních dřevěných pražců za Y-pražce. (29. července 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Úpravy změny rozchodu kolejí v ulici U Sila mezi zastávkami Lékárna a Pivovarská (19. srpna 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Přerozchodované kolejiště v prostoru smyčky ve Vratislavicích nad Nisou na snímku z 24. září 2021. (foto: Zdeněk Mazánek)

Míjení tramvají T3R.PLF ev. č. 54 a T3R.SLF ev. č. 69 na konci dvoukolejného úseku U Lékárny v první den provozu tramvají na rozchodu 1 435 mm. (6. listopadu 2021; foto: Zdeněk Mazánek)

Podobné články