Menu

Odstavy tramvají v Olomouci vybuduje OHL ŽS

Tramvaj Inekon Trio 2001 ev. č. 207 v areálu tramvajové vozovny. (foto: Harold; zdroj Wikipedia.org)
Tramvaj Inekon Trio 2001 ev. č. 207 v areálu tramvajové vozovny. (foto: Harold; zdroj Wikipedia.org)
Stáhnout PDF
Tramvaje
08. 08. 2021 08:16
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) uzavřel výběrové řízení na realizaci odstavné haly a kolejiště v blízkosti olomouckého hlavního nádraží. Vítězem v březnu vypsané soutěže se stala společnost OHL ŽS, která nabídla vybudování nového areálu za 279 095 959 Kč (bez DPH).

Olomoucké tramvaje trpí dlouhodobě nedostatkem místa pro odstavování. Původní vozovna z roku 1899 neumožňovala rozšíření a byla dlouhodobě vnímána jako provizorium do doby, než se podaří vybudovat zcela nový areál, který měl sloužit potřebám tramvají i autobusů. S rostoucím počtem vozidel a jejich velikostí bylo nutné hledat již v poválečných letech možnosti odstavování vozů, a tak v roce 1958 vyrostla provizorní odstavná kolej na Sokolské ulici, která musela být už o dva roky později prodloužena. V roce 1984 bylo do provozu uvedeno odstavné kolejiště „Rubik“, které bylo v roce 1989 dále zvětšeno, což umožnilo odpojit od sítě zmíněnou odstavnou kolej na Sokolské ulici, která ale nebyla zcela zrušena, což ji umožnilo v roce 2008 zase obnovit. Nárůst velikosti vozového parku v souvislosti s výstavbou tramvajové trati ke konečné Trnkova na Nových Sadech poté vedl v roce 2013 k adaptaci smyčky Nová Ulice na odstavné stání v průběhu noci. Nová vozovna zůstávala snem a je tomu tak až dodnes. Proto bylo nutné přijít – i s ohledem na další prodloužení tramvajové trati na Nové Sady a zvýšení počtu vozidel – s návrhem dalšího provizoria. Jako nejvhodnější pro vytvoření odstavných stání se ukázala plocha v těsném sousedství smyčky Fibichova (již v prostranství nádraží). Tuto plochu se podařilo získat a začalo se s přípravou projektu.

Původně se předpokládalo, že nová plocha bude pojata podobně jako „Rubik“ – oplocené a otevřené odstavné kolejiště se třemi kolejemi o délkách od 101 do 207 m, které umožní odstavení až 32 vozů řady T. Nakonec však ke změně záměru s cílem vybudovat nad plánovanými kolejemi i halu, která poskytne i nezbytné zázemí pro dispečera a řidiče. Zpracování projektu bylo v září 2018 svěřeno společnosti SUDOP Brno (za bezmála 9 mil. Kč). V březnu 2021 poté došlo k vypsání soutěže, která počítala s vybudováním areálu dle dané projektové dokumentace. Původní odhadovaná hodnota zakázky byla 290 131 527 Kč, v květnu 2021 ale došlo k prodloužení původní (pouze měsíční) lhůty na přípravu nabídek do 31. 5. 2021 a ke snížení původní hodnoty tendru na částku 281 658 645 Kč.

U olomouckého hlavního nádraží tak vyrostou „odstavy tramvají Jeremenkova“, jejichž součástí bude 105 m dlouhá hala o třech kolejích, které mají umožni odstavení až 18 tramvají VarioLF/EVO. Vítězem soutěže se stala v červnu 2021 společnost OHL ŽS, která provedení stavby nabídla za mírně nižší částku (279 mil. Kč), než byl aktualizovaný odhad nákladů. V poli poražených zůstaly společnosti Hroší stavby Morava a TSS Grade.

Smlouva byla podepsána dne 4. 8. 2021 a v registru smluv zveřejněna dne 6. 8. 2021. Během pěti dní od nabytí účinnosti smlouvy (tj. od zveřejnění v registru smluv) má OHL ŽS převzít staveniště, načež se začne s jednotlivými úkony. Kromě vybudování samotného kolejiště a haly musí dojít také ke zpevnění opěrné zdi svahu přilehlého nájezdu přes olomoucký železniční uzel, což musí zhotovitel zvládnout do 303 dnů. Na provedení celého díla má pak stavební firma max. 599 dnů.    

 

Podobné články