Menu

Nákupy a dodávky trolejbusů v Rusku v roce 2023

25 Mazů loni přišlo do Kazaně. (foto: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани)
25 Mazů loni přišlo do Kazaně. (foto: Официальный портал органов местного самоуправления города Казани)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
17. 02. 2024 18:50
Vít Hinčica
13 minut čtení

V následujícím textu se podíváme na všechny objednávky nových trolejbusů v roce 2023 pro ruská města i na dodávky vozidel probíhající na základě těchto objednávek, případně na základě objednávek z roku 2022. 

Jelikož roku 2022 bylo dle dostupných údajů zasmluvněno 856 nových trolejbusů, nedalo se čekat, že by v loňském roce v Rusku docházelo k velkým trolejbusovým hodům. Konečné číslo nově objednaných trolejbusů ovšem není vůbec špatné. 

Novosibirsk měl do listopadu 2023 získat 120 nových trolejbusů soutěžených v prosinci 2022, avšak vybraný výrobce, Ufimskij-tramvajno trollejbusnyj zavod (UTTZ), nabral v dodávkách zpoždění. Město tak do konce roku 2023 získalo jen 80 parciálních trolejbusů typu 6241.01 „Gorožanin“, které navázaly na v lednu 2023 dokončenou a rovněž opožděnou dodávku 9 trolejbusů téhož typu objednaných na podzim 2022 (prvních 5 vozů došlo ještě v roce 2022). Nyní má město ve svém arzenálu více než 110 Gorožaninů, část z nich ještě ale není uschopněna k provozu. Jak jsme loni na podzim reportovali, Novosibirisk poptával v říjnu 2023 dalších 80 nových trolejbusů a jejich výrobcem bude opět UTTZ. Město se rozhodlo financovat všech 209 trolejbusů na leasing, přičemž nákup prvních 9 dodávaných mezi prosincem 2022 a lednem 2023 financovala GTLK, zatímco nákup zbylých 120 + 80 vozidel financuje SberLizing. Přepočtená jednotková cena jednoho trolejbusu nicméně v případě poslední dodávky opět vzrostla, protože zatímco si loni za zhruba 4,9 mld. RUB Novosibirisk objednal 120 nových vozů, nyní si za necelých 5 mld. RUB může přikoupit jen 80 ks. Nejdražší však stejně byla vozidla z první devítikusové dodávky, kde si GTLK brala na každém vozidle velmi tučnou marži.

Trolejbusy Gorožanin v Novosibirsku. (foto: пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк)

Aby toho nebylo nemálo, byl ještě na konci října 2023 vypsán tendr na dalších 49 vozidel, která mají být financována z prostředků federálního projektu „Bezpečné kvalitní silnice“. I v tomto případě bude vozy dodávat UTTZ.

+ objednáno 129, dodáno 0 (+ 84 z roku 2022)

Volgograd objednal v únoru 2023 dalších 54 parciálních trolejbusů v hodnotě cca 1,67 mld. EUB (dnes asi 420 mil. Kč, neboli cca 7,7 mil. Kč/vůz). Zatímco v roce 2022 do města dorazilo 56 parciálních vozů BKM 32100D, tentokrát se dodávek vozidel ujala Trans-Al’fa. Ta měla poslední vozy dodat do 20. října 2023, ale nestihla to. Protože už i první Avangardy nedošly dle harmonogramu, měla být dle místních médií dohodnuta jako kompenzace dodávka dalších dvou vozidel. Do konce roku 2023 bylo dodáno do Volgogradu 55 trolejbusů.

Jeden z nových Avangardů pro Volgograd na snímku z 9. 12. 2023. (foto: Aleksej Lisnjak)

+ objednáno 56, dodáno 55

Západoruský Brjansk právě dokončuje kompletní modernizaci svého trolejbusového vozového parku. S velkým zpožděním se dočkal loni dokončení dodávky 36 neparciálních vozů od Trans-Al’fy. Mezi srpnem a zářím 2023 bylo dodáno 17 Admiralů, které navázaly na dodávku 14 Admiralů z konce roku 2022. V říjnu 2023 byl vypsán tendr na dodání 23 trolejbusů na leasing. Kontrakt v hodnotě 1,330 mld. RUB vyhrál Sberbank Lizing, cena jednoho vozidla tedy bude v přepočtu zhruba 14,7 mil. Kč. Dodávky těchto 23 vozů byly zahájeny už na konci listopadu a na počátku února 2024 budou završeny. Dalších 10 vozů v očekávané hodnotě 269,5 mil. RUB (cena jednoho vozu cca 7 mil. Kč) bylo poptáváno v tendru vypsaném na konci října 2023. Opět jej vyhrála PK Transportnyje Sistěmy, která neslevila, zato všech deset vozů dodala už do 25. listopadu 2023. V únoru 2024 má být tedy v brjanském parku celkem 100 nových trolejbusů dodaných mezi léty 2022 až 2024 a žádný starý trolejbus. Nejedná se navíc jen o plnou obnovu, ale i rozšíření vozového parku o zhruba 10 %. 

+ objednáno 50, dodáno 33 (+ 22 z roku 2022) 

Chabarovsk na východě země pokračoval v renesanci své trolejbusové dopravy. Dokončena byla v únoru 2023 dodávka 7 parciálních Gorožaninů objednaných ještě v roce 2022. K nim bylo na jaře přikoupeno 7 parciálních Mazů typu 203T70, které došly na podzim 2022. V letech 2022 a 2023 tedy Chabarovsk získal 17 nových trolejbusů. K nim má letos přijít dalších 16 trolejbusů

+ objednáno 7, dodáno 7 (+ 7 z roku 2022)

V roce 2023 probíhaly opožděné dodávky vozidel do Bratsku, který v roce 2022 díky transparentním výběrovým řízením opakovaně ušetřil a zásluhou takto vzniklých úspor soutěžil další vozidla (místo 20 mohl nakoupit 25 trolejbusů) a nakonec ještě po připlutí dalších peněz z programu „Čistý vzduch“ vypsal další tři tendry. Celkem loni Bratsk objednal 45 vozů a všechny došly do města až v roce 2023. Jednalo se o 11 Gorožaninů, z toho 5 parciálních (prvních šest neparciálních bylo vysoutěženo v srpnu 2022 v rámci rychlotendru vypsaného na počátku srpnu 2022, dalších pět bylo vysoutěženo v tendru z prosince 2022 za cenu 164 251 936,65 mil. RUB, která odpovídala ceně odhadované), 1 vůz BKM 321 vysoutěžený na podzim díky výše vzpomínaným úsporám, a také 33 Avangardů, z toho 14 vysoutěžených v srpnu 2022 v rámci dvou rychlotendrů na 7 a 7 vozidel z počátku srpna 2022, další čtyři v rámci rychlotendru vypsaného na konci srpna 2022 díky rovněž výše vzpomínaným úsporám, a nakonec 15 vysoutěžených ve třech různých tendrech z října (7 + 7 vozů) a listopadu (1 vůz) 2022.

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 45 vozů z roku 2022)

Trolejbusy pro Bratsk projdou v tomto roce všechny kompletní prověrkou. Jeden z nich totiž v lednu tohoto roku shořel, jednalo se o ev. č. 156 dodané teprve v srpnu 2023. (foto: Знамя)

Mile loni překvapil Vladivostok. Ten se po dlouhých letech nečinnosti rozhodl nakoupit nové trolejbusy, a to hned parciální. Celkem 16 nových sólo vozidel bylo vysoutěženo v první polovině prosince. Dodá je Trans-Al’fa, která oproti odhadované celkové ceně 637 767 466 RUB nabídla cenu 590 014 468,25 RUB, což při dnešním kurzu činí asi 152,5 mil. Kč, a tedy 9,5 mil. Kč za jeden vůz, a dosažená úspora cca 47,7 mil. RUB pak při dnešním kurzu asi 12,2 mil. Kč. Podle dostupných informací se tendru účastnily tři společnosti a dvě se kvalifikovaly do elektronické aukce. Vladivostok přitom kladl na vozidla velké požadavky: záruka na vozidlo měla činit 2 roky nebo 150 tisíc ujetých km, záruka na životnost baterií alespoň 8 let, záruka na karoserii bez koroze alespoň 10 let a dojezd vozidla na baterie při v tendru specifikovaných parametrech alespoň 40 km. 

+ objednáno 16, dodáno 0

Jaroslavl se teprve na konci roku 2023 dočkal prvního ze čtyř Avangardů objednaných u Trans-Al’fy v květnu 2022 a zbylé tři přišly v lednu 2024. Horší než toho je však fakt, že město dlouhá léta tvrdilo, že nemá na nové trolejbusy peníze, a nakonec si loni objednalo 38 elektrobusů LiAZ-6274. Nicméně v lednu 2024 alespoň slíbilo, že si ještě letos přikoupí pět trolejbusů, a to na pětiletý leasing. Už v říjnu 2023 vypsalo město výběrové řízení na poskytování leasingových služeb, prostřednictvím kterých má být těchto 5 vozidel pořízeno.

Jeden z trolejbusů pro Jaroslavl. (foto: yarreg.ru)

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 1 z roku 2022)

Patálie s novými trolejbusy od Trans-Al’fy registroval i Vladimir ležící východně od Moskvy. Na počátku podzimu roku 2022 si objednal 5 Avangardů a pak si přiobjednal ještě jeden vůz téhož typu, nicméně dočkal se jen toho dodatečně objednaného a dalších pěti nikoli, a tak město odmítlo čekat a vypovědělo vologdskému výrobci smlouvu a v květnu 2023 pak uzavřelo kontrakt na dodávku čtyř vozidel typu MAZ-203T20. Tyto trolejbusy mají baterii pro nouzový pojezd do vzdálenosti 2 km. 

+ objednány 4, dodány 4

Na konci listopadu 2023 vypsal 4 tendry, všechny na 3 nové trolejbusy, ve shodné očekávané sumě 77 651 400 RUB Kovrov, který leží nedaleko od Vladimiru severovýchodním směrem. Už loni Kovrov získal pět Gorožaninů, které soutěžil na jaře 2022 kus po kusu v pěti paralelně běžících tendrech. Praxi paralelně běžících tendrů tedy loni zopakoval. Nicméně už 28. listopadu, jen 6 dní po vyhlášení, došlo ke zrušení všech těchto 4 soutěží. Zřejmě lhůta na podání nabídek a výběr té nejlepší během pouhých 9 dní byla příliš krátká i na ruské poměry, kde jsou standardem spíše dvoutýdenní výběrová řízení. V první polovině ledna 2024 se objevila zpráva, že do města přijde 14 trolejbusů, které všechny dodá Trans-Al’fa. Na základě jaké objednávky či soutěže, radnice města Kovrova nesdělila. 

+ objednáno 0, dodáno 0

Na nevídaný velký nákup se vydalo sibiřské město Kemerovo. To v listopadu 2023 vypsalo tendr v očekávané hodnotě 1 854 825 000 RUB (cca 479 mil. Kč) na celkem 50 nových trolejbusů. Všechny dodá společnost PK Transportnyje Sistěmy, která byla jediným účastníkem soutěže a cenu nesnížila ani o kopějku. Není divu, už předchozí dva tendry z roku 2023 vyhrála tatáž společnost. Ten ze září 2023 na dva trolejbusy měl tři účastníky a dva byli připuštěni, přičemž jméno druhého připuštěného není známo, zato víme, že vyloučena byla Trans-Al’fa. PK Transportnyje Sistěmy se však moc v soutěži namáhat nemusela, protože předložila nabídkovou cenu 73 080 105 RUB (cca 9,5 mil. Kč za vůz), zatímco konkurent nabídl jen cenu odhadovanou, a sice 74 193 000 RUB. První vozidlo došlo do Kemerova už v říjnu 2023 a druhé v listopadu 2023. Tendr z června 2023 na celkem 10 trolejbusů v očekávané hodnotě 353 mil. RUB měl dva účastníky, kromě PK Transportnyje Sistěmy i Trans-Al’fu, která však byla vyloučena. PK TS odhadovanou cenu nesnížila, jedno vozidlo tak v přepočtu vyšlo na cca 9 mil. Kč. Všech deset vozů došlo do města v srpnu 2023. 

+ objednáno 62, dodáno 12

Petrohrad loni přivítal 108 nových Avangardů z tendru z roku 2021 na 166 nových sólo vozidel. Prvních 58 Avangardů dorazilo už roku 2022. Stejně tak získal 52 z v roce 2021 97 objednaných parciálních Olgerdů. Kromě toho loni objednal u Trans-Al’fy další Avangardy v počtu 79 kusů a 30 dalších Olgerdů. 

+ objednáno 109, dodány 8 (+ 160 z roku 2021) 

Západoruský Kursk se v roce 2023 dočkal 15 Admiralů, které byly objednány ještě v roce 2022. Od druhé poloviny prosince 2023 do poloviny ledna 2024 testoval trolejbus General od PK TS. 

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 15 z roku 2022)

Severoruský Murmansk rozšířil svou kolekci o 15 Olgerdů a 15 Avangardů, které do města došly do podzimu 2022. V lednu 2023 proběhla opožděná dodávka čtyř vozů BKM 321 a jednoho parciálního BKM32100D. Kromě toho došel ještě jeden MAZ-203T20.

+ objednáno 30, dodáno 30 (+ 5 z roku 2022)

Na jaře 2023 došlo do zabajkalské Čity 10 parciálních Avangardů. Celkem mezi léty 2021 až 2023 získala Čita 55 vozů tohoto typu. Avangardy vedly k odstavení nebo již vyřazení všech 30 ex-moskevských Megapolisů, z nichž 25 jezdilo po příchodu v říjnu 2020 v provozu necelé dva roky a pět z nich nejezdilo v Čitě vůbec, protože se z nich stal zdroj náhradních dílů. 

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 10 z roku 2022)

Loni bylo u UTTZ objednáno také 90 bateriových trolejbusů pro Penzu. Dodávky nových vozidel měly skončit v říjnu 2023, nicméně město vidělo do konce roku 2023 jen 54 nových vozidel a na zbytek si musí počkat do letošního roku. Slibovaných dalších 10 trolejbusů do celkového počtu 100 ks nebylo nakonec loni poptáváno.

První Gorožaniny objednané loni začaly v Penze jezdit s cestujícími 15. května 2023. Dne 23. října 2023 byla díky bateriím, kterými jsou vozidla vybavena, zprovozněna trolejbusová linka č. 105, která poprvé opouští hranice města a míří do nedaleké osady. (foto: BezFormata.com)

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 54 z roku 2022)

Loni dorazilo do Omsku zbývajících 38 ze 40 Admiralů objednaných roku 2022. Některé z nich ale nebyly dosud zprovozněny. 

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 40 z roku 2022)

Mezi lednem a květnem 2023 přišlo do Novokuzněcku 19 trolejbusů Gorožaninů, z toho je 9 parciálních. Od roku 2021 získalo toto sibiřské město celkem 38 Gorožaninů, z nichž je 19 parciálních. 

+ objednáno 0, dodáno 0 (+19 z roku 2022)

Loni se rozběhly konečně dodávky nových vozů od Sinary pro Čeljabinsk. Město očekává příchod celkem 168 sólo trolejbusů typu Sinara-6254, z toho 98 parciálních. Do konce roku 2023 jich přišlo jen 44 vozů. 

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 44 z roku 2022)

Jekatěrinburg měl roku 2022 objednáno 45 nových Olgerdů. Na počátku roku 2023 došlo k navýšení objednávky na 49 Olgerdů. Do konce roku 2023 ale došlo do města jen 43 trolejbusů a zbývajících 6 bylo dodáno až v lednu 2024. Kromě toho byl na jaře 2023 vysoutěžen jeden nový trolejbus, který měla dodat Trans-Al’fa. Avangard s upraveným čelem dorazil do Jekatěrinburgu na konci května 2023.

+ objednáno 5, dodáno 1 (+ 43 z roku 2022)

První z 60 Olgerdů pro Krasnodar. (foto: пресс-служба администрации Краснодара)

Velké hody byly loni v Krasnodaru, který se dočkal 60 trolejbusů objednaných v roce 2022. Celkem 22 neparciálních a 38 parciálních Olgerdů přišlo do města mezi květnem a listopadem.

+ objednáno 0, dodáno 0 (+ 60 z roku 2022)

Almeťjevsk se teprve mezi srpnem a listopadem 2023 dočkal příchodu zbylých 4 z 10 vozidel objednaných u Trans-Al’fy ještě roku 2022. Kromě toho už na počátku roku 2023 vysoutěžil u téhož výrobce dalších 5 vozů, dodán byl ale do konce roku 2023 jen jeden. 

+ objednáno 5, dodáno 1 (+ 4 z roku 2022)

Po dlouhých letech nulových objednávek přišlo loni 25 nových trolejbusů do Kazaně. Dodavatelem těchto „parciálů“ s neobvyklým označením 303T22 se stal MAZ. Vybaveny jsou baterií pro malý autonomní chod na vzdálenost cca 2 km. 

+ objednáno 25, dodáno 25

Ufa

Do Ufy došlo 15 nových parciálních trolejbusů typu 6241.01 „Gorožanin“ od UTTZ, a to za relativně směšnou cenu 380,6 RUB (cca 97,9 mil. Kč, tj. cca 6,52 mil. Kč/vůz). O zakázku pro hlavní město Baškortostánu bojovala i Trans-Al’fa, která napadla své vyřazení ze soutěže u Federální antimonopolní služby. Ta sice vyhlášení vítěze zamezila, ale jen na krátkou chvíli. Soutěžením se ušetřily jen asi 2 mil. RUB (cca 510 tisíc Kč). První nové vozy vyrobené přímo v Ufě v závodě UTTZ ve spolupráci s běloruským MAZem byly dodány na konci srpna 2023, poslední v říjnu 2023. V listopadu 2023 byly již všechny nové vozy v provozu. Místní park by ovšem potřeboval poněkud větší vzpruhu než jen 15 nových vozidel, které se přidaly k 9 zánovním Gorožaninům, z nichž 4 jsou navíc rostovskými ojetinami. Naštěstí byl dne 16. 2. 2024 vypsán tendr na dalších 10 nových vozů v očekávané hodnotě 341 mil. RUB (cca 8,75 mil. Kč/vůz).

+ objednáno 15, dodáno 15

Jeden z 15 Gorožaninů pro Ufu na snímku z této zimy. (foto: Dmitrij Michajlov/transphoto.ru)

Čeboksary

Čuvašská republika objednala na podzim 2023 21 parciálních Gorožaninů. Dodávky se začaly realizovat ovšem se zpožděním, teprve v lednu 2024. Kromě toho tato republika plánuje na letošek objednat celkem 132 vozidel, dva tendry na 70 a 22 vozů již byly vypsány. 

+ objednáno 21, dodáno 0

Prezentace prvních 7 Gorožaninů pro Čeboksary z opožděné dodávky 21 nových vozidel. (foto: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики; 1. 2. 2024)

Rjazaň

I loni pokračovala spása trolejbusového provozu v Rjazani ležící jihovýchodně od Moskvy. Po loni dodaných 10 neparciálních Admiralech typu 6281.00 a 10 parciálních Mazech typu 203T70, které doplnilo 10 ojetin různých typů z Petrohradu, se v závěru roku 2023 přidalo 5 nových neparciálních Admiralů. Kromě toho došlo roku 2023 dalších 23 ojetin z Petrohradu, které prošly větším stupněm oprav.

Pět nových Admiralů pro Rjazaň bylo představeno médiím na Štědrý den. (foto: Michail Skripnikov/Рязанские ведомости)

Interiér nových trolejbusů Admiral pro Rjazaň. (foto: 2x Michail Skripnikov/Рязанские ведомости)

Města, které se nedočkala

Zajít chuť na nové trolejbusy si musela celá řada ruských měst. Z těch velkých možno zmínit zejména Rostov, jehož radnice nové trolejbusy svým obyvatelům slibovala už předloni. Podobně dopadla Vologda, Uljanovsk (tam už čekají na nové trolejbusy léta a teprve na konci prosince 2023 radnice přiznala, že na ně nemá peníze, zato ale nakoupí 50 autobusů) či Stěrlitamak, kde už v roce 2022, ne-li dříve, hovořili o brzkém pořízení nových trolejbusů. Do nových vozidel v roce 2023 neinvestovala ani Samara či Nižnij Novgorod, ve kterém navíc dochází k postupné likvidaci trolejbusové dopravy. Útěchou budiž provozy jako Penza, Bratsk, Brjansk či Čeljabinsk, kde dochází k plošné modernizaci trolejbusového parku a rychlému vyřazování starých vozidel. Stejně tak může potěšit zpráva, že namísto zamýšlené likvidace trolejbusové dopravy v Orenburgu je nyní ve hře příchod parciálních trolejbusů s prodlouženým autonomním chodem. 

Objednávky z let 2021 a 2022

Petrohrad se na konci roku 2023 dočkal s velkým zpožděním dokončení dodávek 166 nových Avangardů, čímž byly v Rusku vyplněny všechny objednávky na nové trolejbusy z roku 2021. Stejně tak byly dokončeny dodávky 97 parciálních Olgerdů. 

Pokud jde o rok 2022, tam se budou ještě letos dohánět některé zakázky, které měly být už letos vyplněny. Jak jsme uváděli svého času, roku 2022 bylo objednáno 856 ks nových trolejbusů, z nichž 194 ks bylo ještě téhož roku dodáno. Zbývalo tedy dodat 662 trolejbusů. Kvůli významnému zpoždění byla stornována objednávka z roku 2022 na 5 vozů pro Vladimir, čímž bylo loni nakonec nutno dodat jen 657 trolejbusů. Loni bylo nakonec dodáno 452 vozů objednaných roku 2022. K 1. 1. 2024 ještě stále chybělo dodat tyto trolejbusy: 124 vozů pro Čeljabinsk, 3 vozy pro Jaroslavl (dodány v lednu 2024), 40 vozů pro Novosibirsk, 2 vozy pro Jekatěrinburg a 36 vozů pro Penzu, což je celkem 205 ks.

Přehled

Shrnutí nákupů roku 2023 přinášíme níže. Znaménko „+“ odděluje jednotlivé objednávky, které jsou u každého města seřazeny od nejstarší k nejnovější, v závorce jsou pak uvedeny dodávky uskutečněné ještě v roce 2023 a také ty, které vycházely ze smluv z roku 2022 či 2021. Kde je možné určit, že se jedná o parciální trolejbusy, je tato informace uvedena. Dodáním se myslí pouze fyzický příchod trolejbusu do daného města, ne nutně i oficiální přejímka. 

 • Novosibirsk: 80 ks parc. Gorožaninů + 49 parc. Gorožaninů (dodáno 0 z 80 a 0 ze 49, celkem 0 ze 129, a dále dodáno 84 ks objednaných roku 2022)
 • Volgograd: 56 ks parc. Avangardů, z toho dva coby kompenzace za zpožděné dodávky (dodáno 55 z 56)
 • Brjansk: 17 Admiralů + 23 Admiralů a 10 Admiralů (dodáno 17 ze 17, 6 z 23 a 10 z 10, celkem 33 z 50 z roku 2023 a dále 22 ks obj. roku 2022)
 • Chabarovsk: 7 parc. MAZ-203T70 (dodáno 7 ze 7 a dále 7 ks obj. roku 2022)
 • Bratsk: 0 (dodáno 45 obj. roku 2022)
 • Vladivostok: 16 ks parc. Avangardů (dodáno 0)
 • Jaroslavl: 0 (dodán 1 ze 4 ks obj. roku 2022)
 • Vladimir: 4 ks MAZ-203T70 (dodány všechny 4 ks)
 • Kovrov: 4 soutěže na celkem 12 vozů zrušeny
 • Kemerovo: 10 parc. Admiralů + 2 parc. Admiraly a 50 parc. Admiralů (dodáno 10 z 10 a 2 ze 2 a 0 z 50, celkem 12 z 62)
 • Petrohrad: 79 ks Avangardů a 30 ks parc. Olgerdů (dodáno 6 ze 79 a 2 ze 30, celkem 8 ze 109, a dále dodáno 160 ks, z toho 52 parc. Olgerdů a 108 Avangardů, obj. roku 2021)
 • Kursk: 0 (dodáno 15 ks obj. roku 2022)
 • Murmansk: 15 Avangardů a 15 Olgerdů (dodáno 15 z 15 a 15 z 15, celkem 30 ze 30, a dále dodáno 6 ks obj. roku 2022)
 • Čita: 0 (dodáno 10 ks obj. roku 2022)
 • Penza: 0 (dodáno 54 ks obj. roku 2022)
 • Omsk: 0 (dodáno 38 ks obj. roku 2022)
 • Novokuzněck: 0 (dodáno 19 ks obj. roku 2022)
 • Čeljabinsk: 0 (dodáno 44 ks obj. roku 2022)
 • Jekatěrinburg: 1 ks parc. Avangardu a 4 ks parc. Olgerdů (dodán 1 z 1 a 0 z 4, celkem 1 z 5, a dále dodáno 43 ks obj. roku 2022)
 • Krasnodar: 0 (dodáno 60 ks obj. roku 2022)
 • Almeťjevsk: 5 ks Avangardů (dodán 1 z 5, a dále dodány 4 obj. roku 2022)
 • Kazaň: 25 parc. MAZ-303T22 (dodáno všech 25)
 • Ufa: 15 parc. Gorožaninů (dodáno všech 15)
 • Rjazaň: 5 Admiralů (dodáno všech 5)
 • Čeboksary: 21 Gorožaninů (dodáno 0 z 21)

Celkem objednáno: 539

Celkem bylo objednáno v roce 2023 539 kusů (všechny sólo), z toho dodáno už v roce 2023 196 vozidel. Pokud započteme dobíhající dodávky z let 2022 a 2021 a vůz darovaný Sinarou Jekatěrinburgu, pak bylo loni ruským městům dodáno 809 nových trolejbusů. Je ovšem nutné dodat, že zejména u dodávek pro Petrohrad není poslední léta úplně jasno, protože každým rokem jsou data o příchodu či dodání vozů revidována, proto ani toto číslo nemusí být zcela přesné. Každopádně minimálně 800 vozů bylo ruským městům loni opravdu dodáno.  

Rozdělení objednávek mezi výrobce

Pokud jde o výrobce, loni nejvíce zakázek získala Trans-Al’fa. Pouhá pětice měst – Volgograd, Vladivostok, Petrohrad, Murmansk a Almeťjevsk – si objednala celkem 172 vozidel. Na druhém místě se umístil Ufimskij tramvajno-trolleyjbusnyj zavod, který má jen tři odběratele, a to Novosibirsk, Ufu a Čuvašskou republiku (Čeboksary). Čtyři zakázky na 80, 49, 15 a 21 vozidel, respektive, mu ovšem zajistily loni ruské prvenství s celkem 165 objednanými vozidly. Třetí místo s celkem 117 objednanými vozidly připadlo na PK Transportnyje Sistěmy, která získala sice 7 kontraktů, ale jen od tří měst, a to Kemerova, Brjansku a Rjazani. Čtvrtou příčku zaujal Belkommunmaš, který získal zakázky v Murmansku (15 ks) a Petrohradu (30 ks) a také se mu podařilo o čtyři vozidla navýšit objednávku z roku 2022 v Jekatěrinburgu. To nám celkem dává počet 49 vozidel. Poslední místo s 36 vozidly zaujímá MAZ, který získal objednávky od Vladimiru (4 ks), Chabarovsku (7 ks) a Kazaně (25 ks), které všechny stihl uskutečnit ještě v loňském roce. Součtem všech zde uvedených příkladů se opět dostáváme k číslu 539 objednaných trolejbusů. Nesměli bychom ale ještě opomenout jeden trolejbus, který se nám do tohoto výčtu nehodí: jedná se o vůz typu Sinara-6254, který výrobce daroval loni Jekatěrinburgu. Nakonec ještě uveďme jeden bizarní případ, a to když Ufa poslala do okupované Makijivky „bratrský dar“ v podobě 7 let starého trolejbusu UTTZ-6241-20, který byl vyroben pouze v jednom kusu a během svého života vystřídal několik působišť, až nakonec zakotvil právě na Donbasu. 

Co dále?

Nákupy nových trolejbusů slibují v letošním roce svým občanům mnohá ruská města, například Iževsk (19 trolejbusů), Orel (počet trolejbusů zatím neznámý), Jaroslavl (již zmíněných 5 trolejbusů), Tomsk (5 trolejbusů), Ufa (zmíněných 10 vozů) či Chabarovsk (tendr na 16 nových trolejbusů byl již vypsán v lednu 2024). Čeljabinská oblast slibuje nové trolejbusy v blíže neurčeném počtu pro Miass, ve kterém se na podzim roku 2023 na chvíli testoval trolejbus Sinara-6254. Stejný typ trolejbusu byl mimochodem na podzim na testech také v Kaliningradu, kde se už léta nad tamním trolejbusovým provozem smráká. Některá města naopak neslibují občanům vůbec nic, což je třeba případ města Balakovo v Saratovské oblasti, kam před několika léty dorazily akorát moskevské ojetiny a od té doby zdejší provoz pokračuje ve skomírání. Podobně je na tom i třeba altajský Barnaul či severokavkazský Čerkesk, kam však na rozdíl od Balakova moskevské ojetiny po uzavření trolejbusového provozu v hlavním městě nepřišly vůbec žádné.

Co se nynějšího předávání second-handových vozů týče, obecně není z čeho moc vybírat. Loni na podzim odstartovala předávka 15 ojetin z Petrohradu do Petrozavodsku, který platí za tradiční odkladiště méně potřebných, ale stále ještě provozuschopných ex-petrohradských starších vozidel. Od Bělgorodu, kde byly trolejbusy zrušeny s příchodem července 2022, převzala loni 15 ojetin Voroněž, do které se mimochodem tlačí skupina Sinara, která slibuje obnovu místního trolejbusového provozu za pomocí získané koncese. 

Poděkování: Aleksej Lisnjak, Dmitrij Michaljov

Podobné články