Menu

Lodž otestuje ex-helsinské tramvaje Variobahn

Tramvaj Variobahn v Helsinkách v roce 2011. (foto: Ralf Roletschek;  www.fahrradmonteur.de)
Tramvaj Variobahn v Helsinkách v roce 2011. (foto: Ralf Roletschek; www.fahrradmonteur.de)
Stáhnout PDF
Tramvaje
05. 07. 2021 19:43
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Polská Lodž by měla začít ještě během letních prázdnin testovat dva vozy z rodiny Variobahn, které pocházejí z neúspěšného kontraktu Bombardieru ve Finsku. Výrobce vozidel musel nakonec neutěšenou situaci řešit převzetím celé flotily 40 kusů zpět do svého majetku.

Bombardier byl přitom v problémech vozů Variobahn částečně nevině. Zakázku totiž podepsal ještě výrobce Adtranz, který projekt realizoval s finským Transtechem (dnes Škoda Transtech). Bombardier ovšem Adtranz odkoupil, čímž na něj přešla zodpovědnost za dokončení dodávek čtyřicítky nízkopodlažních vozů i za jejich záruky. Tramvaje byly dodány v letech 1998 až 2003 a v provozu se ukázaly jako výrazně nespolehlivé. Vedle drobných technických závad šlo například i o lomy na podvozcích či skříních vozidel, takže i po deseti letech provozu se stávalo, že velká část flotily vozů Variobahn (cca polovina) zůstávala odstavená. Ostatně problémy s tramvajemi Variobahn se nevyhýbaly ani dalším provozovatelům, kteří na tramvaje tohoto typu vsadili, například Mnichovu, Postupimi či Grazu (ti však již vozidla odebrali od Stadleru, který se k dokumentaci vozů Variobahn po převzetí Adtranzu Bombardierem dostal).

Provozovatel tramvají v Helsinkách (HKL) chtěl vozidla již po pár letech provozu vrátit, Bombardier však věřil, že nedostatky dokáže odstranit, a tak se v roce 2007 zavázal k vykonávání 35letého servisu (s platností od května 2008) a k poměrně tvrdým sankčním ujednáním (při odstavení 8 tramvají najednou například bylo možné od smlouvy jednostranně odstoupit a tramvaje tak jako tak výrobci vrátit). Bombardier zřídil v Helsinkách samostatné pracoviště, které se mělo o údržbu tramvají starat, jenomže chronické potíže vozů se nedařilo eliminovat. V srpnu 2017 tak došlo k dohodě, že Bombardier vozidla převezme zpět a Helsinkám jako náhradu poskytne 33 mil. € (tehdy cca 841 mil. Kč). To odpovídalo zhruba 43 % původní kupní ceny vozidel. Podle dohody o narovnání měly být tramvaje v provozu do konce roku 2018. K 31. 12. uvedeného roku pak skutečně vyjely zmíněné vozy naposledy. Smlouva o prodeji tramvají však byla podepsána až o tři roky později – teprve v únoru 2021. Výrobce vozidel se při té příležitosti zavázal, že tramvaje převeze během podzimu letošního roku do Německa, kde by měly být vozy upraveny pro budoucího provozovatele, jehož jméno ale nebylo prozrazeno. Připomeňme, že již v roce 2017 byly dva vozy testovány v Německu (u dopravce RNV v Mannheimu a okolí), nicméně k dohodě o nákupu problémových tramvají nakonec nedošlo.  

Nyní bude – opět dvě tramvaje – testovat Lodž, a to dlouhodobě a zdarma. Dopravce pokryje pouze náklady na dopravu z Helsinek, úpravu vozů pro provoz v Lodži a servis tramvají během jejich provozu. Osmiměsíční zkušební provoz nebyl zvolen náhodou – cílem je totiž otestovat chování vozidel jak v letních, tak zimních provozních podmínkách. Dopravce MPK Łódź uvádí, že pokud bude s provozem tramvají spokojen, bude možné zahájit diskuze o jejich možném nákupu. Jaký počet vozů by přicházel v úvahu, dopravce nekomentuje.

Podobné články