Menu

Kišiněv pokračuje v rozšiřování trolejbusové dopravy

Trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus brázdí rozkvetlé ulice Kišiněva na snímku z počátku května 2021. (foto: Timofei Druța)
Trolejbus Škoda 24 Tr Irisbus brázdí rozkvetlé ulice Kišiněva na snímku z počátku května 2021. (foto: Timofei Druța)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
11. 05. 2021 13:42
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Moldavské hlavní město nadále pokračuje v rozvoji trolejbusové dopravy. Již brzy by měly dorazit do Kišiněvu oba trolejbusy Phileas (první vypraven z Itálie na konci dubna, druhý 3. 5. 2021) a kromě toho pokračují dodávky 30 nových trolejbusů BKM 321 vyráběných na základě běloruských stavebnic lokálním DP RTEC (momentálně hotovo 22 ks). Postupně se v zimních měsících začaly v provozu objevovat i ex-rižské vozy (celkem 25 ks). Město přitom nedávno prodloužilo jednu z linek využívajících parciálních trolejbusů a nyní se mj. chystá k otevření nové trolejbusové trati.

Tato „čtrnáctka“ slouží v provozu už 19 let. (foto: Timofei Druța)

Dnes je už ve městě 8 linek, kde se na baterie prohánějí trolejbusy (v závorce uvádíme, v jaké části Kišiněva či mimo něj jsou baterie využívány): 36 (jihozápad města a dále do sousedního města Jaloveni; od února 2019 coby náhrada linky 33 zavedené v září 2018, prodloužena v listopadu 2020), 30 (jih města; k letišti; od června 2017; vůbec první linka v Kišiněvě s parciálními trolejbusy), 31 (jihovýchod města a dále do sousedního města Sîngera; od května 2018), 16 (východ města, od ledna 2020), 32 (severovýchod města; od září 2018), 34 (severozápad města; od listopadu 2018), 35 (západ města; od února 2019) a 37 (jihovýchod města; od března 2019, od února 2021 prodloužena). Mimochodem, co do rozlohy desetinásobně a co do počtu obyvatel osminásobně větší Petrohrad má 9 linek s parciálními trolejbusy. A již za pár dní se mu Kišiněv v počtu linek s pravidelným provozem parciálních trolejbusů vyrovná, neboť zavede linku č. 38, která bude jezdit po třídě Albișoara lemující východní okraj středové části města (po této ulici paradoxně žádná linka MHD dosud nejezdila). Kišiněv však nebude schopen Petrohrad dohnat v počtu parciálních trolejbusů (těch má Petrohrad 160 ks, z toho 35 ks typu 5298.01 Avangard dodaných mezi červnem a prosincem 2020, 35 ks typu BKM 32100D dodaných mezi prosincem 2017 a březnem 2019, 10 ks typu Trolza-5265.02 «Megapolis» dodaných v prosinci 2017 a 80 ks typu Trolza-5265.08 «Megapolis» dodaných v letech 2017 a 2018), protože má nyní v provozu jen 40 ks typu RTEC 6232100DM3 (další by měly brzy přibýt). 

Odpočívající trolejbus linky č. 30 před halou místního letiště. (foto: Timofei Druța)

Primátor v souvislosti s připravovanou stavbou nového obytného komplexu na jihu města dne 6. května uvedl, že i do jeho hloubi pošle město trolejbusy, avšak to je spíše střednědobý plán. Co je však jisté, je to, že se brzy, možná ještě v květnu 2021, otevře nová trolejbusová trať v centru města, a to na ulici Kolumna. Na ni bude svedena linka č. 24 směřující ze severovýchodu přes centrum města na jihozápad. Tím se trolejbusová doprava v centru města mírně rozprostře do jedné z vedlejších ulic, většina trolejbusových linek totiž nyní jezdí po hlavní třídě Stefan cel Mare si Sfant (k ní paralelně vedená ulice Kolumna je od ní vzdálena východním směrem jen 300 m). Délka nové trati je necelých 1,5 km.

Kišiněvský trolejbusový ráj na schématu z května 2021. (autor: RTEC)

Aby toho nebylo málo, Kišiněv brzy ještě zavede trolejbusovou linku č. 15, která využije stávajících trolejí, když spojí severozápad s jihem města a bude jezdit po západní straně centra města. Ačkoli je momentálně Kišiněv křižován více než 20 trolejbusovými linkami, na kterých je přes pracovní den vypravováno několik stovek trolejbusů (park je už tvořen více než 430 vozy!) a město za poslední léta významně nabídku trolejbusových spojů rozšířilo, někteří obyvatelé si na sociálních sítích nadále stěžují na to, že jim směrování či nabídka stávajících spojů nevyhovuje.

Trolejbus Phileas pro Kišiněv. (foto: RTEC)

Dodejme, že radnice Kišiněvu letos uzavřela výběrové řízení na nákup sta nových 12m autobusů, které dodá Isuzu za cenu jen cca 3,2 mil. Kč/vůz, s pětiletou garancí (sólo trolejbusy nakupuje za cenu o zhruba 1 mil. Kč vyšší). Autobusy hrají při přepravě osob v hlavním městě vedlejší roli, jejich park momentálně sestává ze 143 vozů, jejichž průměrný věk je 14 let. 31 nejmladších vozů je tvořeno právě autobusy Isizu, které Kišiněv koupil už před pár lety.

Poděkování: Timofei Druța

Podobné články