Menu

Další tramvajová linka pro Paříž a region Île-de-France

Tramvaj Citadis 405 pro linku T9 zaujme svým designem s výraznými světelnými pásy. (foto: Alstom)
Tramvaj Citadis 405 pro linku T9 zaujme svým designem s výraznými světelnými pásy. (foto: Alstom)
Stáhnout PDF
Tramvaje
10. 04. 2021 20:28
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dne 10. 4. 2021 byl zahájen provoz na nové tramvajové lince T9 spojující Paříž s městem Orly. Ačkoli se mnohdy souhrnně hovoří o linkách v regionu Île-de-France jako o pařížských tramvajích, není toto pojmenování s ohledem na rozsah provozu přesné. Paříž samotnou totiž obsluhují jen linky T3a a T3b, všechny ostatní jsou vedeny mimo území města a s výjimkou linek T2 a nyní zprovozněné linky T9 na katastr Paříže ani nevjíždějí.

Navíc je nutné říci, že systém „pařížských“ tramvají tvoří několik různých druhů dopravních prostředků. Vedle klasických tramvají jde i o vlakotramvaje, expresní tramvaje a tzv. tramvaje na pneumatikách. I v místech dotyku více tras tak není někdy možné zajistit ani teoretický přejezd mezi jednotlivými trasami, neboť vozidla nejsou vzájemně kompatibilní.

Pohled do interiéru vozu Citadis 405 linky T9. (foto: Alstom)

Nová linka T9 byla navržena jako náhrada autobusové linky č. 183 spojující stanici metra a tramvajové linky T3a Porte de Choisy s městem Orly v blízkosti letiště. Autobusy denně využívalo okolo 56 000 cestujících (17 mil. ročně) a spojení mezi městem Orly a Paříží zabralo hodinu. Financování studie zabývající se vznikem tramvajové linky coby náhrady autobusů bylo schváleno 7. 12. 2011. Už na podzim následujícího roku proběhly potřebné konzultace projektu a v létě 2014 byl poskytnut i prostor pro vyjádření veřejnosti. Všemi etapami se podařilo úspěšně projít a v roce 2014 byl projekt schválen s tím, že začátek prací byl předpokládán v roce 2016 a ukončení v roce 2020. Náklady na první úsek o délce 10,3 km do města Orly byly vyčísleny na 330 mil. €, později byly náklady upřesněny na 404 mil. € na výstavbu infrastruktury (včetně úprav silnic, nových chodníků a cyklostezek) a 74,75 mil. € na nákup vozidel.

Práce na stavbě byly zahájeny v létě roku 2016, kdy se začalo s překládkami inženýrských sítí. Koleje se na připraveném tělese objevily poprvé v únoru 2019. Práce postupovaly uspokojivým tempem dále a zdálo se, že termín zprovoznění na konci roku 2020 nemůže nic ohrozit. Rozšíření viru z Číny a následné zhoršení epidemiologické situace ve Francii ale vedla k tomu, že bylo rozhodnuto o posunu termínu zahájení provozu až na jaro 2021. Zkušební jízda na části trasy s nově dodanými vozidly Alstom Citadis 405 byly zahájeny v prosinci 2020 (z Orly ke stanici Rouget de Lisle), od 1. 3. 2021 pak až po konečnou Porte de Choisy na katastru Paříže.

U linky T9 bylo poprvé přistoupeno k vypsání výběrového řízení na jejího provozovatele (včetně zajištění údržby vozů), a to poněkud překvapivě pouze na dobu 66 měsíců (tedy pěti a půl roku) Dosud všechny nově vybudované linky v regionu Île-de-France byly vždy automaticky svěřeny buďto dopravci RATP (Régie autonome des transports parisiens), anebo státním železnicím SNCF (Société nationale des chemins de fer français). Do tendru vyhlášeného v květnu 2018 (kromě tramvajové linky zahrnoval i svazek sedmi autobusových linek) se přihlásili čtyři zájemci: RATP, Transdev, Keolis a španělská Moventia. Nejlepší nabídku z pohledu hodnoticí komise podal Keolis, kterému tak byla v červnu 2019 role budoucího provozovatele tramvajové linky T9 svěřena.

Stanoviště řidiče Citadisu 405 linky T9. (foto: Alstom)

K slavnostnímu zahájení provozu došlo dne 10. 4. 2021. Linka je provozována denně v časech od cca 5:30 do 0:30. Špičkový interval činí pouhé 3:30 minuty, sedlový pak 6 minut a v okrajových částech dne (večer a v noci) 20 minut. Cesta tramvají na 10,3 km dlouhé trase s 20 stanicemi trvá 29 minut, tedy polovinu času, za kterou téže relaci zvládal autobus. Průměrná rychlost má činit 20 km/h.

Vozový park je tvořen 22 vozidly Alstom Citadis 405 o délce 45 m a šířce 2,65 m s kapacitou až 314 cestujících. Jejich objednávka byla potvrzena již 10. 11. 2016. Dodávky začaly již v říjnu 2019, slavnostní prezentace prvního vozu se konala dne 3. 12. 2019. Na zařazení do provozu si však nová tramvaj musela počkat. Postupně pak byly expedovány další vozy, ten poslední – ev. č. 922 – dorazil do areálu vozovny dne 19. 11. 2020. Tramvaje jsou charakteristické nezvyklým designem se světelnou linkou podél celého vozu. Z trojice předložených návrhů si tento vybrali zástupci společnosti Île-de-France Mobilités v únoru 2017. Kromě designérů Alstomu je pod ním podepsáno i studio Saguez & Partners.

Tramvaje prozatím končí na dopravním terminálu ve městě Orly (Orly-Ville). Do budoucna se předpokládá prodloužení jižním směrem k letišti Paříž-Orly s novou konečnou v místě dotyku s tramvajovou linkou T7. Pokud by bylo toto prodloužení realizováno, bylo by zapotřebí dokoupit dalších 11 sedmičlánkových tramvají. Mimoto se řeší i možnost prodloužení severním směrem do nitra Paříže.

Podobné články