Menu

Návrat tramvají do Ekvádoru. Po téměř 70 letech

V centru města využívá tramvaj systém spodního přívodu proudu (APS). (foto: Tranvía Cuenca)
V centru města využívá tramvaj systém spodního přívodu proudu (APS). (foto: Tranvía Cuenca)
Stáhnout PDF
Tramvaje
07. 06. 2020 15:45
Redakce
2 minuty čtení

Město Cuenca se konečně dočkalo zprovoznění svého tramvajového provozu. Jeho stavba přitom byla zahájena již v roce 2013 a termín otevření byl kvůli špatné koordinaci projektu (absence řady studií, na jejichž dokončení se muselo čekat) několikrát odložen. Problémy způsobovalo také prodražení projektu, které nechtěla centrální vláda platit a které vedlo až k odstoupení původního stavebního konsorcia od smlouvy.

V centru města využívá tramvaj systém spodního přívodu proudu (APS). (foto: Tranvía Cuenca)

V Ekvádoru v minulosti jezdily tramvaje pouze ve dvou městech, a sice v hlavním městě Quito (zrušeny kolem roku 1948) a ve městě Guayaquil. Ve druhém jmenovaném mělo dojít k uzavření provozu v roce 1951, avšak dnes je zde možné se tramvají opět svézt. Jde ale pouze o turistickou atrakci v místním parku, kde by měla být od roku 2007 provozována koňka. Moderní tramvajový provoz zaměřený nikoli na turisty, ale na přepravu cestujících, se dočkal otevření až 25. 5. 2020 v Cuence.

Mezi pasažéry je dodržován rozestup. (foto: Tranvía Cuenca)

Už předtím ale cestující měli možnost se tramvají svézt. Úplně první zkušební jízda tramvají ve městě mimo areál vozovny se uskutečnila už před pěti lety – 25. 10. 2015. Dne 3. 11. 2015 v rámci oslav 195. výročí nezávislosti Ekvádoru se mohli svézt tramvají zdarma první cestující, avšak pouze na úseku dlouhém 1,3 km, který byl stavebně zcela dokončen. Původně se počítalo s tím, že by v roce 2015 měl být již celý systém zprovozněn, poslední komplikace ve výstavbě měla způsobovat část v centru města, kde měl být použit spodní přívod proudu namísto tradičního trolejového vedení (s ohledem na zapsání centra města na seznam památek UNESCO). V říjnu 2016 bylo uváděno, že stavba je dokončena z 80 %, v tento okamžik ale původní stavební konsorcium od projektu po sporech s městem ustoupilo a musel být vybrán nový zhotovitel, který měl stavbu dokončit. Celých 11 měsíců – až do října 2017 – tak stavba stála. V novém konsorciu figuroval také francouzský Alstom, který předtím do města dodal svá vozidla. Podmínkou bylo, že se tramvajový provoz podaří dokončit do 300 dnů od podpisu nové smlouvy.

Projekt nabral značné zpoždění - k otevření došlo 5 let po původním plánu. Nyní už nabírají zpoždění jen samotné tramvaje. (foto: Tranvía Cuenca)

Nejzazší termín byl stanoven na 3. 11. 2018, nicméně ani ten se nepodařil naplnit, byť část v centru města se systémem APS (obchodní název Alstomu pro systém spodního přívodu proudu) byla již v červenci téhož roku sjízdná. V únoru 2019 bylo oznámeno, že provoz bude zahájen v březnu, nicméně ani tento plán se nepodařilo naplnit, i když trať už byla stavebně dokončena. Město ale řešilo ještě nejrůznější legislativní opatření, probíhal zácvik řidičů, řešily se nejasnosti ohledně provádění údržby vozidel a vyjednávalo se s dodavatelem energií o zajištění lepších tarifů za dodávky elektrické energie.

Vše nakonec vyvrcholilo až 25. 5. 2020, kdy byl zahájen zkušební provoz tramvají v omezeném režimu, během nějž už jsou přepravováni cestující. Pravidelný celodenní provoz by měl být zahájen od června 2020. V provozu je jediná linka dlouhá 10,7 km s 27 zastávkami. Jízdní doba činí 35 minut, špičkový interval je naplánován na 6 minut, sedlový na 10. První dva měsíce bude cestování pro pasažéry zdarma. Předpokládá se, že služeb tramvají využije denně až 120.000 pasažérů, z počátku však budou objemy pasažérů jistě nižší, neboť bylo stanoveno, že tramvajemi může kvůli čínskému viru Covid-19 cestovat jen 30 % pasažérů, kteří navíc musí udržovat rozestupy. Pro provoz je k dispozici 14 pětičlánkových vozů Alstom Citadis 302 o délce 32.400 mm, které byly dodány již v roce 2015.

Libor Hinčica

Podobné články