Menu

Trolejbus Ekova Electron 12T vyrazí zítra na pražskou trolejbusovou linku

Prototyp trolejbusu nese ev. č. 9507. V Praze bude jezdit v ostravských barvách. (foto: DPP)
Prototyp trolejbusu nese ev. č. 9507. V Praze bude jezdit v ostravských barvách. (foto: DPP)
Stáhnout PDF
Nezařazené
24. 09. 2019 10:10
Redakce
1 minuta čtení

Ve středu 25. září 2019 DPP zahájí pravidelný provoz trolejbusu EKOVA ELECTRON 12T v běžném provozu režimu s cestujícími. Tento bateriový trolejbus s trakční výzbrojí Cegelec TV Europulse bude jezdit na lince č. 58 z Palmovky do Letňan po dobu jednoho měsíce. Testování poslouží DPP nejen k výběru vhodné konfigurace vozidla, ale i pro nastavení optimálních provozních parametrů a zajištění provozních dat. Garantovaný dojezd trolejbusu na baterie bez elektrického vytápění je 18 km, s vytápěním 12 km.

Prototyp trolejbusu nese ev. č. 9507. V Praze bude jezdit v ostravských barvách. (foto: DPP)

„Chceme v Praze rozvíjet MHD a zvyšovat její kvalitu a komfort cestujících, na druhé straně nám není lhostejná kvalita ovzduší a životního prostředí v hlavním městě. V návaznosti na Klimatický závazek hl. m. Prahy, Plán udržitelné mobility Prahy a okolí, národní i mezinárodní dokumenty pracujeme na nové celkové koncepci alternativních pohonů v pražské MHD s výhledem do roku 2030, kterou představíme letos na podzim. Kromě hybridních autobusů či elektrobusů v ní plánujeme  elektrifikaci některých linek obsluhovaných v současnosti konvenčními vozy na naftu. Kromě již Radou hl. m. schváleného projektu linky č. 119 počítáme s nasazením trolejbusů na další linky v oblasti Prahy 6, např. na č. 131 nebo 191, ale také v oblasti severovýchodu města, např. na lince č. 140. Nechceme jít ale do opačného extrému a vsázet vše pouze na elektřinu, plánujeme také testování vozů na další alternativní pohony, např. na vodík,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Stejně jako u hybridních autobusů i u trolejbusů si chceme ve standardním provozu nejdříve otestovat různá technologická řešení, jejich skutečnou úsporu a přínos pro pražskou MHD.“

Cílem chystané elektrifikace autobusových linek DPP je především snížení emisí CO2 do roku 2030 až o 45 % oproti roku 2010 a dosažení nulových emisí do roku 2050. V rámci další elektrifikace autobusové dopravy bude Dopravní podnik přirozeně vycházet z již existující resp. připravované infrastruktury. V praxi to znamená především oblast severovýchodu hlavního města s vozidly vyjíždějícími z garáží Klíčov a Vršovice. Nejen zde se dá navíc s výhodou využívat existující tramvajové sítě a napájecí infrastruktury. Další oblastí, kde DPP předpokládá rozvoj elektrifikace autobusových linek v nejbližším horizontu, je levobřežní část Prahy s tím, že by zázemí vzniklo v areálu garáže Řepy.

Trolejbus na nabíjecím stání na Palmovce. (foto: DPP)

Dle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy (z 16. 9. 2019) bude zahájena příprava elektrifikace linky č. 119 na letiště s cílem nasazení velkokapacitních tříčlánkových bateriových trolejbusů v co nejkratším horizontu tak, aby došlo ke zvýšení přepravní nabídky a komfortu pro cestující do doby, než bude zprovozněno železniční spojení na letiště. V rámci projektu bude využito maximum synergií v rámci tramvajové napájecí sítě, přičemž je počítáno s využitím již vybudované infrastruktury.. Vybudovaná infrastruktura však najde své využití i po zprovoznění železničního napojení například pro prodloužení tramvajové tratě z Dědiny do rozvojové lokality u starého letiště nebo pro další v budoucnu elektrifikované autobusové linky obsluhující letiště i další části Prahy. Velkokapacitní bateriové trolejbusy tak v budoucnu nabídnou vyšší komfort a kapacitu na dalších vytížených linkách (např. 112).

TZ DPP s úpravami redakce

Trolejbusová trať na letiště dle usnesení Rady hlavního města Prahy číslo 1953 ze dne 16. 9. 2019.

Podobné články