Menu

Trolejbusová doprava se na Zlínsku dočká rozvoje

Jedna z posledních
Jedna z posledních
Stáhnout PDF
Nezařazené
25. 03. 2018 17:26
Redakce
2 minuty čtení

Město Otrokovice bude ve spolupráci s Dopravní společností Zlín – Otrokovice (DSZO) připravovat rozšíření trolejbusové dopravy na svém území. Zastupitelstvo Otrokovic na svém zasedání konaném dne 15. 2. 2018 schválilo skrze usnesení č. ZMO 294/02/18 uzavření partnerství s touto dopravní společností a pověřilo starostu Jaroslava Budka, aby příslušnou smlouvu o partnerství s DSZO uzavřel. 

Jedna z posledních

Již od počátku září 2017 jezdí trolejbusy dále než jen k otrokovickému nádraží, u kterého je většina návštěvníků města nejčastěji potkává, a to až na konečnou Štěrkoviště, která leží na samotném konci Otrokovic u stejnojmenného rybníku, na západní straně od železničního koridoru. Až ke Štěrkovišti se nicméně dostanou jen vybrané spoje trolejbusové linky č. 2, a to ty, na které jsou nasazovány trolejbusy s dieselagregátem, protože dráty končí stále u vlakového nádraží. Většinu přepravní zátěže v relaci Otrokovice, žel. st. – Štěrkoviště nadále přebírá na svá bedra vnitrootrokovická autobusová linka č. 55. 

Nyní by se město Otrokovice s pomocí opětovně pootevřených unijních kohoutů rádo pokusilo o prodloužení trolejbusového trolejového vedení po třídách Osvobození a Komenského. Nicméně se zdá, že ke zklamání fanoušků tohoto druhu dopravy skončí dráty pouze u nadjezdu přes železniční trať. Za tratí by pak měly pokračovat trolejbusy nadále se sklopenými sběrači. Ačkoli má autobusová linka č. 55 po většinu dne poměrně krátké intervaly (obvykle pět až sedm minut) a stálou trasu (jen pár spojů překračuje za konečnou Štěrkoviště řeku Moravu a míří do vesnice Bělov a v opačném směru jsou pak některé trasovány až do městské části Kvítkovice či mají trasu mírně pozměněnu), město nemíní křísit předrevoluční plány drátovat trasu až ke Štěrkovišti a namísto toho se přiklání k využívaní parciálních trolejbusů. V této souvislosti je nutné uvést, že opakovaně vypsaná zakázka na 7 parciálních sólo trolejbusů má prodloužený termín pro odevzdávání nabídek (z 22. 3. na 25. 4. 2018) a nově, dne 20. 3. 2018, vypsala DSZO i tendr na jeden parciální kloubový trolejbus, jehož odhadová hodnota bez DPH činí 16 milionů Kč (lhůta pro podávání nabídek je stanovena do 27. 4. 2018). 

Trolejbusem nejen k rybníku, ale i do zoo

Realizace částečného zadrátování Otrokovic ve směru na severozápad ještě není časově ohraničená a ani se neví, zda se na ni podaří sehnat dostatečné prostředky. Mnohem blíže je však fyzické propojení trolejbusových obratišť Středová a Kocanda na zlínském sídlišti Jížní Svahy, která jsou od sebe vzdálená zhruba kilometr. Kromě toho dopravce počítá s tím, že se trolejbusy rozjedou do dalších lokalit, a to s pomocí bateriového pohonu. Již delší dobu se skloňuje prodloužení trolejbusového provozu z konečné Vršava přes místní část Kostelec až k zoologické zahradě v Lešné (na této trase je mimochodem ve směru k zoo poměrně náročné stoupání). Parciální trolejbus zde byl již před časem úspěšně odzkoušen a letos by se jím mohli až do Lešné svézt první regulérní cestující. 

Generel dopravy pro město Zlín vydaný v roce 2016 však předpokládá nasazení trolejbusů, nejen s pomocí baterií, ale i závislé trakce, do dalších lokalit. Trolejbusy by tak mohly během několika let zamířit například do nitra zlínské části Prštné. 

Až do Luhačovic ne

Město Zlín a DSZO v posledních letech trolejbusovou dopravu společnými silami nemálo podporovaly. Připomeňme například, že to byly právě trolejbusy DSZO, které byly vybaveny jako první u nás klimatizací salónu cestujících, jež zpříjemňuje cestování za horkých letních dnů. Stejně tak je nemálo trolejbusů tohoto dopravce vybaveno funkčním wi-fi připojením a už nějakou dobu se jeho trolejbusy s pomocí přídavného pohonu objevují v lokalitách, kde by je dříve čekal málokdo, ať už jde třeba o průmyslovou zónu v Přílukách, či o od Zlína východně ležící obec Želechovice nad Dřevnicí. Ani nynější investice do parciálních trolejbusů není „střílením od boku“, dopravce si totiž studií nejprve zjistil, že se jejich pořízení vyplatí více než trolejbusy s dieselagregátem. Nicméně z pohledu historie si poměrně vysoké rozšíření trolejbusové dopravy ve Zlíně a jeho okolí ještě stále nezadá s poválečnými plány, kdy se mínilo trolejbusy poslat přes kopce do Luhačovic i do Holešova (v obou případech se jedná o vzdálenost cca 20 km!). 

Text a foto: Vít Hinčica

 

 

Podobné články