Menu

Širší tramvaje pro Drážďany

Tramvaje pro Drážďany mají umožňovat uspořádání sedadel 2+2. Počítá se s konstrukcí vozové skříně, která bude rozšířena až nad hranou nástupiště. (zdroj: DVB AG)
Tramvaje pro Drážďany mají umožňovat uspořádání sedadel 2+2. Počítá se s konstrukcí vozové skříně, která bude rozšířena až nad hranou nástupiště. (zdroj: DVB AG)
Stáhnout PDF
Nezařazené
21. 06. 2017 17:00
Redakce
1 minuta čtení

Veřejnou dopravou v saské metropoli cestuje rok od roku více cestujících. Ačkoli v rámci tramvajové flotily se těší pozornosti fanoušků dopravy zejména československé vozy řady T4D, ani nejstarší nízkopodlažní tramvaje již nelze považovat za reprezentanty moderní techniky – vždyť první vozy NGT6DD mají letos již 22 let. Město se tak chystá na obnovu vozového parku novými vozidly. V březnu 2017 vypsal dopravce DVB AG výběrové řízení na jejich dodání.

Tramvaje pro Drážďany mají umožňovat uspořádání sedadel 2+2. Počítá se s konstrukcí vozové skříně, která bude rozšířena až nad hranou nástupiště. (zdroj: DVB AG)

Soutěž na nové tramvaje pro Drážďany byla záměrně vytvořena tak, aby všichni potenciální uchazeči měli dostatek prostoru na to se projektem zabývat a měli i reálně dostatek času vozidla následně vyrobit a dodat. Dlouhodobé plánování Drážďanům zkrátka jde (v tomto směru se můžeme od saských kolegů ještě hodně učit). Předpokládá se, že rozhodnutí o nákupu nových tramvají by mohlo padnout počátkem roku 2019. Poté by měl mít výrobce zhruba dva roky na dodání prvního vozu. Schválení nového typu tramvaje do provozu se tak nepředpokládá před koncem roku 2020. Všechny nové tramvaje by měly být do provozu zařazeny před koncem roku 2023.

A o kolik tramvají Drážďany vlastně stojí? Celkem by mělo být nakoupeno 30 vozů, z toho 21 v jednosměrném a 9 v obousměrném provedení. Délka tramvají by měla činit u obou provedení cca 45 m. Zajímavostí je požadavek na šířku vozidel. Ta by měla činit max. 2,65 m. To by samo o sobě nebylo až tak zajímavé, v západních provozech se jedná o jednu ze standardních nabízených šířek vozidel, nicméně Drážďany doposud provozovaly vozidla s max. šířkou 2,30 m. Už v 90. letech si však město vytyčilo cíl, že úroveň veřejné dopravy významně pozvedne. Součástí tohoto plánu byla také postupná rekonstrukce tramvajových tratí. Ty tak byly během let přizpůsobeny i pro provoz vozidel s větší šířkou (momentálně jsou přizpůsobeny zhruba 2/3 tratí), výjimku však představovaly zastávky, které byly nadále konstruovány pro provoz vozidel s max. šířkou 2,3 m. U nových tramvají pro Drážďany se tak předpokládá, že dojde k výrobě vozidel s konstrukcí, jež umožňuje rozšíření skříně vozidla ve výšce nad nástupní hranou zastávek. Spodní část tramvaje tak bude nadále pro snadný přístup přizpůsobena pro šířku max. 2,30 m, následně se však skříň vozidla rozšíří až k max. možné hodnotě 2,65 m. Díky tomu bude možné zajistit ve vozidle více míst pro pasažéry, zejména pohodlné uspořádání sedadel 2+2 po obou stranách vozové skříně.

Tramvaje s podobným řešením, jaké dnes poptávají Drážďany, pořídil také německý Rostock od španělského Vosslohu (dnes součást Stadleru). Na fotografii je rozšíření vozové skříně až nad hranou nástupiště dobře patrné zejména při pohledu na dveře. (zdroj: Wikipedia.org)

Každá z nových tramvají by měla zvládnout přepravit bezmála 300 pasažérů, novinkou v rámci drážďanských tramvají bude klimatizace salónu cestujících. Nástup do vozidla má být umožněn alespoň 5 dveřmi. Ohled se bere také na kilometrický proběh (předpokládá se, že ročně každý z vozů najede okolo 100.000 km) a levnou údržbu, resp. provozní náklady obecně. Po dodání prvního vozu budou probíhat zhruba šestiměsíční zkoušky. S nasazením nových tramvají se počítá primárně na linkách 3 a 7, které již jsou v celé délce přizpůsobeny pro provoz tramvají se šířkou 2,65 m.

Mimo nákup nových vozidel pokračují Drážďany dál v modernizaci své sítě, technického zázemí i v rozšiřování tramvajových tratí.

Podobné články