Menu

Taškent hodlá uzavřít provoz tramvají

V uzbeckém hlavním městě jezdí také 20 tramvají VarioLF.S.(foto: Sergej Kivenko)
V uzbeckém hlavním městě jezdí také 20 tramvají VarioLF.S.(foto: Sergej Kivenko)
Stáhnout PDF
Nezařazené
04. 04. 2016 09:27
Redakce
2 minuty čtení

Starosta Taškentu, hlavního města Uzbekistánu, oznámil dne 29. 3. 2016, že město do konce letošního roku uzavře svůj tramvajový provoz. Ten byl přitom v nedávné minulosti obnoven novými tramvajemi typu 71-619KT ruské provenience a VarioLF.S z České republiky.

V uzbeckém hlavním městě jezdí také 20 tramvají VarioLF.S.(foto: Sergej Kivenko)

Taškent zahájil provoz na první lince tramvaje již v roce 1901, přičemž až do roku 1912 zajišťovala přepravu cestujících úzkorozchodná (1 000 mm) koňka. Teprve v roce 1912 se podařilo síť koňky postupně elektrifikovat a od roku 1936 se začalo s budováním nových tratí na standardním východním rozchodu 1 524 mm. Souběžně pak úzkokolejná síť a širokorozchodná existovaly až do roku 1968, poté už byly ve městě k vidění jen tramvaje s rozchodem 1 524 mm. Tramvaje ovšem nebyly jediným elektrickým prostředkem hromadné dopravy ve městě. Od roku 1947 byly v ulicích provozována také trolejbusy a v roce 1977 byla zprovozněna také první trasa metra.

Po rozpadu Sovětského svazu vyhlásil v roce 1991 Uzbekistán samostatnost a dnes je se 27 milióny obyvatel nejlidnatější zemí regionu. Středoasijská země ovšem i v éře samostatnosti postupovala formou centrálně plánovaného hospodářství, což společně s ekonomikou soustředěnou především na Rusko a další partnery v okolí vedlo k propadu životní úrovně obyvatelstva, jehož značná část žije na hranici chudoby. Neblahý ekonomický vývoj se projevil také ve veřejné dopravě, do níž se prakticky zastavily investice. Z rozestavěných trolejbusových systémů budovaných v 90. letech se podařily spustit jenom dva, z nichž však dodnes přežil jenom jediný – Urgenč. Ten je zároveň jediným trolejbusovým systémem v celém Uzbekistánu, který dodnes existuje. Dalších 11 bylo v průběhu let 1999–2010 zrušeno. Posledním zrušeným trolejbusovým systémem byl v dubnu 2010 právě Taškent. Ten nyní oznámil, že se hodlá rozloučit v dohledné budoucnosti i s tramvajemi.

Přeprava prvních dvou vozů VarioLF.S pro Taškent z výrobního závodu v Krnově v roce 2011. (foto: Libor Hinčica)

Podfinancovaný systém tramvajové dopravy se i přes nákup nových tramvají VarioLF.S v letech 2011–12 v počtu 20 kusů potýká nadále s problémy, především se špatnou infrastrukturou. Kromě vozů VarioLF.S jsou v provozu také vozy 71-619KT z let 2007–08, a dále pak tramvaje Tatra T6B5 z let 1994–97. Tramvajová síť byla redukována po roce 1990 dlouhodobě, nicméně ještě v roce 2011 došlo například i k otevření zcela nové trati. Při představení prvního vozu VarioLF.S (1. 9. 2011) hovořili zástupci města o tom, že by chtěli tramvajovou dopravu dále rozvíjet. Jen o rok později se ale začalo s demontáží tratí, jež nebyly delší dobu provozovány, a v roce 2014 byla pro nadbytečnost zrušena také jedna ze dvou tramvajových vozoven (tramvaje nakonec ale vozovnu až do srpna 2015 ještě částečně využívaly).

Plán tramvajové sítě v Taškentu z března 2015. (zdroj: transphoto.ru) Plán tramvajové sítě v Taškentu z března 2016. Na mapě již chybí linka č. 6 a část trasy linky č. 13. (zdroj: transphoto.ru)

Poslední červencový den roku 2015 ovšem došlo také k zastavení provozu na první trati, po níž tramvaje běžně jezdily. Oficiálně se sice hovořilo o tom, že by mělo dojít k náhradě této tratě novostavbou, k tomu ale už nedošlo. Namísto toho byla v březnu 2016 zahájena demontáž kolejí v úseku části původní trasy linky č. 13 (ke konečné TTZ), na kterou záhy navázala vlna vytrhávání dalších delší dobu nepoužívaných kolejí. Podobně byla zrušena původní tramvajová linka č. 6, která fungovala separátně od zbytku tramvajové sítě, a oznámeno bylo také zastavení provozu na dalších trasách čísel 12 a 26. K tomu skutečně dne 26. 3. 2016 došlo, nicméně jen na jeden den, údajně kvůli stížnostem obyvatel a nesouhlasné mediální kampani. Od 27. 3. 2016 tedy obě tramvajové linky opět cestující vozí.

V provozu jsou v omezeném počtu také původní tramvaje T6B5. Většina jich ale byla v posledních letech odstavena. (foto: Sergej Kivenko)

Starosta města Rakhmonbek Usmanov však 29. 3. 2016 oficiálně oznámil, že s tramvajemi se dále ve městě už nepočítá. Existujících 87,8 km tratí by mělo zůstat bez obsluhy tramvajemi už do konce roku. Důvodem má být pomalá cestovní rychlost tramvají a nedostatečná kapacita silnic ve městě. Na místě tramvajových tratí tak mají vzniknout nové silniční pruhy. Náhradou za tramvaje se mají stát autobusy, které ponesou stejná čísla jako tramvaje. Aby si cestující na tuto novinku zvykli, mají být v některých případech vedeny autobusové a tramvajové linky po určitou dobu souběžně. V případě zbylé části linky č. 13 by měl takový paralelní provoz začít již 5. 4. 2016. 

Zatím není určeno, jaký bude osud starších tramvají, z nichž značná část je už dlouhodobě odstavena. U novějších vozů 71-619KT a VarioLF.S se údajně zvažuje možnost odprodeje.

Podobné články