Menu

Belgický Lutych si na obnovení tramvají bude muset počkat

Termín na dostavbu tramvajové tratě se nyní posouvá na rok 2022. (zdroj: www.keskistram.be)
Termín na dostavbu tramvajové tratě se nyní posouvá na rok 2022. (zdroj: www.keskistram.be)
Stáhnout PDF
Nezařazené
02. 04. 2016 07:50
Redakce
2 minuty čtení

Lutych (francouzsky Liège) je hlavní město stejnojmenné provincie na východě Belgie, jehož aglomerace čítá zhruba 600 000 obyvatel. V prosinci 2014 vybrala místní společnost SWRT (Société Régionale Wallonne du Transport) po letech příprav zhotovitele nového tramvajového provozu, jenž měl být postaven v režimu PPP (Private Public Partnership). Na základě rozhodnutí evropského statistického úřadu Eurostat ale byly v březnu 2015 práce na projektu zastaveny a nyní regionální vláda ve Valonsku hlásí – tendr na zhotovitele se bude opakovat.

Termín na dostavbu tramvajové tratě se nyní posouvá na rok 2022. (zdroj: www.keskistram.be)

Tramvaje v Lutychu vyjely už v roce 1871, kdy se poprvé objevila v ulicích nejjednodušší forma tramvaje na bázi koňky. Elektrifikace sítě začala v roce 1893 a brzy se koleje a troleje objevily na většině hlavních ulic ve městě. Po roce 1945 ale byla síť tramvají postupně redukována v souvislosti s enormně nízkými náklady na provoz autobusů (danými zejména levnou ropou). Poslední tramvaj se tak ve městě objevila v listopadu 1967. Tramvaje mělo poté nahradit metro, s jehož výstavbou se na konci 70. let skutečně začalo, stavba ale nebyla nikdy dokončena a rozestavěný tunel začal později sloužit jako skladovací prostor.  

Po roce 2000 se ovšem začalo opět hovořit o tom, že by se do města mohly vrátit tramvaje. Političtí lídři napříč stranami se na možnosti návratu tramvají shodli v roce 2008. Finální podoba trasy byla stanovena po dlouhých vyjednáváních s veřejností až v říjnu 2011. Město a Valonsko (jeden ze tří regionů Belgického království) ovšem narážely na problém s financováním ambiciózního projektu, který počítal se zřízením dvou linek. Nakonec bylo rozhodnuto, že stavba bude realizována jako projekt PPP, tedy ve spolupráci veřejného sektoru a soukromých firem.  

Asi není potřeba zdůrazňovat, že nová tramvajová trať by měla povznést také celkový veřejný prostor. (zdroj: www.keskistram.be)

Celková délka hlavní trati má mít délku 17,8 km, odbočná větev má poté dosahovat délky pouhých 1,3 km. V rámci první etapy se počítá s výstavbou trati o délce 11 km, na níž by mělo být 21 zastávek. Odhadované náklady na obě etapy byly vyčísleny na 484 mil. €, z čehož první etapa má spolknout 315 mil. €. Otevření tratě bylo původně plánováno na rok 2017, později bylo posunuto na rok 2018 s tím, že se oddálit také termín zahájení stavebních prací na rok 2015. Jenomže loňské zastavení přípravných prací vše změnilo.

O kontrakt vypsaný v roce 2013 se ucházela původně tři konsorcia, z nichž později byla kvalifikována jen dvě, která měla předložit nabídky do 15. 9. 2014. Dne 10. 12. 2014 bylo vybráno jako vítězné konsorcium Mobiliège, které sdružovalo firmy BAM PPP PGGM, DG Infra a Alstom. K finálnímu podpisu smlouvy mělo dojít na jaře 2015, avšak kvůli zásahu Eurostatu k tomu nedošlo. Tomu se nelíbila finanční struktura projektu PPP kvůli velkým právním i finančním rizikům a jako alternativa bylo navrženo přímé financování z veřejných rozpočtů. Jenomže o to v Belgii nestáli.

První úsek tramvaje má mít délku 11 km. Počítalo se s vozidly Alstom Citadis 405. (zdroj: www.keskistram.be)

Belgický region ovšem hodlá v projektování tramvají dále pokračovat. Původní projekt PPP přislíbilo v březnu 2016 přepracovat s tím, že dobu realizace první trati posune kvůli snížení rizik až na rok 2022.

Hodí se uvést, že město i region do příprav tramvají investovaly nemalé finanční prostředky. Konkrétně bylo na přípravné práce, konstrukční návrhy, úpravu silnic a inženýrských sítí atp. vynaloženo již okolo 33 mil. €. Nyní bude muset město zaplatit také smluvní pokutu konsorciu Mobiliège ve výši 1,6 mil. €, přičemž je otázkou, zda společnosti nebudou chtít požadovat další peníze za práce, které na projektu již realizovaly.

Doplňme, že na trati mělo v první etapě sloužit 19 vozů Alstom Citadis 19 o délce okolo 45 m s šířkou vozové skříně 2 650 mm, a to tradičně v obousměrném provedení. Druhé konsorcium, jež skončilo v poli poražených, mělo jako partnera pro dodávky vozidel společnost Bombardier.     

Podobné články