Olomouc vypsala tendr na nové tramvaje. Překvapení se nekoná

Celkem osmi nových nízkopodlažních tramvají by se měla dočkat Olomouc. Centrum Hané požaduje v nedávno vypsaném výběrovém řízení 5 jednosměrných tramvají a 3 oboustranné, avšak pouze jednosměrné. Celková hodnota zakázky byla vyčíslena původně na 176 mil. Kč, později byla upravena na 179 mil. Kč. Průměrně se tak u jednoho vozu počítá s částkou okolo 22 mil. Kč. Všechny tramvaje mají svou délkou odpovídat cca 16 m. Výběrové řízení by mělo být uzavřeno v srpnu 2016 a dodávky by měly být zahájena v roce 2018. První tři jednosměrné a jednostranné vozy by měly být předány do 31. 1. 2018, další dva do 30. 4. 2018, což je také termín pro dodání 3 oboustranných vozů.

Prototyp vozu EVO1 ev. č. 0033 během zkoušek v Praze na smyčce Spořilov. (foto: Libor Hinčica)

Prototyp vozu EVO1 ev. č. 0033 během zkoušek v Praze na smyčce Spořilov. (foto: Libor Hinčica)

S ohledem na délkovou specifikaci lze předpokládat, že zájem o tendr ze strany výrobců příliš velký nebude. Zadávací dokumentaci totiž v současné době plní s existujícími (či příbuznými) vozidly teoreticky jen dva uchazeči, a sice společnost Pragoimex (potažmo Aliance TWT), jež dodávala tramvaje do Olomouce již v minulosti, a ruský výrobce Tverskij vagonostroiteľnyj zavod s tramvajemi Citystar (71-911). Účast ruského producenta v českém výběrovém řízení je ale značně nepravděpodobná (navíc s výjimkou délky značnou část kritérií neplní).

Kromě požadovaných modelů tramvají (délkových provedení) může být pro potenciální zájemce problém také termín dodání. V případě, že by chtěl některý z výrobců vyvinout zcela nový typ tramvaje dle olomoucké konfigurace, je zapotřebí mít mezi uzavřením smlouvy a dodávkami vozidel zpravidla alespoň 24 měsíců. To ovšem olomoucký tendr nesplňuje.

V rámci hodnotících kritérií je váha 80 % kladena na cenu a pouhých 20 % na funkční a užitné vlastnosti vozidel.

Na rozdíl od dříve dodávaných tramvají musejí nové vozy plnit kritérium tzv. plné nízkopodlažnosti. To přitom není nijak specifikováno – podmínkou je jen zajistit průchod vozidlem bez schodů. O bezbariérovém přístupu k sedadlům už ale řeč není. Zajímavá je však podmínka na spřahování vozů s tramvajemi vybavenými elektrickou výzbrojí Europulse (od firmy Cegelec) a Škoda Electric TJ2.1, tedy s vozidly řady VarioLF, jež jsou na Hané provozována. 

U oboustranných tramvají je požadováno (podobně jako u existujících tramvají VarioLFo plu/o) celkem pět dveří. Troje na pravé bočnice a dvoje na levé. U vozidel se počítá se spřahováním zadními čely k sobě, což je nezbytné pro zajištění obsluhy tramvajové tratě na Nové Sady, jež není vybavena smyčkou. Všechny dveře mají mít šířku 1 300 mm.

Nové tramvaje budou na rozdíl od dříve dodávaných vozů poprvé vybaveny klimatizací salónu cestujících. Plnit pak musí pevnostní požadavky vozové skříně dle normy EN 15227. Lze tedy očekávat, že výběrového řízení se bude s typem EVO1 a jeho odvozenou oboustrannou variantou účastnit Pragoimex (Aliance TWT, či někdo z jejích členů, jak tomu bylo i v minulosti).

Jak z výše uvedené specifikace na tramvaje vyplývá, mají být i nové olomoucké vozy pomyslným dědicem generace tramvají ČKD Tatra stavěných na platformě koncepce PCC.