Menu

Do Mostu a Litvínova zamíří dalších šest tramvají EVO2

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova v současné době provozuje 5 tramvají typu EVO2. Přestože je současná objednávka největší a technická specifikace se neliší od dříve dodávaných vozidel, stoupla cena během šesti let od první dodávky o celých 41 % ( více než 14 mil. Kč). (foto: Libor Hinčica)
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova v současné době provozuje 5 tramvají typu EVO2. Přestože je současná objednávka největší a technická specifikace se neliší od dříve dodávaných vozidel, stoupla cena během šesti let od první dodávky o celých 41 % ( více než 14 mil. Kč). (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
24. 04. 2024 18:12
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Výběrové řízení na dodávku šesti dvoučlánkových tramvají pro Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova zná svého vítěze. Dne 23. 4. 2024 byla v registru smluv zveřejněna smlouva, z níž vyplývá, že dopravce uzavřel dohodu o dodávkách vozů se společností Pragoimex a. s. Ta si řekla za jeden vůz částku 48,961 mil. Kč, což je za model EVO2 nový cenový rekord. Zpráva zadavatele k průběhu výběrového řízení prozatím nebyla publikována, lze se však domnívat, že počet účastníků byl stejný jako v předešlých tendrech a že se tedy přihlásil jediný uchazeč.

Mostecko-litvínovský DP vypsal výběrové řízení na dodávku nových vozů dne 26. 2. 2024 s tím, že nabídky bylo možné předkládat do 26. 3. 2024. Výběrové řízení počítající s dodáním šesti vozů mělo mimořádně hladký průběh, když do tendru nepřišel ani jediný doplňující dotaz. Hodnoticími kritérii soutěže byla pořizovací cena vozidel s váhou 75 % a ceny náhradních dílů a servis za dobu nájezdu 900 000 km (což odpovídá cca 15letům provozu) mající váhu zbylých 25 %. Financování se předpokládá především z prostředků Evropské unie (27. výzva IROP – Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 /MRR/).

Tramvaje by měly být dodány do 24 měsíců od podpisu smlouvy, tedy do dubna 2026. Smluvená cena činí celkově 293 771 200 Kč. Připomeňme, že Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova již tramvaje EVO2 provozuje. Na jaře 2020 zařadil nejprve tři vozy (ev. č. 320–322), v únoru a březnu 2023 poté vyjely dva vozy ev. č. 323 a 324.

Cena přitom v průběhu let „nepatrně“ roste. Zatímco první kontrakt z roku 2018 na stejný typ vozidla operoval se sumou 34,65 mil. Kč, ten uzavřený o rok později již nabízel částku 39,49 mil. Kč. Nyní se hodnota přehoupla na zmíněných 48,961 mil. Kč – během šesti let tedy cena téhož typu vozidla stoupla o celých 41 %. Ve všech soutěžích byl Pragoimex jediným účastníkem. Porovnáním s cenami v zahraničí zjistíme, že navzdory prožitým krizím cenová politika místních výrobců obdobným výkyvům nepodléhá. Například v sousedním Polsku uzavřela Poznaň loni soutěž na dodávku obousměrných tramvají o délce cca 32 m (tedy o deset metrů delších, než jsou vozy pro Most a Litvínov), přičemž cena za jedno vozidlo zde činila v přepočtu pouze 44,47 mil. Kč. 

Pragoimex, který vozidla dodává, je obchodní společností, samotnou výrobu zajišťují Krnovské opravny a strojírny, které jsou dnes většinovým vlastníkem Pragoimexu (60,55 %). V roce 2021 byl Pragoimex coby právnická osoba nepravomocně odsouzen v tzv. korupční kauze Dědic za manipulaci s veřejnými zakázkami na dodávky tramvají do Ostravy k pokutě 30 mil. Kč, podmíněné tresty pak obdrželi někteří manažeři společnosti. Všichni se však loni v létě (po vyhotovení písemného rozsudku) odvolali.

Podobné články