Menu

Změna v Nancy: tramvaje na pneumatikách mají být nahrazeny kapacitními parciálními trolejbusy

Tramvaj na pneumatikách v Nancy. (foto: Ville de Nancy)
Tramvaj na pneumatikách v Nancy. (foto: Ville de Nancy)
Stáhnout PDF
Tramvaje Trolejbusy
28. 08. 2021 10:22
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Mathieu Klein, primátor Nancy a prezident Métropole du Grand Nancy (metropolitní oblast zřízená v roce 2016 a zahrnující kromě Nancy ještě další okolní obce, zkr. jen „Grand Nancy“), tento týden ve čtvrtek představil záměr na zavedení trolejbusů ve městě, kterými by se nahradil problémový systém tramvají na pneumatikách operujících od roku 2001 na jedné transversální lince. Tyto tramvaje na pneumatikách ve skutečnosti připomínají daleko více trolejbusy než tramvaje. V únoru tohoto roku byl plán na zavedení klasických tramvají ve městě namísto tramvají na pneumatikách shledán jako příliš drahý, a tak se město jalo hledat vhodnou alternativu.

Klein ve čtvrtek uvedl, že náklady na zřízení trolejbusového systému s kapacitními trolejbusy, jaké mají například Lyon nebo Ženeva, by byly 10krát nižší než náklady na zavedení tramvajového systému, a sice 50 milionů eur bez DPH vůči 500 mil. eur bez DPH. Tramvaje na pneumatikách by měly dle představeného záměru jezdit nikoli jen do konce tohoto roku, jak bylo původně avizováno, ale až do března 2023. Následně by přišly na řadu stavební práce, které by trvaly zhruba čtyři až osm měsíců, a na konci roku 2023 či na počátku roku 2024 by měly vyjet trolejbusy. Teprve okolo roku 2030 by se pak měly tramvaje do města zavést, přičemž trolejbusy, v tu dobu ještě stále relativně mladé, by se přesunuly na jinou trať. 

Čtvrteční prezentace. Ještě před pár dny přitom některá lokální média spekulovala o tom, že do města se namísto tramvají podívají obyčejné autobusy. (foto: Noé Kolanek/Lorraine Actu)

Faktem je, že brzká konverze již pomalu vysloužilých tramvají na pneumatikách na trolejbusy by pro východofrancouzské město představovala daleko rychlejší a snadnější proces než budování nové tramvajové trati. Dnes je ve městě provozováno 25 tříčlánkových vozidel a město očekává, že 25 milionů eur by stačilo na nákup ekvivalentního počtu tříčlánkových trolejbusů, jež by nabídly kapacitu o zhruba 10% vyšší než stávající tříčlánková vozidla, a zbývajících 25 milionů EUR by putovalo na stavební práce. Co přesně by se mělo stavět, není ještě jasné, zřejmě by se však odstraňovaly úseky se zapuštěnou kolejnicí a opravovat poškozená vozovka a taktéž by se zřejmě zmodernizovalo trolejové vedení. Zástupci radnice uvedli, že stavební práce by nebyly velkého rozsahu a navíc by byly prováděny tak, aby měly malý dopad na městskou mobilitu. Dále uvedli, že trolejbusy by jezdily pod dráty jen na některých úsecích linky T1, výslovně ale demontáž nynějších trolejí ve stávající trase nezmínili a naopak uvedli, že by se díky bateriím mohla trasa linky T1 prodloužit. Město mimochodem nazvalo bateriové trolejbusy jako „trolejbusy 2.0“. Podle Patricka Hatziga, pověřeného radního za mobilitu, už parciální trolejbusy prokázaly „efektivitu v provozu.“

Zástupci radnice zmiňovali na prezentaci vozidla o délce 24 m, přičemž ta stávající mají délku 24,5 m. Přesto by i o něco kratší vozidla měla nabídnout o něco více míst (cca 150 vůči stávajícím 130). Udávaný cca 10% nárůst v obsaditelnosti oproti stávajícím vozidlům ale nemusí být dle francouzských médií vůči klasické článkové tramvaji dostačující, nicméně město má ještě v záloze řešení v podobě růstu počtu zavedených spojů (nejkratší intervaly jsou dnes 6minutové). Zajímavé je, že na čtvrteční prezenzaci byl představen vůz připomínající trolejbus Exqui.City 24 Trolley od Van Hoolu o délce téměř 24 m, nicméně město zmínilo tři možné výrobce, a sice ještě Solaris and Hess, avšak ti vyrábějí tříčlánkové trolejbusy, kterou jsou delší než 24 m. Bude si tedy nutné počkat na podmínky případného tendru, aby bylo jasné, jaká tolerance v délce bude připuštěna. 

Závěrem dodejme, že o záměru zřídit trolejbusy budou hlasovat zastupitelé Grand Nancy dne 18. listopadu 2021. 

 

Podobné články