Menu

Zruší tramvaj, postaví novou. Skutečnou

Tramvaj na pneumatikách v Nancy je ve skutečnosti trolejbus. (foto: Florian Fèvre; zdroj: Wikipedia.fr)
Tramvaj na pneumatikách v Nancy je ve skutečnosti trolejbus. (foto: Florian Fèvre; zdroj: Wikipedia.fr)
Stáhnout PDF
Nezařazené
29. 02. 2020 18:34
Redakce
2 minuty čtení

Francouzské Nancy definitivně odsouhlasilo plán na výstavbu nového tramvajového systému. Ten nahradí ten stávající fungující ve městě od roku 2000. Ačkoli by se mohlo zdát toto počínání nesmyslné, kouzlo tkví v tom, že Nancy patří dnes mezi ta města, která neprovozují klasické tramvaje, ale tzv. tramvaje na pneumatikách.

Tramvaj na pneumatikách v Nancy je ve skutečnosti trolejbus. (foto: Florian Fèvre; zdroj: Wikipedia.fr)

V případě Nancy jde konkrétně o systém Bombardier TVR (Transport sur Voie Réservée), který se podařilo uvést do provozu jen ve dvou městech. Kromě zmíněného Nancy šlo také o Caen, které se rozhodlo pro přechod na klasickou tramvaj již dříve. Koncem roku 2017 vyjely tramvaje na pneumatikách v Caen naposledy a v roce 2019 byla už zprovozněna konvenční tramvaj.

Zatímco konkurenční systém Translohr od Alstomu je vnímán i z pohledu francouzské legislativy jako tramvaj, v případě řešení od Bombardieru tomu tak ani v jednom městě nebylo a nasazovaná tříčlánková vozidla byla považována za vozidla silniční. Nancy bylo mnohdy řazeno mezi systémy trolejbusové. Kolej uprostřed vyhrazených jízdních pruhů totiž sloužila výhradně ke směrovému vedení vozidla, zatímco k přenosu elektrické energie byla využívána dvojice trolejových drátů identické konstrukce jako u trolejbusů a rovněž sběrače byly trolejbusového typu. Ostatně pouze část linky, na níž byla vozidla nasazována, byla vybavena kolejnicí pro směrové vedení vozidel a na části trasy se vozidla používala jako klasické trolejbusy. Ačkoli se tedy hovořilo a hovoří v případě Nancy o užití tramvají na pneumatikách, ve skutečnosti šlo o trolejbusy, které na části trasy využívaly směrové vedení.

Bohužel se však technologie Bombardieru ukázala jako vysoce nespolehlivá a výrobce sám ji přestal záhy nejen propagovat, ale i podporovat stávající dopravce v oblasti dodávek náhradních dílů. Slíbené úspory oproti výstavbě klasické tramvaje se nedostavily. Spíše naopak.  

Obě města se tak rozhodla, že své „tramvaje“ zruší a nahradí je klasickými tramvajemi. V případě Nancy byl ale tento záměr komplikován náročnou topografií města. Docházelo tak k názorovým střetům, zda by měla být nahrazena klasickou tramvají celá stávající linka, anebo jej její část s tím, že zbytek by byl obsluhován klasickými autobusy, anebo trolejbusy. V roce 2019 se dokonce ve městě objevil jeden klasický trolejbus Iveco Crealis/Škoda 35 Tr (první prototyp) na zkušebních jízdách. Ostatně ve městě je trolejbusových drátů zavěšeno stále více, neboť se původně počítalo s tím, že po výstavbě systému tramvají na pneumatikách budou nadále na dalších trasách zachovány i klasické trolejbusy, k čemuž však nedošlo (a to i přes již objednaná a vyrobená vozidla pro tuto část sítě).

Z různých scénářů měla nakonec vyhrát varianta výstavby klasické tramvaje, a to včetně sklonově náročných úseků, které bude nutné obcházet či zdolávat pomocí mostů a krátkých tunelů. Provoz současného systému má být ukončen na konci roku 2021. Tramvaje (ty skutečné) se mají rozjet ulicemi poprvé v roce 2023, další prodloužení skrze sklonově nejnáročnější úsek je plánováno pro rok 2026 a dokončení celého systému má být hotovo v roce 2028.

Očekává se, že dojde ke zdvojnásobení počtu pasažérů (dnes používá „tramvajově-trolejbusovou“ linku 45.000 cestujících denně) a že výsledný interval na lince bude ve špičkách 4–5 minut. Výběrové řízení na nákup nových tramvají má být vypsáno ještě v letošním roce. Plány na částečné uchování trolejbusů či obnovení provozu na dříve opuštěných úsecích se zdají být rozhodnutím z 12. 2. 2020 definitivně pohřbeny.

Libor Hinčica

Podobné články