Menu

Z Letňan do Čakovic vyjel poprvé trolejbus

První jízda trolejbusu po nově vybudované trati mezi Letňany a Čakovicemi dne 6. 10. 2022. (foto: Libor Hinčica)
První jízda trolejbusu po nově vybudované trati mezi Letňany a Čakovicemi dne 6. 10. 2022. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
06. 10. 2022 13:39
Libor Hinčica
3 minuty čtení

Elektrifikace autobusové linky číslo 140 v Praze postoupila do dalšího stádia. Dne 6. 10. 2022 ve 13:00 se konala první zkušební jízda s trolejbusem Škoda 24 Tr ev. č. 9508 na nově vybudovaném tříkilometrovém úseku z konečné Letňany k OC Čakovice, kde trolejové vedení končí.

Stavba trolejbusové tratě byla slavnostně zahájena v terminálu Letňany dne 10. 1. 2022. Trolejové vedení má zahrnovat zhruba 50 % délky autobusové linky číslo 140 (Palmovka – Čakovice – Miškovice), což znamená zhruba 6,5 km v jednom směru, resp. 13 km obousměrně. Zbytek budou trolejbusy překonávat za využití trakčních baterií. Celková délka novostavby trolejového vedení (měřeno jednostopě) má být 11,234 km (včetně nabíjecí stopy v Čakovicích a v garáži Klíčov). Do chybějících zhruba 13 km délky je nutno započítat dříve vybudovaný úsek na Prosecké ulici, jenž sloužil potřebám trolejbusů už od října 2017. Měděná pavučina byla již rozpletena v úseku od terminálu na Palmovce Zenklovou ulicí (část jednostopého „téměř-okruhu“) a na úseku z Letňan k OC Čakovice. Zbylá část obří jednostopé smyčky v Libni ještě chybí dokončit, stejně jako úsek v horní části Prosecké ulice, která má projít v průběhu října a listopadu rekonstrukcí. Předpokládá se, že trolejové vedení v celé délce bude dokončeno do 31. 10. 2022.

Autobusová linka č. 140 bude v příštím roce minulostí. Nahradí ji trolejbusy linky č. 58. Na snímku vidíme jeden z nejmladších vozů SOR NB 18 CITY ev. č. 5082 ve společnosti trolejbusu Škoda 24 Tr ev. č. 9508, jenž právě absolvuje třetí jízdu po trati. (foto: Libor Hinčica)

Stavba trolejbusové trati byla rozdělena do několika stavebních objektů. Část od konečné metra trasy C v Letňanech k obchodnímu centru v Čakovicích konkrétně zahrnovala stavební objekty SO 664 a SO 665.

Druhý jmenovaný představuje jen krátký úsek od zastávky OC Čakovice k přilehlému kruhovému objezdu, kde vznikla pouze ve směru k Letňanům 300 m dlouhá jednostopá trať (km 3,0 až 3,3) napojená asymetrickou 20° sjezdovou výhybkou (2,5°/17,5° pravá) směrem z ulice Kostelecké do trolejového vedení na kruhové křižovatce, kterou lze využívat jako smyčku pro obrat vozidel směrem k Letňanům. Na 300 m dlouhém úseku bylo vztyčeno 19 nových trakčních stožárů kombinovaných s veřejným osvětlením, trolejové vedení je zde nenapínané a zavěšené na tzv. delta závěsech s délkou polí cca 25 m. V zastávce OC Čakovice byla zřízena natrolejovací stříška.

Návazný úsek (SO 664) o délce rovných tří kilometrů zahrnuje část od kruhové křižovatce u OC Čakovice až do terminálu Letňany, včetně smyčky a zde zřízených dvou kusých nabíjecích stop. Trolejové vedení je zde vyhotoveno již jako napínané (kompenzované kladkostrojem) s délkou polí zhruba 45 m. Postaveno bylo nově 210 ks ocelových trakčních stožárů, z nichž zhruba polovina slouží i pro veřejné osvětlení. Většina stožárů má typickou trubkovou stupňovitou konstrukci, 14 stožárů reprezentuje tzv. typ HEB – tj. stožáry, v nichž je zabudován kladkostroj pro kompenzaci tahu trolejového drátu.

6. 10. 2022 ve 14:26 se trolejbus poprvé dotknul i 300 m dlouhého jednostopého úseku od zastávky OC Čakovice ke kruhovému objezdu. (foto: Libor Hinčica)

Započítáme-li celkovou délku všech nově vybudovaných stop v úseku Letňany – OC Čakovice, dojdeme k číslu 7 060 m. Napájení zajišťuje obnovená trolejbusová měnírna v ul. Příborské, která sloužila trolejbusům již v letech 1952 až 1965. Trať je rozdělena na tři napájecí úseky. První zahrnuje čtyři napájecí body, druhý a třetí po dvou (celkem je zde tedy osm napájecích bodů umístěných na stožárech trakčního vedení). Děliče jsou řešeny jako diodové. Celá trať byla postavena za využití měděného trolejového drátu 2x Cu 120 mm2. Výška troleje činí 5,7 m nad vozovkou (měřeno v bodech závěsů).

První zkušební jízda s trolejbusem Škoda 24 Tr ev. č. 9508 (ex-PMDP ev. č. 500) začala 6. 10. 2022 v terminálu Letňany, kde se ve 12:59 trolejbus poprvé rozjel pod nově vybudovaným trolejovým vedení. Trolejbus projel celý úsek pod trolejovým vedením až ke kruhovému objezdu u OC Čakovice, a to celkem třikrát v rámci tzv. pantografové zkoušky. První zkouška byla provedena jízdou sníženou rychlostí, další dvě už při rychlosti až 50 km/h. Při poslední jízdě se trolejbus odpojil v zastávce Trutnovská od trolejového vedení a pokračoval na dieselový agregát do Čakovic, kde se otočil, aby bylo možné otestovat i 300 m dlouhý úsek od zastávky OC Čakovice ke kruhovému objezdu. Natrolejování bylo provedeno nejprve ručně, a poté i automaticky (kvůli ověření správné pozice natrolejovací stříšky). 

Na 15. a 16. 10. 2022 plánuje pražský DP akci k 50. výročí od zrušení trolejbusové dopravy v Praze a symbolické zahájení zkušebního provozu na nově vybudovaném úseku. Při té příležitosti se mají na trase objevit historické trolejbusy, konkrétně pražské historické trolejbusy Škoda 8 Tr (ev. č. 494) a Tatra 400 (ev. č. 431), pardubické vozy Škoda 9 TrHT (ev. č. 358) a 14 Tr (ev. č. 311) a trolejbus Škoda 21 TrACI ze sbírky Muzea dopravy ve Strašicích (ev. č. 488). Na všechny uvedené trolejbusy si lze zakoupit již nyní jízdenky ve fanshopu pražského DP.

Nejstarší pražský trolejbus Praga TOT z roku 1936 bude vystaven v terminálu Letňany jako statický exponát. Současně by se měl v Praze objevit ještě zapůjčený parciální trolejbus Škoda 30 Tr, který by měl být nasazen na obnovenou linku číslo 58. Ta bude počínaje 15. 10. 2022 opět jezdit o víkendech a sloužit mj. ke školení řidičů pražského DP. Zpočátku bude doprava zajišťována kvůli zmíněné rekonstrukci ulice Prosecké jen v úseku Letňany – Čakovice, zhruba od poloviny listopadu se předpokládá protažení až na Palmovku.

Podobné články