Menu

Verona upravuje trolejbusový projekt

Stáhnout PDF
Trolejbusy
02. 09. 2021 22:22
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Italská Verona nyní pracuje na předělávce svého trolejbusového projektu, který byl od počátku pod palbou neustálé kritiky, ať už oprávněné, nebo neoprávněné. Projekt předpokládal zřízení sítě o celkové délce 23,7 km, přičemž úseky nejblíže centru města měly být nezatrolejované. Zavedeny měly být 4 trolejbusové linky, které by se všechny setkávaly v centru města, přičemž každá z nich by na části své trasy vždy běžela v souběhu s jinou linkou. Nicméně realizace projektu nabrala zpoždění a pak zaznamenala i pár zvratů ve vývoji. Jako úspěch se tedy dá hodnotit skutečnost, že se letos na jaře po sporech se zhotovitelským konsorciem podařilo alespoň navrátit běžný provoz do několika ulic, které byly před časem rozkopány a následně zůstaly ležet po dlouhé měsíce ladem. Vztyčeno sice bylo i několik sloupů pro troleje, ale dráty nikde pověšeny nebyly.

Slovo telenovela lze v souvislosti s trolejbusy najít i v italských médiích. Zde úryvek z internetového portálu Verona Daily.

Podle aktuálních informací má nyní dojít k úpravě plánované sítě, a sice by měla být provedena blíže nespecifikovaná redukce trolejbusových tratí. Síť by měla mít i po úpravě nadále podobu dvou hlavních, v centru křížicích se tratí (severojižní a západovýchodní), které budou navíc v některých úsecích oproti původnímu záměru přetrasované – jestli ale zůstanou i tři původně plánované „ocásky“, které se na tyto tratě měly napojovat, nebylo zveřejněno, proto nelze určit, zda se síť o původně navržené délce 23,7 km zmenší výrazně či nikoli. Zároveň by ale mělo být nainstalováno o 6,5 km trolejového vedení méně, takže celková délka trolejí by byla zhruba 10 km, protože počítáno bylo původně s cca 16,7 km zatrolejovaných úseků.

Město nadto plánuje, že od švýcarského Hessu přijdou do města vozidla 18,75 m dlouhá namísto 17,94 m dlouhých. Jenže šest vozů druhé zmíněné délky už bylo vyrobených, takže se tento plán bude zřejmě týkat jen 33 zbývajících z 39 nasmlouvaných vozů. Pro vozový park má být prioritně dostavěna vozovna, která bude celá elektrifikovaná a taktéž má mít na střeše solární panely. Kdy se ovšem podaří postavit nějakou trať, zůstává neznámou. Momentálně radnice slibuje, že do konce roku 2022 bude stát aspoň severojižní trať, která poslouží jako pilotní a zároveň napojí jižně umístěnou vozovnu. Vozovna má zároveň nově umožnit budoucí příchod až 24 m dlouhých vozidel, pokud by byla upravena tamní pravidla silničního provozu, jež by jejich provoz připustila (o tom se už ovšem v Itálie léta bez hmatatelného výsledku jenom debatuje).

Do příštího měsíce ale musí veronská radnice na italské ministerstvo infrastruktur a dopravy poslat úpravu projektu ke schválení, aby městu zůstala zachována dotace ve výši 60 %. Připomeňme, že původní hodnota projektu činila 143 milionů eur. Pokud ministerstvo změny schválí, mají se veronské ulice znovu rozkopat, a to už na konci roku 2021. 

Nicméně ani zásahy do veronského trolejbusového projektu jeho dlouholeté kritiky neuspokojí a nadále navrhují, aby se trolejbusy ve Veroně nerealizovaly vůbec. Stávající vedení radnice ale pořád věří, že jsou trolejbusy, navíc v parciální podobě, pro město akceptovatelné, a to jak z hlediska zásahů do koloritu města, tak i z hlediska dopravního (např. redukce parkovacích míst jsou oproti realizaci tramvajových těles menší) či ekonomického (např. podstatně levnější řešení než tramvaje, energetické ztráty by u parciálních trolejbusů nebyly tak velké jako u elektrobusů apod.).

V této souvislosti ještě uveďme, že v Janově se zvedla proti ambicióznímu projektu na trolejbusy taktéž kritika, a to zdaleka ne tak široká jako ve Veroně, i to ale vedlo k tomu, že janovští politici otočili o 180 stupňů a chtějí nyní namísto trolejbusů prosadit elektrobusy s ultrarychlým nabíjením. U některých městských činovníků i odborníků ovšem panují obavy, že by byl systém nakonec v provozu daleko nákladnější (např. vyšší potřeba vozidel apod.) a pro město by neměl ani takový přínos jako trolejbusy. Italské ministerstvo zatím nedalo elektrobusům v Janově zelenou. 

 

Podobné články