Menu

Verona slibuje, že trolejbusovou síť zprovozní v roce 2026

Vyrobené trolejbusy pro Veronu. (foto: autobusweb.com)
Vyrobené trolejbusy pro Veronu. (foto: autobusweb.com)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
16. 12. 2022 21:04
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Italská Verona se ani v roce 2022 v otázce rozestavěné trolejbusové sítě neposunula o píď dále. Loni předělávaný projekt nového trolejbusového systému totiž mnoho měsíců ležel na italském Ministerstvu infrastruktur a dopravy, které jej posuzovalo, a nyní byl předložen Meziresortnímu výboru pro hospodářské plánování a udržitelný rozvoj (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile; zkr. CIPESS) ke schválení. Toto schválení je očekáváno na počátku roku 2023, nicméně se také může stát, že dorazí později, nebo vůbec. 

Pokud přijde schválení už v lednu 2023, plánuje město rychle resuscitovat stavební práce. Ty už se v minulosti opakovaně rozbíhaly a přerušovaly, a tak se za poslední tři roky podařilo vykácet část nežádoucí zeleně, nainstalovat několik málo sloupů trolejového vedení, opravit některé části ulic, navíc ne vždy úplně kvalitně, a provést vybrané přeložky inženýrských sítí. Přesto už bylo utraceno závratných 12 mil. EUR (skoro 300 mil. Kč) a odhadované celkové náklady na dokončení trolejbusového projektu se za poslední dekádu neustále navyšovaly. Město si už dokonce muselo zažádat o půjčku u Evropské investiční banky, aby mohlo trolejbusovou síť v aktuální odhadované hodnotě 150 mil. EUR dostavět. Podle aktuálních informací by mělo město náklady stavby financovat jen ze 40 %, zbytek by měl být uhrazen právě úvěrem od EIB a případná další navýšení nákladů by měla doplatit centrální vláda.   

Nynější vedení města tvrdí, že od projektu trolejbusů, které byly navrhovány pro Veronu už před třiceti lety (necelé dvě dekády poté, co byla původní trolejbusová síť zrušena), nemůže ustoupit už proto, že se proinvestovalo hodně peněz a trolejbusy už jsou nasmlouvány, přičemž některé už jsou dávno vyrobené. 

Podobné články