Menu

Verona pokračuje ve stavbě trolejbusové sítě

Aby se mohly trolejbusy ve městě v budoucnu rozjet, je třeba nejprve provést několik významných staveb na stávajících silničních komunikacích. Tou nejvýznamnější stavbou je dokončení tunelového průtahu centrem města. (zdroj: L´Adige)
Aby se mohly trolejbusy ve městě v budoucnu rozjet, je třeba nejprve provést několik významných staveb na stávajících silničních komunikacích. Tou nejvýznamnější stavbou je dokončení tunelového průtahu centrem města. (zdroj: L´Adige)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
22. 10. 2023 15:49
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Práce na budování nové trolejbusové sítě ve Veroně jsou v plném proudu. Přes léto se intenzivně pracovalo v oblasti silničního průtahu centrem města, když v úrovni ulice Città di Mimes probíhala pilotáž základů budoucího tunelu, jenž propojí dosavadní dva krátké tunely z přelomu 80. a 90. let 20. století (viz zde). Stejně tak se během léta otevřelo několik stavenišť na jiných místech ve Veroně, především ve východním a jižním sektoru města. Tam se zpravidla prováděly přeložky sítí, montáže kanalizací, stavby zastávkových zálivů, cyklistických pruhů nebo dláždění či asfaltování komunikací a chodníků.

Navrhovaná podoba sítě v roce 2023. V minulosti, v letech 2019 až 2020, už byly trolejbusové sloupy ve velké míře vztyčeny v trase červené, zelené i modré linky. V letech 2020 až 2021 bylo také postaveno několik sloupů v trase žluté linky. Na řadě míst budoucí trolejbusové sítě ale nedošlo k instalaci kabelových rozvodů ani zastávkových zálivů, což se musí ještě napravit. (zdroj: Comune di Verona)

Pokud jde o jižní sektor města, od 1. července 2023 začala instalace napájecích kabelů a montáž trolejbusových sloupů v ulici Viale del Commercio. Na této instalaci už byly některé sloupy vztyčeny v roce 2020, než byly práce přerušeny. Od 10. září 2023 začaly být vztyčovány sloupy trolejového vedení v ulici Scuderlando, i na ní už bychom ale našli několik osamocených trakčních sloupů postavených v letech 2020 a 2021. Pokud jde o východ města, tam se toto léto pracovalo na východně ležící ulici Girolamo dalla Corte, kde byly sloupy instalovány v roce 2020. Letos se tam na části této ulice upravoval povrch vozovky. Ještě dále, blíže budoucí konečné červené linky, se pracovalo na ulici Aldo Fedeli, kde muselo být doplněno několik sloupů, které se tam neobjevily v období let 2019 až 2020. Kromě toho se na této ulici provádělo nové asfaltování jednoho ze dvou silničních pruhů (směrem na východ) a budovaly se také nové zastávkové zálivy. 

V nejpokročilejším stádiu výstavby je momentálně červená linka. Je to však jen díky tomu, že se na ní podařilo v letech 2019 až 2020 osadit většinu sloupů. Na snímku vidíme ten nejvýchodnější z nich, vztyčený na ulici Via Dolomiti 65. V budoucnu by v této okrajové lokalitě měl vzniknout P + R terminál. (zdroj: Google Street View)

Od podzimu 2023 se stavební práce rozšiřují především směrem na jih, kudy povede žlutá linka, kterou se v minulosti podařilo rozestavět jen v malé míře. Vzniká například samostatné BRT těleso v oblasti parku Santa Teresa. Práce na instalaci sloupů a napájecích kabelů žluté linky by měly být kompletní nejdříve v květnu 2024. Příští rok, už v březnu, by měly skončit práce v centru města v oblasti ulice Città di Mimes. V roce 2024 se však rozběhnou ještě práce na centrálních úsecích, kde by však troleje být až na výjimky být neměly. Docházet ale bude k úpravě silničního provozu v centru města, což si vyžádá další četné uzavírky. Montáž trolejového vedení na veronské síti bude probíhat zřejmě až od konce roku 2024. 

Dodejme ještě, že na počátku července 2023 potvrdila Evropská investiční banka přiklepnutí úveru ve výšu 62 milionů EUR na realizaci veronské trolejbusové sítě. Tím je kompletně zajištěno celé financování projektu, jehož hodnota dosahuje téměř 150 mil. EUR a jenž má být dokončen do listopadu 2025. Zbytek peněz dosype stát. První trolejbusy by měly vozit cestující na počátku roku 2026. Celkem bude provozováno 39 článkových vozidel od švýcarského výrobce Carrosserie HESS AG.

 

 

Podobné články