Menu

Verona obnovila práce na stavbě trolejbusového systému

Jeden z uzavřených podjezdů. (foto: Daily/Verona Network)
Jeden z uzavřených podjezdů. (foto: Daily/Verona Network)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
08. 05. 2023 21:02
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Verona 21. dubna 2023 obnovila výstavbu trolejbusového systému, čímž tak naplnila slib startu stavební aktivity po letošních Velikonocích. Nejprve se práce převážně soustředí do úrovně ulice Via di Città di Nimes, která směřuje od severovýchodu k vlakovému nádraží Verona Porta Nuova.

Ulice Città di Nimes kříží širokou silniční komunikaci Viale L. dal Cero, což je důležitá dopravní tepna lemující jeden z kanálů řeky Adiže a lemující oblouk severního zhlaví výše zmíněného vlakového nádraží. Na Viale L. dal Cero byly na konci 80. letech při příležitosti konání fotbalového mistrovství světa v roce 1990 vystavěny dva silniční podjezdy o přibližné délce 500 m, mezi kterými zůstala, právě v úrovně ulice Città di Nimes, „mezera“ na povrchu tvořená velkou úrovňovou křižovatkou. Nynějšími stavebními pracemi má dojít k odstranění této úrovňové křižovatky, a to tak, že se oba podjezdy propojí třetím prostředním a vznikne pak jeden dlouhý tunel o délce asi 1,5 km. Na povrchu ulice Città di Nimes poté zůstane jen prostor pro pěší, cyklisty a trolejbusy a auta budou jezdit v podzemí. Už v 80. letech se počítalo s tím, že vznikne podél říčního kanálu jeden velký tunel, ale na tento záměr se nenašly tehdy peníze, a proto u centra Verony vznikl hybrid v podobě dvou podzemních a jednoho nadzemního úseku. 

Významná přeměna silničního uspořádání na dohled od hlavního vlakového nádraží si vyžádá zhruba rok stavební činnosti. Už od počátku její realizace ale dochází v pracovních dnech k významným dopravním zácpám, a to zejména v ranní špičce, protože část vnitroměstské i tranzitní dopravy skrze město se musí dostat na objízdné trasy, které jsou však kapacitně nedostačující. Město ovšem na zpoždění řidiče osobních automobilů upozorňovalo s předstihem a vyzvalo je, aby využili MHD, která obdržela na objízdných trasách spolu s vozidly záchranného systému přednostní pruhy.

Na plánku vidíme čerevně vyznačenou oblast, kde se bude realizovat propojení dvou dosavadních tunelů. Právě v této oblasti není možné jezdit osobními automobily, a ty tak musí využívat modré trasy. (zdroj: Comune di Verona)

A začalo se pozvolna kopat i jinde, byť v menším objemu. Na některých ulicích se rozbíhají stavby nových chodníků a zastávkových zálivů či výkopy pro sloupy trolejového vedení i kabeláže. V tomto měsíci, stejně jako v červnu a červenci, přibudou ještě další staveniště. Město rozjíždí stavební aktivitu ve městě na etapy, aby snížilo riziko kolapsu celé veronské dopravy. 

Podobné články