Menu

V São Paulu možná vznikne další trolejbusový koridor

Archivní snímek z roku 2016 ukazuje jedny z posledních trolejbusů, které Metra obdržela. (foto: Governo do Estado de São Paulo)
Archivní snímek z roku 2016 ukazuje jedny z posledních trolejbusů, které Metra obdržela. (foto: Governo do Estado de São Paulo)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
03. 04. 2021 12:33
Vít Hinčica
1 minuta čtení

V březnu 2021 získal aktuální provozovatel mamutího trolejbusového koridoru ve formě písmene T při jižní části São Paula, společnost Metra, koncesi na jeho další provoz až do roku 2046. Kromě toho byl Metře pro dopravní obsluhu nově svěřen i velký balík linek v jihovýchodní části metropolitní oblasti São Paula, k čemuž byla přidána i povinnost realizace nového BRT koridoru (zvaného ABC), a to v trase dříve plánované nadzemní monorailové linky č. 18, označované jako bronzová. Tento BRT koridor by měl přitom stávající trolejbusový koridor (zvaný ABD) křížit. Rozhodnutí o koncesi se snažily některé entity soudně napadnout, avšak neúspěšně.

Přibližné směrové zakreslení BRT koridoru ABC (žlutě). Tmavě modře je vyznačen aktuální trolejbusový koridor ABD. (autor: EMTU/zákres: -vh-)

Koncese předpokládá, že Metra provede modernizaci stávajícího trolejbusového koridoru (má momentálně okolo 90 trolejbusů, plus vlastní i park autobusů), což by s sebou mohlo zahrnovat i komplexní obnovu trolejbusového vozového parku. Co se nového BRT koridoru týče, dostupné materiály hovoří o „elektrických autobusech“, avšak vzhledem k informacím o tom, že by se měl nový koridor s trolejbusovým fyzicky křížit, není vyloučeno, že by mohl být nový koridor řešen jako trolejbusový. Už dříve se objevovaly zprávy, že by trolejbusy při stavbě (nejen) tohoto nového BRT koridoru měly být zvažovány jako jedno z řešení. V dubnu 2019 ředitelka Metry, Maria Beatriz Setti Braga, prohlásila, že trolejbusy jsou ze všech schůdných variant méně znečisťujících autobusů nadále nejekonomičtější řešení. A vzhledem k tomu, že má Metra postavit koridor ABC na svá rizika a náklady, se dá očekávat, že nebude preferovat nákladnější řešení. Zatím ovšem není řečeno, kdy koridor začne vznikat, reálný horizont je do pěti let. 

 

 

Podobné články