Menu

V Mexiku mají být studovány dvě nové meziměstské trolejbusové tratě

„Kloubák“ ve vozovně. (foto: Gobierno de la CDMX)
„Kloubák“ ve vozovně. (foto: Gobierno de la CDMX)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
07. 03. 2021 09:57
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Mexické ministerstvo spojů a dopravy (STC) nedávno zažádalo federální vládu o prostředky na realizaci devíti různých studií/analýz, které se budou vztahovat k obslužnosti jihovýchodního okraje hlavního města, Ciudad de México, a okolních sídel. 

Orientační vedení nových linek. Ta ze Santa Marthy (severněji) má mít délku až 20 km, čímž by byla její délka větší, než plánek momentálně (cca 15 km) ukazuje. Linka z Tlahuacu má mít zhruba 15 km, což by zákresu přibližně odpovídalo. (podklad: Google Maps, autor: -vh-)

Dít se tak bude v rámci připravovaného všeobecného projektu nazvaného „Sistema Integrado de Transporte en la Zona Oriente del Valle de México“, jenž má řešit mobilitu zóny, kde populace rostla oproti jiným částem země nadprůměrně. V projektu se předběžně předpokládá i zřízení dvou trolejbusových tratí, které by napojily cca 170tisícové Chalco se Ciudad de México. První trolejbusová trať by spojila konečnou metra č. 12 Tlahuac s centrem Chalca (cca 15 km) a druhá jednu z posledních stanic linky metra A, a to zřejmě taktéž s centrem Chalca. Zhruba ve stejné trase jako druhá zmíněná trať byla dříve navržena příměstská železnice, která se ale dosud nezrealizovala (momentálně se hledá vhodná konzultační společnost). Pokud by byla nakonec někdy železnice vybudována, hrály by trolejbusy v daném směru podpůrnou roli (nejezdily by ale tak jako tak v téže trase). Dodejme, že u Santa Marthy má končit trolejbusový BRT koridor, který bude z větší části hotov už na jaře 2021. 

SCT potřebuje v případě trolejbusů dané dokumenty k tomu, aby zjistilo, zda se z hlediska poptávky a nákladů trolejbusové tratě do Chalca vyplatí, a zda by bylo vhodnější je vést v úrovni terénu nebo nad ním, další detaily k této iniciativě ale SCT úzkostlivě tají. U vlády si SCT zažádalo o celkem 52 mil. pesos (cca 54 mil. Kč; dle jiného zdroje mají být náklady trochu vyšší, téměř 60 mil. Kč). Pokud mexická vláda peníze SCT přiklepne, budou muset být příslušné studie hotovy do 21. srpna 2021.

Podobné články