Menu

Třetí trolejbusová trať v Praze. DPP vypsal soutěž na trať k Waltrovce

Zástupci obou verzí trolejbusů, jež jsou momentálně provozovány v Praze, při setkání na Palmovce. Tříčlánkové a článkové provedení by měly nyní doplnit i první sólo trolejbusy. (foto: Libor Hinčica)
Zástupci obou verzí trolejbusů, jež jsou momentálně provozovány v Praze, při setkání na Palmovce. Tříčlánkové a článkové provedení by měly nyní doplnit i první sólo trolejbusy. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
07. 05. 2024 12:39
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vypsal dne 7. 5. 2024 dlouho očekávanou zakázku na zhotovitele stavby třetí pražské trolejbusové tratě, jež by měla spojovat terminál Na Knížecí na Smíchově s konečnou u Waltrovky. Trasa je dnes obsluhována linkou číslo 137, po dokončení elektrifikace by měly trolejbusy nést číslo 52, což odpovídá původnímu značení trolejbusové linky, jež takřka ve stejné relaci jezdila od roku 1939 do roku 1969.

Zrušení trolejbusů se muselo v roce 1969 odehrát nadvakrát. Poprvé byl jejich provoz zastaven už od 31. března, avšak autobusy nasazené na linku číslo 153 (jež tehdy trolejbusy nahradila) nezvládly vyjet táhlá stoupání při rozjezdu ze zastávek, případně měly problémy s brzdami. Pražský DP proto trolejbusy od 9. 4. 1969 opět na trasu vrátil, přičemž ty pak nesly ono autobusové číslo 153. Ačkoli někteří pracovníci DP spoléhali na to, že by tímto aktem mohly být prokázány výhody trolejbusové dopravy v kopcovité Praze, a tím oddálit (či lépe zcela zamezit) plánované likvidaci trolejbusového provozu, Karosa zvládla upravené autobusy ŠM 11 dodat již během pár týdnů, a tak se trolejbusy 31. 5. 1969 musely přece jen neslavně odporoučet. Nyní by se měly do oblasti Smíchova a Malvazinek vrátit.

DPP vypsal soutěž v předpokládané hodnotě zakázky 170 mil. Kč bez DPH, která zahrnuje vybudování 4,4 km jednostopého trolejového vedení (tj. 2,2 km v každém směru), které bude zřízeno mezi zastávkami Santoška a U Waltrovky, kde je největší stoupání (dosahuje až 7 %), přičemž nově bude zapotřebí osadit 104 trakčních stožárů, jež budou ale řešeny převážně jako tzv. kombinované (tj. budou sloužit i veřejnému osvětlení). Celkový podíl trolejového vedení na trase linky 137/52 bude dosahovat cca 80 %. Kromě trolejového vedení bude zapotřebí vybudovat také novou měnírnu v Peroutkově ulici a zhruba 2 km kabelových tras. V terminálu Na Knížecí má vyrůst sedm nabíjecích stop napájených z tramvajové měnírny Radlická, které by do budoucna měly využívat i trolejbusy linky č. 191, resp. po elektrifikaci 56. Mimoto je součástí tendru i stavba 37 nabíjecích stání v areálu garáží Řepy. Tím bude pokryta i potřeba dalších trolejbusových linek, jež se plánují na levém břehu Vltavy elektrifikovat (vedle výše jmenovaných jde o linky č. 131 a 176).  

Stavba trolejbusové trati má být koordinována s jinou investiční akcí realizovanou hlavním městem, konkrétně „Humanizace Peroutkovy ulice“, která se má odehrát v režii Technické správy komunikací hl. m. Prahy (TSK). Pokud nenastanou nepředvídatelné komplikace, očekává se zahájení stavby na podzim 2024 a dokončení na konci roku 2025.

Pro provoz na nové trolejbusové trati, jejíž záměr výstavby byl schválen Radou hl. m. Prahy již v červnu 2020, mají sloužit trolejbusy, jež si DP hodlá objednat v rámci zakázky, kterou začal soutěžit již v říjnu 2022. Ačkoli Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal již 10. 4. 2024 zapravdu DPP při výběru dodavatele (vítězem by se měla stát společnost Bozankaya) ve sporu s druhým uchazečem, pražský DP ani takřka po měsíci od uvedeného rozhodnutí nepodepsal s vítězem smlouvu. Podle tiskové zprávy se tento akt stále připravuje, což je po náročném průběhu tendru mimořádné nestandardní.

Podobné články