Menu

Teplice opět posílily vůdčí úlohu trolejbusové dopravy

Parciální trolejbus Škoda 30 Tr ev. č. 501 přijíždí dne 11. 5. 2022 na lince 106 do obratiště Nová Ves. (foto: Matěj Stach)
Parciální trolejbus Škoda 30 Tr ev. č. 501 přijíždí dne 11. 5. 2022 na lince 106 do obratiště Nová Ves. (foto: Matěj Stach)
Stáhnout PDF
Autobusy Trolejbusy
01. 08. 2022 20:15
Matěj Stach
4 minuty čtení

Spolu s otevřením další novostavby trolejbusové tratě v Trnovanech na severu města se ode dneška (1. 8. 2022) lázeňské Teplice výrazně přiblížily svému cíli v oblasti městské mobility – vymýcení autobusů. Výrazných změn doznaly především trasy linek 101 a 106, které spolu s nově zavedenou linkou 109 nahrazují provoz autobusů čísel 122 a 123. Úplná „konečná“ to ale pro autobusy není. Kromě linky 110 budou kvůli nedostatku parciálních trolejbusů spojeny rovněž s některými výkony pro ně určenými.

Projekt nazvaný „Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích“ dopravní svět spatřil na jaře roku 2020. Když pomineme výměnu technologie měnírny MR2 v Riegerově ulici, měly v rámci něj do konce roku 2021 vzniknout celkem 3 trolejbusové tratě (stavby č. 1, 2 a 4). Původní jízdní řád se ovšem podařilo dodržet pouze u prostřední jmenované stavby, jež zahrnovala instalaci trolejového vedení v ulicích Bohosudovská, Jana Koziny (východní část), Maršovská a Obránců míru. Tato trať byla stavebně dokončena na podzim roku 2021, načež prošla 27. 10. úspěšně technicko-bezpečnostní zkouškou (TBZ). Po vydání průkazu způsobilosti Drážním úřadem byl provoz na trati zahájen 5. listopadu 2021, do té doby úsekem trolejbusy linky 101 projížděly na bateriový pohon (a to od 29. 9. 2020, kdy sem byla linka přetrasována).

Ze zastávky Trnovany, Bohosudovská vyjel dne 9. 9. 2021 SOR BN 12 ev. č. 437 nasazený na dnes již neexistující linku 123. Vpravo je dobře patrný základ vznikající trolejbusové tratě v podobě usazených sloupů trakčního vedení, provoz bude spuštěn za dva měsíce. (foto: Matěj Stach)

Od podzimu 2021 začalo vztyčování stožárů trakčního vedení v trase další plánované tratě označené číslem 1. Ta do jara vyrostla mezi okružní křižovatkou u zastávky Luna a ulicí Emílie Dvořákové, a to nad částí komunikace Stanová a západním úsekem ulice Jana Koziny. V rámci této akce zároveň došlo k avizovanému snesení okolo 200 metrů trolejí ke smyčce Zemská, jehož důvody byly shrnuty ve starším článku podrobně rozebírajícím právě nové teplické stavby posilující úlohu trolejbusové dopravy ve městě. Právě se zprovozněním této tratě navázaném na ukončení prací na vodovodním řádu a kanalizaci v ulici Emílie Dvořákové se pojí i velké změny v teplické MHD, ke kterým vzápětí přejdeme. Ještě předtím připomeňme poslední ze staveb označenou č. 3 – několikametrové trolejové propojení mezi zastávkou Šanov I lázně a ulicí Jankovcova. Ta se má nakonec dočkat realizace letos.

Trolejbusová trať do smyčky Zemská (za autobusem) je dnes již historií. Oproti snímku vozu SOR BN 10,5 ev. č. 449 ale přibyly na křižovatce u zastávky Havířská troleje vlevo i doprava. (foto: Matěj Stach)

Zatímco na zprovoznění trolejbusové tratě na východ od konečné zastávky Anger bylo linkové vedení teplických trolejbusů již přichystáno, nynější trnovanské rozšíření spojené se zrušením dvojice autobusových linek si logicky vyžádalo výrazný zásah do městské sítě. Tomu od 1. 6. 2022 předcházelo zavedení nové autobusové linky č. 110 přinášející spojení veřejnou dopravou do nových lokalit, a sice sídliště V Závětří poblíž smyčky Panorama, okolí teplické botanické zahrady a fotbalového stadionu FK Teplice. Provoz linky 110 byl od začátku koncipovaný jako zkušební po dobu jednoho roku, přitom ale rovnou nahradila část nyní rušené linky 123, konkrétně jednosměrný objezd zastávek Poliklinika, Bratislavská a Buzulucká na pomezí Řetenic.

Stará a nová podoba teplického linkového vedení. Poslední přeživší autobusovou linkou je 110 obsluhovaná v pracovní dny dvěma vozy. (zdroj: Arriva City)

Velké změny linkového vedení v lázeňském městě pod Krušnými horami se zcela vyhnuly linkám 102 (Řetenice, Tolstého – Anger), 105 (Řetenice, Tolstého – Panorama) a 107 (Řetenice, Tolstého – Prosetice), jež jsou spojeny s provozem kapacitnějších 15metrových, případně článkových trolejbusů. Linka 108 (Nová Ves – Anger) nově nezajíždí do smyčky Třešňovka, rozšíření provozu na celodenní a celotýdenní se poté dočkala linka 103 (Panorama – Prosetice), což umožnilo zrušení linky 113 provozované dosud jen v okrajových částech dne a o víkendech. Změnám trasy rovněž unikla linka 104 (Panorama – Hudcov, během léta až k vodní nádrži Barbora), na níž jsou standardně nasazovány parciální trolejbusy.

SOR BN 10,5 ev. č. 448, který je posledním teplickým autobusem nesoucím celovozovou reklamu, projíždí 11. 5. 2022 ulicí Jana Koziny pod novou trolejbusovou tratí. Po ní jezdí ode dneška trolejbusy linek 106 a 109, jež v oblasti nahradily autobusové spoje linek 122 a 123. (foto: Matěj Stach)

Zásadní změny se udály v případě trasování linek 101 a 106, jež společně s novou linkou 109 nahrazují autobusy čísel 122 a 123. Linka 101 je nově vedena z Nové Vsi přes Třešňovku na Benešovo náměstí, odkud po zastávku Pražská nahrazuje původní linku 106. Dále zamíří na Šanov I lázně a do zastávky Trnovany, Pluto, odkud je trasována do zastávky Maršovská a dále po trase linky 122 k Olympii. Linka 106 je od změn stejně jako 103 nově provozována celodenně a celotýdenně a zároveň pohltila linku 123. Trasována je z Nové Vsi přes Třešňovku a Hřibitovní, resp. Jateční na Benešovo náměstí, odkud pokračuje na Městské sály, závlekem přes Zemskou (vybrané spoje; omezení provozu oproti předchozímu stavu) a po nové trati na Lunu a dále přes Maršovskou na Anger, resp. do Proboštova. Zcela nová je konečně linka 109, nahrazující linku 122 a částečně 101. Ta jezdí z Prosetic od železniční stanice přes Šanov I lázně na Benešovo náměstí, odkud pokračuje přes Hlavní nádraží přes Zemskou (vybrané spoje; omezení provozu oproti předchozímu stavu) a novou trať na Lunu do Trnovan a následně k Olympii. V okrajových obdobích pracovního dne a o víkendech linka jezdí pouze z Benešova náměstí k Olympii, zrovna tak jako tomu bylo u původní autobusové linky 122. Doplňme, že všechny tři zde jmenované linky počítají s provozem parciálních trolejbusů, kterých však má městský dopravce Arriva City k dispozici pouze 10. Město jakožto vlastník trolejbusů avizovalo už u dřívějších dodávek vozidel např. v roce 2020, že počítá s nákupem dalších pěti vozů. K vypsání výběrového řízení ale prozatím nedošlo. Mimo linku 110 tak budou autobusy ve stopovém množství k vidění i na linkách vyhrazených právě parciálním trolejbusům.

Čerstvé změny přinesly i jeden ústup trolejbusů. Ty nově nejezdí od Šanova I přes zastávku Raisova k Panoramě. Linku 106 v oblasti nahradil autobus č. 110, který staví na zastávkách Erbenova, resp. Šafaříkova zřízených v její těsné blízkosti. Vůz 32 Tr ev. č. 508 tak v těchto místech už nikdo nevyfotografuje. (foto: Matěj Stach)

Kromě trolejbusové linky č. 113 a autobusových linek 122 a 123 byla rovněž zrušena noční linka 131 zajišťovaná autobusy, kterou v pozměněné trase Dopravní podnik – Luna – Šanov II Trnovanská – Panorama – Plavecká hala – Hlavní nádraží – Pražská – Prosetice – Bystřanská – Nová Ves nahradila linka 119. Z map teplické MHD pak zmizely zastávky Raisova, Bystřany, hřbitov a Gagarinova, jejichž obsluhu nově zajišťují pouze regionální spoje DÚK, plus jsou dostupné z jiných zastávek v blízkosti. Linky Dopravy Ústeckého kraje svým trasováním přes město Teplice obecně usnadňují přeměnu městské hromadné dopravy na výhradně trolejbusovou, jež by měla být završena do konce roku 2023 s převzetím dopravy novým městským subjektem. Už nyní mají každopádně Teplice výrazně nakročeno k tomu, aby se staly jedním z prvních měst na světě, jež budou mít hromadnou dopravu založenou pouze na trolejbusech.

Podobné články