Menu

Stadler bude udržovat ostravské tramvaje Tango NF2. Se Škodovkou

Ostravský DP nakoupil celkem 40 vozů Stadler Tango NF2, nyní jich má k dispozici 39. Jejich údržbu bude realizovat Stadler ve spolupráci se Škodou Ekova. (foto: Libor Hinčica)
Ostravský DP nakoupil celkem 40 vozů Stadler Tango NF2, nyní jich má k dispozici 39. Jejich údržbu bude realizovat Stadler ve spolupráci se Škodou Ekova. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
09. 01. 2022 20:00
Matěj Stach
1 minuta čtení

Dne 4. 2. 2021 zveřejnil ostravský DP na profilu zadavatele výběrové řízení s názvem „Údržba a oprava kolejových vozidel TANGO NF2“ z výrobního portfolia Stadleru. Tato zakázka byla poměrně sledována zejména s ohledem na prodej údržbové základny ostravského DP (firmy Ekova Electric) skupině Škoda, na kterou někteří výrobci zareagovali žádostmi o stažení výrobní a údržbové dokumentace, aby se nedostala do rukou konkurence. Nejasnosti panovaly i ve vztahu k údržbě tramvají od Stadleru, který měl trvat na tom, že bez jeho souhlasu nelze dokumentaci poskytnutou ostravskému DP předávat třetím stranám, byť za účelem údržby.

Ostravský DP výběrové řízení na údržbu tramvají od Stadleru pojal, v našich podmínkách poněkud netradičně, jako tzv. užší řízení. To znamená, že do určeného termínu bylo nutné podat žádost o účast v soutěži, načež dopravce vyzval uchazeče, jež splnili stanovené kvalifikační předpoklady, k předložení nabídek. Stadler, který se nijak zvlášť netajil zájmem se o údržbu vlastních tramvají ucházet, podal žádost po účast skrze svou dceřinou společnost Stadler Service AG. Druhým zájemcem o zakázku, jejíž hodnota byla odhadována na 100 mil. Kč, byla firma Ekova Electric (dnes Škoda Ekova).

Nakonec vítězství mohou oslavovat oba výrobci. Táhnoucí se tendr, kdy finální nabídky měly být vzhledem na množství dotazů podány až 3. 9. 2021, měl nakonec jen jednoho nabízejícího v podobě firmy Stadler Service AG, avšak jako poddodavatelé tohoto subjektu figurují společnosti Stadler Bussnang AG, Stadler Praha s. r. o. a právě zmíněná Škoda Ekova a. s. Výsledná suma byla jen nepatrně nižší, než byla odhadovaná hodnota zakázky, konkrétně 99 900 000 Kč (bez DPH). V této částce je zahrnuto provedení celkem (až) 80 středních prohlídek tramvají Stadler Tango NF2, které tak nebude nutné převážet z Ostravy nikam pryč na silničních trajlerech a využity budou prostory Škodovky v areálu někdejších dílen ostravského DP. Oba potenciální soupeři tak nalezli nakonec společnou řeč, z níž bezpochyby ve výsledku profituje i provozovatel vozidel. Mimo zmíněné střední prohlídky je součástí kontraktu možnost provedení mimořádných oprav, kdy je hodinová sazba za práci stanovena na 1 229,75 Kč (bez DPH).

Smlouva s vítězným subjektem byla zveřejněna v registru smluv dne 7. 1. 2022, čímž se stala právně účinnou. Údržba na jejím základě bude realizována až do 31. 12. 2026. Připomeňme, že ostravský DP nakoupil za mimořádně výhodných podmínek v prvním opravdu otevřeném výběrovém řízení na dodávku tramvají pro české zákazníky celkem 40 tramvají Stadler Tango NF2, které zařadil do provozu v letech 2018 a 2019. Dnes je v provozu už jen 39 vozů ev. č. 1701 až 1736 a 1738 až 1740. Vůz ev. č. 1737 byl po dopravní nehodě (15. 1. 2021 došlo k najetí do jiného vozu Tango NF2 ev. č. 1718) nakonec vyřazen, neboť nabídka na jeho opravu Stadlerem (resp. novovýrobu) měla být cenově nevýhodná a překračovat původní kupní cenu vozidla.

Podobné články