Menu

Siemens dokončil první tramvaj pro Kodaň

Původní kodaňské tramvaje Düwag jsou stále v provozu v egyptské Alexandrii. Nedaleko místní vozovny byl zachycen jeden z vozů ve společnosti místního nejtypičtějšího představitele taxíků. (foto: Libor Hinčica)
Původní kodaňské tramvaje Düwag jsou stále v provozu v egyptské Alexandrii. Nedaleko místní vozovny byl zachycen jeden z vozů ve společnosti místního nejtypičtějšího představitele taxíků. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
25. 11. 2022 19:20
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Srbský závod společnosti Siemens dokončil první z 29 tramvají pro nový tramvajový provoz v dánském hlavním městě, s jehož otevřením se počítá v roce 2025. Kodaň se stane v krátké době třetím tramvajovým provozem v zemi s třemi modrými lvy ve znaku – v roce 2017 byla zprovozněna první linka v Aarhusu a letos vyjely po několika odkladech tramvaje také v Odense.

Výroba tramvají Siemens Avenio pro Kodaň probíhá v Srbsku. (zdroj: Hovedstadens Letbane)

Součástí Kodaně byly tramvaje již od roku 1862 a udržely se v jejích ulicích 110 let, tedy do roku 1972. Na rozdíl od jiných západoevropských měst, v nichž tramvajová doprava ustupovala automobilům, metropole na břehu úžiny Øresund do tramvají v průběhu 60. let investovala a během let 1960 až 1966 pořídila rovnou stovku nových vozidel z produkce německého Düwagu. Přesto došlo překvapivě k rozhodnutí, že bude provoz nahrazen autobusy, přičemž zánovní vozidla byla předána do Egypta, kde v ulicích Alexandrie jezdí nemalá část z nich dodnes. 

Ačkoli se nedlouho po zrušení objevily úvahy na téma návratu tramvají, reálných obrysů začal záměr nabírat až po roce 2000. Klíčovým okamžikem bylo dosažení shody na podpoře projektů kolejové dopravy, které se podařilo docílit napříč politickým spektrem v roce 2013. Následně bylo možné přijmout dánským parlamentem zákon, který mj. zavazoval stát k finanční participaci na vybudování první tramvajové linky (v r. 2016).

Pohled do interiéru mock-upu vozu Avenio vystaveného v muzeu tramvají v Dánsku. (foto: Libor Hinčica)

První linka získala název Hovedstadens Letbane a její trasa má délku zhruba 28 km s 29 plánovanými zastávkami. Trať neobsluhuje pouze Kodaň, ale také okolní obce, které sice s Kodaní tvoří prorostlou konurbaci, formálně jde ale o samostatné subjekty. Tyto obce na projektu participují i finančně, přičemž zajímavostí je, že ačkoli je jich celkem 11 (+ samotná Kodaň), katastrem třech z nich tramvajová linka ani nebude procházet, nicméně tyto municipality se i tak rozhodly na budování linky spolupodílet, neboť si od tramvají slibují pozitivní dopad na svůj ekonomický rozvoj. Součástí skupiny financujících stavbu byl i stát, který přislíbil pokrýt zhruba třetinu z očekávaných nákladů zhruba 17,5 mld. Kč, v roce 2018 ovšem ze sdružení vystoupil (stejně postupoval i v Aarhusu a Odense, přičemž na spolufinancování dráhy tento akt nic neměnil a byl předem avizován). Po spuštění provozu se očekává roční obrat cestujících okolo 13 až 14 miliónů, resp. cca 44 000 denně.

Pohled do interiéru prototypu tramvaje Siemens Avenio pro Kodaň. (zdroj: Hovedstadens Letbane)

Stavba tramvajové tratě byla pojata jako projekt na klíč, přičemž výběrové řízení bylo připraveno již v roce 2016. Vítězem soutěže se o dva roky později stalo konsorcium firem Per Aarsleff A/S a Siemens. Druhá jmenovaná firma byla zodpovědná za elektrifikaci systému, dodání signalizačního a komunikačního zařízení, vybavení dílen, ale také vozidel a jejich údržby na 15 let. Pro provoz bylo objednáno počátkem roku 2018 celkem 27 vozů z rodiny Siemens Avenio – modelu, jenž je reprezentantem tramvají s tzv. dynamicky otočnými podvozky. Tramvaje mají být čtyřčlánkové a mít délku 37 m, šířka bude činit 2,65 m.

Stanoviště řidiče vozů Avenio pro Kodaň. (zdroj: Hovedstadens Letbane)

Již v létě 2020 byl veřejnosti prezentován model předního článku vozidla (mock-up), který se posléze přesunul do privátního tramvajového muzea v Dánsku, kde je dnes součástí vnitřní expozice (toto muzeum mimochodem rozhodně doporučujeme fanouškům dopravy navštívit). Město se navíc v mezičase rozhodlo, že přiobjedná ještě další dva vozy, takže nyní dodávka zahrnuje už 29 tramvají. Jejich výroba byla svěřena závodu Siemensu v srbském městě Kragujevac (ten byl uveden do provozu v roce 2020), přičemž první vůz měl být dokončen v těchto dnech, ačkoli fotografie prozrazují, že finální práce na vozidle ještě probíhají. Podle sdělení Hovedstadens Letbane by měly být na přelomu roku zahájeny statické testy, načež se má tramvaj přesunout do Německa, konkrétně do testovacího centra Siemensu ve Wildenrathu. Zde se již bude projíždět vlastní silou po místních kolejích a absolvovat dynamické zkoušky.  

Po prototypu začne v prosinci 2022 i výroba druhého vozu, za nímž bude následovat zbylých 27 vozidel. K předávání vozidel do Kodaně by mělo dojít postupně od roku 2024.

Podobné články