Menu

Řím zakoupí až 121 tramvají CAF Urbos

Bez poválečných vozů Treno Articolato Stanga (TAS) řady 7000 se v Římě ani dnes neobejdou. V provozu jich má sloužit 39 z 58 vyrobených. (foto: Libor Hinčica)
Bez poválečných vozů Treno Articolato Stanga (TAS) řady 7000 se v Římě ani dnes neobejdou. V provozu jich má sloužit 39 z 58 vyrobených. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
04. 10. 2023 21:09
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Římský Dopravní podnik ATAC (Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma) uzavřel výběrové řízení na nákup až 121 tramvají, které vypsal dne 30. 1. 2023. Soutěž počítala s dodáním obousměrných vozů o délce 30 až 33,5 m, na jejichž pořízení vyhradilo město 457 806 303 €, tedy více než 11 mld. Kč. Výsledná cenovka má být oproti předpokládané hodnotě zakázky o cca 10 % nižší, přičemž vítězem klání se stal nakonec španělský CAF.

Vozový park římských tramvají lze jednoduše shrnout jako tristní, což souvisí s dlouhodobým nezájmem města kráčejícím ruku v ruce s podfinancováním provozu. Ve „Věčném městě“ plném památek a zaplaveném turisty z celého světa nikomu dlouhá léta nevadilo, jak ostudným stavem se místní flotila tramvají prezentuje. To se změnilo teprve nedávno, když město přišlo s plánem na obnovu provozu zahrnujícího rekonstrukci tramvajové sítě, její rozšíření (v současné době se již projektuje stavba tří nových tratí a jednoho prodloužení) a nákup vozidel.  

Mezi zhruba 130 římskými tramvajemi je zastoupeno stále 39 dvoučlánkových vozů Treno Articolato Stanga (TAS) z let 1947 až 1952, které sice dlouhodobě mají potenciál být turistickou atrakcí, až dosud však nemálo z těchto vozů připomíná spíše některou z antických rozbořenin. Teprve nyní – v souvislosti s nákupem nových tramvají – hodlá město část z bezmála čtyřicítky poválečných vozidel (hodí se ale uvést, že konstrukčně – včetně prototypu – byl model vyvinut ještě v době Mussoliniho Itálie) rekonstruovat a nasadit na speciální linku „Archeotram“, jež bude spojovat významné římské památky (tramvají se v Římě dnes bez obtíží dostanete ke Koloseu, památníku Viktora Emanuela II., před brány Vatikánu i k Aureliovým hradbám s bránou Porta Maggiore). Vedle tramvajových babiček je flotila tvořena nízkopodlažními vozy Socimi 8000 z let 1990 až 1991 (dodáno 40 ks) a modelem Alstom (resp. původně Fiat) Cityway z let 1997 až 2000, který je reprezentován 79 kusy. Nemalá část nízkopodlažních vozů je ale kanibalizována coby zdroj náhradních dílů, takže uvedené počty ani omylem nepředstavují disponibilní zásobu, třebaže by jinak na pokrytí denní výpravy (ta činí na šesti linkách jen okolo 70 vozů) postačovaly.

Částečně nízkopodlažní vůz Socimi 8000 z roku 1990. (foto: Libor Hinčica)

První z nyní nově objednaných vozů mají dojít v roce 2025, tedy po čtvrt století (!) od poslední dodávky vozů Cityway. Za favorita výběrového řízení byl v kuloárech považován italský závod firmy Hitachi, jenž je pohrobkem dříve slavné značky Ansaldo, od níž Hitachi získalo svého času vybraná aktiva. Dojem preferování uvedeného dodavatele vyvolávala skutečnost, že vypsání tendrových podmínek připouštělo pouze hliníkovou skříň vozidel (příhodně nabízenou právě v řešení od Hitachi), což mělo vést k jakési prvokolové selekci potenciálních uchazečů. Na druhé straně podmínky dokázaly vedle společnosti Hitachi splnit ještě Škoda Transportation, Stadler a CAF, a jak nakonec ukázal výsledek, i kdyby Hitachi bylo opravdu někým považováno za chtěného dodavatele, nelze tuto roli ještě ztotožnit se statusem jediného správného dodavatele (i od Italů se zkrátka máme ještě co učit), protože soutěž nakonec ovládl, jak už jsme prozradili v nadpisu, španělský CAF.

Ten nabídl vozidla CAF Urbos 3 o délce 33,5 m, jež zvládnout pojmout až 215 cestujících. Tramvaje mají disponovat bateriemi pro jízdu mimo trolejové vedení na části trasy. Základní objednávka počítá s 40 vozy, zbylých 81 je předmětem opce. Již dříve bylo informováno o tom, že v případě objednání všech 121 tramvají má 55 posloužit coby prostá náhrada nejstarších vozů „Stanga“ série 7000, zatímco zbylé vozy mají být rozděleny mezi nově plánovaná prodloužení a linky (20+20+22+4 ks).

Podobné články