Menu

Řím zajistil financování na prodloužení trolejbusového koridoru

Odpočívající trolejbus na konečné Roma Termini na počátku roku 2020. (foto: Kaga tau/Wikipedia.org)
Odpočívající trolejbus na konečné Roma Termini na počátku roku 2020. (foto: Kaga tau/Wikipedia.org)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
21. 03. 2021 11:08
Vít Hinčica
1 minuta čtení

Prodloužení trolejbusového koridoru z jihořímské konečné Tor Pagnotta do periferní čtvrti Trigoria je blíže realizaci. Město si na tuto akci zajistilo zhruba 38 mil. EUR, které byly původně určeny na zamítnutou trolejbusovou síť v oblasti Tor de‘ Cenci. Připomeňme, že po koridoru Eur Laurentina – Tor Pagnotta už skoro rok nic nejezdí, přičemž hlavním důvodem má být údajně chybějící servisní smlouva na trolejbusy, kterou město nebylo ani po opakovaných slibech dosud zajistit. 

Před zhruba čtyřmi léty byla realizace prodloužení do Trigorie včetně návazných staveb odhadnuta na 32,8 mil. EUR. Římský obvod IX, pod který Trigoria spadá, nadále vyjadřuje s trasováním trolejbusové trati navrženým římským magistrátem nespokojenost, protože vedení Říma plánuje táhnout trolejbusy do Trigorie převážně mimo zastavěné oblasti, což s sebou ponese nutnost překřížit jednu z frekventovaných silničních komunikací novým mostem o délce cca 50 m a dále vybudovat alespoň v jednom směru samostatné těleso pro trolejbusy, což by ale na části trasy kolidovalo s okrajem blízké přírodní rezervace. Dále by podle IX. obvodu mohlo dojít k omezení jedné ze stezek pro cyklisty. Zatím je ale ještě trasování řešeno v rámci studie proveditelnosti, kde se proti sobě střetávají právě návrhy magistrátu a IX. římského obvodu. Opozice na IX. obvodu ovšem tak jako tak vidí celý trolejbusový projekt jako zbytečné mrhání penězi.

Podobné články