Menu

Prodloužení metra na Depo Zličín nabývá obrysů

Jednotky metra 81-71M odstavené v areálu Depa Zličín v roce 2016. (zdroj: Wikipedia.org; foto: VitVit)
Jednotky metra 81-71M odstavené v areálu Depa Zličín v roce 2016. (zdroj: Wikipedia.org; foto: VitVit)
Stáhnout PDF
Metro
03. 10. 2020 19:06
Libor Hinčica
2 minuty čtení

V lednu 2017 rozvířila média informaci o možném využití depa metra Zličín pro potřeby běžné dopravy, což by znamenalo vybudování nové stanice metra. Záměr prozradil tehdejší náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD), který již tehdy spojoval vybudování stanice se stavbou parkovacího domu v lokalitě.

Nyní tento plán začíná nabírat konkrétnějších rozměrů, neboť pražský DP vypsal výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a další návazné činností (zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a autorského dozoru), které se zabývá právě výstavbou nové stanice metra. Náklady na uvedené činnosti jsou odhadovány na 93,5 mil. Kč bez DPH, přičemž nabídky mohou být podávány do 26. 10. 2020. Pokud by se podařilo zajistit hladký průběh soutěže, počítá se se zahájením uvedených činností v prosinci 2020 a s jejich ukončením v červnu 2023, což by měl být také termín dokončení plánované stanice. Hodnoticími kritérii jsou cena (70 %) a praxe a zkušenosti členů realizačního týmu (30 %), které jsou v zadávací dokumentaci podrobně specifikovány.

Ověřovací studie s názvem Stanice metra v depu Zličín byla vypracována společností Metroprojekt Praha v roce 2017. Právě na tuto studii a na studii kolejového řešení zpracovanou stejnou společností má nyní projektová dokumentace navázat. U stanice se předpokládá vybudování záchytného parkoviště P+R v ulici Na Radosti s kapacitou cca 600 parkovacích míst. Současně má stanice dopomoci obsloužit okolní zástavbu, nicméně depo je lemováno Rozvadovskou spojkou, Pražským okruhem a zmíněnou ulicí Na Radosti, takže pokud nedojde k vybudování nějakých nových domů v oblasti, bude úkol obsluhy okolní zástavby jen těžko splnitelný. 

V minulosti byl záměr výstavby stanice kritizován, protože volba výstavby parkovacího domu v ulici Na Radosti pohřbila jiný projekt parkovacího domu soustředěného nad křižovatkou Rozvadovské spojky a Řevnické ulice, kde se uváděla možná kapacita mezi 1 500 až 3 500 parkovacími místy, tedy výrazně větší, než by měl nabídnout parkovací dům u stanice Depa Zličín.

Depo Zličín na letecké mapě, z níž je dobře patrné současné bezprostřední okolí depa. Ulice Na Radosti, u níž má vyrůst záchytné parkoviště P+R je komunikací vedenou ze severu. (zdroj: Google Maps)

Depo Zličín bylo vybudováno současně s prodloužením pátého úseku metra B (stavebně však fakticky čtvrtého), který zahrnoval úsek z Nových Butovic na Zličín. Už dnešní konečná Zličín se známým autobusovým terminálem byla do projektu zařazena dodatečně (původně mělo metro končit na Stodůlkách s plánovaným dělením trati do dvou směrů). Depo nesoucí název „Zličín“ leží na území stejnojmenné části jen částečně (kolejiště). Většina se nachází na území městské části Třebonice. Depo zabírá plochu o velikosti 18,3 ha a zahrnuje celkem 23 kolejí (z toho 19 určených pro odstavování vozů). Zajímavostí je zkušební trať, která zároveň sloužila jako spojka do areálu ČKD Dopravní systémy. Původní kapacita depa byla 150 vozů metra, v roce 2001 bylo zázemí upraveno a rozšířeno tak, aby zde bylo možné deponovat až 200 vozů. V případě výstavby stanice se počítá s úpravou severní části areálu přiléhajícímu k ulici Na Radosti. Síť metra využitelná cestujícími by se tím prodloužila o zhruba 1,1 km,

Připomeňme, že podobným způsobem vznikla v roce 2006 stanice metra Depo Hostivař (které navzdory názvu leží na katastrálním území Strašnic) na trase A pražského metra. Přestavba a prodloužení z konečné Skalka bylo realizováno během plného provozu areálu i metra a zabralo zhruba dva roky. Náklady se tehdy vyšplhaly na cca 1 mld. Kč, přičemž podobně jako v případě stanice Depo Zličín bylo její budování svého času kritizováno. Plány na větší využití okolního prostranství se zde podařilo dotáhnout do konce jen částečně. Většina autobusových linek končících v lokalitě byla přesměrována do jiných částí Prahy, slibované záchytné parkoviště P+R u stanice má dnes pouze 169 parkovacích míst.       

 

Podobné články