Menu

Praha vypisuje soutěž na 15 článkových trolejbusů

V Praze byl v dubnu 2019 testován na lince č. 58 i kloubový trolejbus Škoda 27 Tr zapůjčený z Plzně. Na snímku vjíždí trolejbus do nástupní zastávky Letňany. (foto: Libor Hinčica)
V Praze byl v dubnu 2019 testován na lince č. 58 i kloubový trolejbus Škoda 27 Tr zapůjčený z Plzně. Na snímku vjíždí trolejbus do nástupní zastávky Letňany. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
13. 04. 2021 17:58
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oznámil, že vypisuje výběrové řízení na dodávku celkem 15 parciálních kloubových trolejbusů. Vozidla by měla být určena pro provoz na lince č. 140 (Palmovka – Miškovice), která se má po zatrolejování přeznačit na trolejbusové číslo 58. V případě růstu pražské trolejbusové sítě bude pochopitelně možné použít trolejbusy také na dalších trasách.

Ve věstníku veřejných zakázek by měla být soutěž zveřejněna dne 16. 4. 2021. Není tak ještě známo, jaké podmínky dopravce do soutěže stanovil a na kolik bude soutěž otevřena pro potenciální uchazeče, či na kolik bude naopak patrná snaha počet potenciálních výrobců omezit. Pokud nebude soutěž nikým napadána, lze očekávat její uzavření již na podzim letošního roku. Dodávky by pak mohly proběhnout již na začátku léta 2022, kdy by mola být dodána první vozidla na testování. Odhadované náklady kontraktu činí 300 mil. Kč bez DPH. Z prostředků DPP bude uhrazeno cca 15 %, zbytek zaplatí občané EU v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.  

Trolejbusy budou moci mít max. délku 18,75 m a 35–45 sedadel pro cestující, z toho min. 6 má být vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Ve výbavě bude pochopitelně také klimatizace, kamery a chybět nebude ani systém počítání cestujících. Garantovaný dojezd má činit min. 12 km na jedno nabití, minimální životnost akumulátorů má být 60 měsíců nebo 280 tisíc ujetých kilometrů. Ročně by měl každý trolejbus najet na trase dlouhé 23,35 km (obousměrně) zhruba 56 000 km. Vozidla budou deponována v garážích Klíčov, kde vznikne 18 nabíjecích stání (z trolejbusového vedení).

Linka 140 byla vybrána jako pilotní pro obnovení provozu trolejbusů v Praze. Její část byla zatrolejována již v roce 2017, kdy vznikl testovací úsek dlouhý necelý 1 km na Prosecké ulici mezi Libní a Prosekem. Autobusy dnes mají na trase linky č. 140 průměrnou spotřebu 52 litrů na 100 km. S nasazením trolejbusů do pravidelného provozu se počítá od prosince 2022.

V rámci výběrového řízení bude DPP hodnotit šest hodnotících kritérií ve vazbě na náklady během celého životního cyklu vozidla. Hlavním kritériem bude nabídková cena za vozidlo včetně příslušenství, dalšími kritérii délka záruky na vozidlo, náklady na předepsanou údržbu vozidla, náklady na pozáruční či mimozáruční servis, náklady na sadu náhradního trakčního akumulátoru včetně výměny, ale také náklady na podporu a rozvoj odbavovacího a informačního systému a funkcí energetického managementu.

Podobné články