Menu

Praha se dočká další přípravy na novou tramvajovou trať

Koleje pro odbočení na Dvorecký most, jenž ještě nestojí. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Koleje pro odbočení na Dvorecký most, jenž ještě nestojí. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Stáhnout PDF
Tramvaje
20. 06. 2020 20:03
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Nové tramvajové tratě se prozatím v Praze nestaví, město už ale řadu let v lokalitách, kde s nimi v krátkodobém horizontu počítá, vytváří potřebnou přípravu, která usnadní výstavbu návazné infrastruktury.

Prvním počinem v tomto směru byla pokládka kolejí v sousedství budovy Národního muzea (v r. 2018), které nejsou ani z jedné strany napojeny na zbytek tramvajové sítě a měly by v budoucnu posloužit pro napojení tramvajové trati ve směru od Vinohrad na straně jedné a k hlavnímu nádraží a na Václavské náměstí na straně druhé. Druhý počin pochází z minulosti nedávné. Jedná se o prodloužení tramvajové trati Sídliště Barrandov – Holyně – Slivenec, které je plánováno v délce 1,5 km se třemi zastávkami (Kaskády, Holyně, Slivenec). Pro výstavbu první etapy  této trati o délce 1 km (Barrandov – Holyně) bylo zažádáno o stavební povolení a její dokončení se předpokládá v roce 2022. Prozatím byla dokončena nultá etapa, na níž byl již v loňském roce vybrán zhotovitel (Eurovia), která za 41,7 mil. Kč (bez DPH) realizovala v letošním roce během uzávěrky Nádražní ulice rekonstrukci smyčky a vytvořila nové napojení směrem na Slivenec, a to včetně cca 40 m kolejí. Tyto koleje přišly ihned vhod při navazující výluce, kdy je vyloučen provoz tramvají v úseku Smíchovské nádraží – Hlubočepy a na zbytku sítě je izolovaný provoz linky číslo 32, která obsluhuje úsek Hlubočepy – Sídliště Barrandov. Pro obsluhu linky jsou využívány zde alokované vozy T3R.PLF a T6A5. „Té šestky“ nasazované zpravidla jen v období špiček jsou přitom odstavovány právě na kusých kolejích budoucí tramvajové trati do Slivence.

Nyní vznikne v Praze třetí příprava budoucí tramvajové tratě, přičemž její výstavba je součástí zmiňované výluky na Nádražní ulici. Jedná se o základ budoucí tramvajové tratě přes Dvorecký most. Ten by měl překlenout Vltavu mezi Lihovarem a Dvorcemi a jeho výstavba je přetřásána nejméně od roku 1999 (byť původně v jiné pozici – kolmé proti Jeremenkově ulici). Dodnes ale zůstává prvním vltavským mostem po proudu Vltavy v Praze, který mohou tramvaje využívat, až Palackého most a Vltavu mezi Zlíchovem a Dvorcemi lze překonat pomocí přívozu (linka P3 provozována od dubna do října v intervalu 20 minut), anebo vlastní loďky. V roce 2018 byl nicméně vybrán finální návrh mostu od ateliéru Tubes a Atelier a koncem loňského roku měla být dokončena projektová dokumentace. Stavbu, která by měla spolknout 1 mld. Kč, je plánováno dokončit v roce 2024. Její součástí by měla být již i tramvajová trať, přičemž se předpokládá, že most bude sloužit pouze pěším, cyklistům a veřejné dopravě.

Dvorecký most II

Dvorecký most by měl být postaven podle návrhu ateliérů Tubes a Atelier 6. O jeden hlas zvítězil tento návrh nad slavným španělským architektem Santiagem Calatravou. (zdroj: Magistrát hlavního města Prahy)

Nová tramvajová trať by měla mj. umožnit vytvořit objízdnou trasu pro případ přerušení provozu na levém či pravém břehu Vltavy, zlepšit návaznosti autobusových linek a odlehčit Barrandovskému mostu. Nemá se ale z pohledu tramvají jednat jen o trať manipulační a počítá se s úpravami linkového vedení (nová trať by tedy měla být pravidelně používána). Výhledově by se měla trať stát základem tangenciální sítě tramvajových linek ve směru na Krč a Pankrác, která by měla napojovat sídliště v jižním sektoru města.

Celková délka tramvajové trati Dvorce – Zlíchov by měla být 450 m. Na trati se počítá s výstavbou jedné nové zastávky na zlíchovské straně sdružené pro tramvaje i autobusy. V rámci výluky na Nádražní ulici vzniká první část v podobě neúplného kolejového trojúhelníku, který již bude během přestavby tratě založen. Na trati se tak jak ve směru od Barrandova, tak ve směru od Smíchov objeví nové výhybky a křížení, a to včetně krátkého odbočení ve směru Dvorecký most. Trojúhelník ale nebude úplný, takže jej nebude možné provozně využívat. Výhybky by měly být zaklínovány a použití se mají dočkat až v okamžiku výstavby Dvoreckého most. Kromě kolejí se již s přípravou na budoucí stavbu mostu připravují také některé inženýrské sítě. Díky tomu se předejde v budoucnu zbytečnému rozkopávání nyní opraveného úseku. 

Podobné články