Menu

Praha postaví další tramvajovou trať

Vizualizace nové tramvajové trati na Dědinu. (zdroj: DPP)
Vizualizace nové tramvajové trati na Dědinu. (zdroj: DPP)
Stáhnout PDF
Tramvaje
06. 09. 2021 15:02
TZ DPP s úpravami redakce
3 minuty čtení

Pražský DP dnes tiskovou zprávou informoval o další tramvajové trati, do jejíž výstavby se hodlá pustit. Dlouhé roky diskutovaný projekt tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině získal pravomocné stavební povolení. Ještě v letošním roce má dojít k vypsání soutěže na zhotovitele stavby, která by tak mohla začít již na jaře příštího roku.

Tramvajová trať na konečnou Divoká Šárka byla do provozu uvedena již 20. 7. 1947, kdy došlo k prodloužení původní trasy ukončené u vokovické tramvajové vozovny. Přestože byla v 70. letech zahájena výstavba sídliště Na Dědině, která pokračovala až do počátku let devadesátých, nepodařil se naplnit žádný ze záměrů na prodloužení tramvajové tratě, a to přesto, že jen na sídlišti našlo v souboru dvanáctiposchoďových a čtyřposchoďových domů domov postupně okolo 6 000 obyvatel. Naposledy se hlasitě se o výstavbě tramvajové trati mluvilo v roce 2013, poté, co bylo dokončeno zjišťovací řízení EIA (posouzení vlivu na životní prostředí). Tehdy média referovala o tom, že by trať měla mít délku 2,1 km a že by její výstavba mohla být dokončena v roce 2016.

Jenomže od té doby proteklo ve Vltavě ještě hodně vody a tramvajová trať stále nestojí. Podle technického ředitele (povrchové dopravy) DPP, Ing. Jana Šurovského, Ph.D., jde o nejdéle připravovanou a dosud nerealizovanou stavbu tramvajové tratě v Praze v novodobé historii: „Mám nesmírnou radost, že se nám ve spolupráci s hl. m. Prahou povedlo významně přiblížit k zahájení výstavby tramvajové tratě na sídliště Na Dědině, která zde byla plánována už historicky, od poloviny 70. let jako dopravní obsluha plánovaného sídliště. Od té doby uplynulo téměř půlstoletí. Poslední stavby projektu zdejšího sídliště byly dokončeny sice až v roce 1992, tramvajová trať jako jediná nebyla zrealizována. Je to nejdéle připravovaná tramvajová trať v novodobé historii Prahy a pevně věřím, že tento titul ji už zůstane.“

Finální projekt počítá s délkou trati 2,3 km a pěti zastávkami. Ukončení bude provedeno smyčkou s názvem Dědinská, jež by měla vzniknout u křižovatky Drnovské a Dědinské ulice. V krátké době se jedná o další přetavení záměru na rozšíření pražské tramvajové sítě v realitu. První vlaštovkou, resp. spíše vlaštovičkou, se stala odbočka na Pankrác (úvraťová konečná), k jejímuž zprovoznění došlo v letošním roce. Její význam je dnes sice poněkud diskutabilní, jako odrazový můstek k dalšímu prodloužení směrem k Budějovické (byť ne až k ní) jde ale o skvělou přípravu. Podstatně delší je probíhající stavba tramvajové tratě z Barrandova do Holyně a začít stavět by se mělo v příštím roce i na jihu města, kde by mělo vzniknout prodloužení z Modřan do Libuše. Současně Praha hledá i zhotovitele pro stavbu dalšího mostu, jenž by měl překlenout tok Vltavy. Tzv. Dvorecký most by měl propojit tratě na Barrandov a do Modřan, přičemž v loňském roce již byla u budoucího mostu vyhotovena příprava plánovaného odbočení tramvajové tratě.

Výstavba tramvajové trati na konečnou Dědinská by měla začít v příštím roce a zabrat zhruba 19 měsíců. První cestující by se tak mohli po novém úseku svézt již koncem roku 2023. Po zavedení tramvají se předpokládá redukce současné nabídky autobusových spojů. V součtu se však celková kapacita MHD pro cestující zvýší.   

Trať bude začínat za současnou smyčkou Divoká Šárka (ta zůstane nadále zachována) a po Evropské ulici bude pokračovat ke křižovatce s Vlastinou ulicí, kde odbočí vlevo. Po křižovatku Vlastiny a ulice U Silnice bude tramvajová trať vedena ve společném koridoru s automobilovou dopravou. Od křižovatky s ulicí U Silnice až po křižovatku s Drnovskou dostane Vlastina ulice díky stavbě tratě novou urbanistickou podobu. Ve středu ulice bude stromořadí, od něj k oběma okrajům zatravněná tramvajová trať, jízdní pruhy pro auta a místa pro podélné parkování. Vlastina ulice se díky tomuto uspořádání v souladu s územním plánem mírně rozšíří jižním směrem a ukrojí část sousedního areálu ve správě Ministerstva obrany ČR. Na konci Vlastiny ulice nová trať odbočí doprava do Drnovské ulice, podél které bude po levé straně vedena do smyčky Dědinská, kde bude ukončena. Smyčka Dědinská se bude nacházet ve směru z centra vlevo od Drnovské ulice, u křižovatky se stejnojmennou ulicí, resp. nedaleko od současných autobusových zastávek Dlouhá Míle.

Na nové tramvajové trati Divoká Šárka – sídliště Na Dědině bude pět zastávek. Ve směru z centra to budou:

– Divoká Šárka – na Evropské ulici mezi křižovatkami s Libockou a Vlastinou ulicí,
– Vlastina – před křižovatkou ulic Vlastina a U Silnice,
– Sídliště Na Dědině – u budovy nákupního centra a České pošty
– Ciolkovského – před křižovatkou se stejnojmennou ulicí a
– Dědinská – konečná na stejnojmenném obratišti.

V úseku mezi zastávkami Sídliště Na Dědině a Ciolkovského budou uprostřed ulice vysázeny nové stromy, ve zbytku Vlastiny ulice DPP při výstavbě v maximální míře zachová stávající stromořadí. Nové stromořadí bude také v koncovém úseku mezi Drnovskou ulicí a tramvajovou tratí. V rámci stavby tramvajové trati na Dědinu DPP vysadí více než 170 nových stromů.

Do budoucna je výhledově plánováno prodloužení tramvajové tratě až ke „Starému letišti“.

Podobné články