Menu

PMDP obdržely další várku vozů NS 12 diesel

V podvečer dne 22. 7. 2021 se SOR NS č. 632 z druhé dodávky žene po Nepomucké třídě, na kterou byla linka 51 odkloněna ze své běžné trasy z důvodu krátkodobé uzavírky ulice U Seřadiště (kvůli výstavbě nové lávky pro pěší). (foto: Ing. Zdeněk Kresa)
V podvečer dne 22. 7. 2021 se SOR NS č. 632 z druhé dodávky žene po Nepomucké třídě, na kterou byla linka 51 odkloněna ze své běžné trasy z důvodu krátkodobé uzavírky ulice U Seřadiště (kvůli výstavbě nové lávky pro pěší). (foto: Ing. Zdeněk Kresa)
Stáhnout PDF
Autobusy
19. 08. 2021 22:09
Matěj Stach
1 minuta čtení

Do ulic předního českého města piva vyjedou na přelomu srpna a září další autobusy z produkce společnosti SOR Libchavy. Na začátku měsíce dodaná dvojice vozidel byla doobjednána loni v listopadu na základě kontraktu uzavřeného v prosinci 2018.

PMDP vyhlásily zatím poslední tendr na dodání nízkopodlažních autobusů o standardní délce (okolo 12 m) 4. května 2018. Výběrové řízení ovládnuté výrobcem SOR Libchavy počítalo pro rok 2019 s dodávkou 8 ks vozidel a pro léta 2020 až 2022 poté vždy s nákupem 0-2 kusů dle aktuálních potřeb komunálního podniku. Základní cena za 1 autobus byla pro první rok plnění kontraktu stanovena na 5 480 000 Kč bez DPH s tím, že pro následující várky bude s ohledem na vývoj indexu cen průmyslových výrobců v oboru dopravních prostředků adekvátně navyšována či naopak snižována.

Jako vůbec první plzeňský SOR NS 12 diesel zasáhl do provozu ke dni 6. září 2019 vůz č. 629. Na fotografii autobus vyjíždí z Goethovy ulice na kruhový objezd na Americké třídě. (foto: Ing. Zdeněk Kresa)

V případě dodávek na rok 2019 měly být autobusy předány dopravci ve dvou rovnoměrných vlnách po čtyřech kusech do 30. června, resp. 30. listopadu. Vzhledem k prodloužení celého výběrčího procesu ovšem PMDP stihly uzavřít smlouvu s výrobcem až k 12. 12. 2018 a původní lhůty vztažené k 30. 9. tak musely být dle kontraktu odpovídajícím způsobem posunuty. Nakonec vozovna Karlov první autobusy SOR NS 12 diesel přivítala v měsíci srpnu (ev. č. 626-629). Není přitom bez zajímavosti, že v září do provozu zařazené vozy jsou vůbec prvními sériově vyprodukovanými autobusy své řady. Z plzeňských ulic zároveň vyprovodily poslední vysokopodlažní autobus PMDP – Karosu B 931.1675 ev. č. 442 z roku 1996. Druhá vlna dorazila do podniku v polovině října a pod ev. č. 630-633 poté jednotlivé exempláře vyjely do provozu na začátku listopadu 2019.

V nákupu autobusů SOR NS 12 diesel se PMDP rozhodly pokračovat v roce 2020, kdy k 6. listopadu zaslaly výrobci výzvu k dodání 2 vozů s lhůtou stanovenou na 31. 12. 2021. Cena za 1 ks se předvídatelně zvýšila, a sice na 5 550 900 Kč bez DPH. Oba autobusy nakonec podnik obdržel již 3. srpna, čímž se potvrdil zřetelný trend, kdy libchavský výrobce dodává autobusy výrazně před smluvně stanoveným termínem. Stejně jako předchozí kusy nabízí vozy 26 míst k sezení na skořepinových sedadlech STER 8MS s plyšovým potahem, klimatizaci či optický informační systém od BUSE s vnitřním LCD panelem. Novinkou je osazení vozidel automatickým sčítáním cestujících od firmy ABIRAIL CZ. Do provozu nové SORy vyjedou pod ev. č. 636 a 637.

Plzeňské městské dopravní podniky mají s autobusy z nabídky SORu Libchavy dlouhodobé zkušenosti. Na jaře 2002 odebraly čtveřici midibusů typu B 9,5, na kterou mezi lety 2010 až 2017 navázaly dodávky vozů SOR NB 12 CITY o finálním počtu 46 kusů. Autobusů NS 12 diesel nakupovaných od roku 2019 vlastní podnik zatím desítku.

Podobné články