Menu

Penále za dodávku autobusů Iveco Streetway pro Prahu přesáhlo 79 mil. Kč

Autobusy Iveco Streetway 18M pražského DP v areálu hostivařských garáží. (foto: Martin Šmíd)
Autobusy Iveco Streetway 18M pražského DP v areálu hostivařských garáží. (foto: Martin Šmíd)
Stáhnout PDF
Autobusy
07. 06. 2024 18:21
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Pražský DP uzavřel v únoru 2022 rámcovou smlouvu na dodávku až 243 autobusů Iveco Streetway (z toho 100 článkových) se společností Iveco Czech Republic, z níž bylo ve čtyřech objednávkách zakoupeno prozatím 124 vozů. Podle dosud uzavřených smluv měla být všechna vozidla dodána nejpozději do 30. 4. 2024, dosud je však v provozu s pasažéry jen 55 vozů a dalších 10 čeká na zařazení do provozu, tj. v součtu zhruba polovina.  

První objednávka na vozy Iveco Streetway v článkovém provedení byla učiněna dne 13. 7. 2022 a zahrnovala dodání 15 vozů v hodnotě 108 301 802 Kč, jež měly být dodány do 13. 4. 2023. Expedice se nicméně hned ze startu opozdila, načež se ukázalo, že vozidla nebyla vyrobena v souladu s technickou specifikací, přičemž výrobce nebyl schopen vady autobusů, jež už stály na dvoře hostivařských garáží, promptně odstranit. Část do Prahy již přivezených vozů proto byla z areálu DPP v létě 2023 s ohledem na nedostatek parkovacích míst vypuzena a výrobce pro ně našel náhradní útočiště v areálu Arrivy v Praze-Malešicích, odkud se mohly autobusy vrátit zpět do hostivařských garáží až po odstranění nedostatků. V důsledku provedených úprav se první nasazení do provozu s cestujícími nakonec protáhlo až do poloviny září 2023 a poslední z první patnáctky objednaných Streetwayů vyjel sloužit Pražanům až dne 19. 10. 2023. Penále za pozdní dodávku zde dosáhlo částky 11 650 694 Kč (10,76 % pořizovací ceny).

V mezičase DP hl. m. Prahy využil možnosti čerpání rámcové smlouvy a dne 17. 1. 2023 si objednal 26 kloubových vozů (za 186 919 964 Kč) a k nim 44 autobusů standardní délky (v hodnotě 216 518 176 Kč). Tyto vozy měl být předány po etapách, konkrétně do 30. 9. 2023 mělo jít o deset článkových a 10 dvanáctimetrových vozů, do 31. 10. 2023 o 16 „kloubáků“ a do 30. 11. 2023 o zbylých 34 Streetwayů 12M.

Tento harmonogram se ovšem zcela rozpadl a do konce roku 2023 nevyjel s cestujícími ani jediný z oněch sedmdesáti vozů. V případě kloubových Stretwayů 18M se dodávka rozložila do několika měsíců, kdy poslední z článkových vozů z této objednávky (ev. č. 5141) svezl cestující až dne 28. 5. 2024. Celková výše penále za pozdní dodávku se zde vyšplhala na 26 485 296 Kč (14,16 % kupní ceny). V případě autobusů délky 12 m se podařilo do konce roku 2023 převézt do Prahy jen jediný vůz, jenž vyrazil na linky až od 25. 1. 2024. Další vozy byly dodávány teprve v průběhu dubna, přičemž v době uzávěrky článku bylo předáno DPP jen 24 z 44 objednaných autobusů. Penále za tuto opožděnou dodávku je nejvyšší a k 22. 5. 2024 dosahovalo částky 36 698 863 Kč (16,95 % kupní ceny). S ohledem na to, že flotila stále není kompletní, se zde smluvní pokuta dále načítá.

Totéž platí i pro poslední objednávku 39 autobusů Iveco Streetway 12M (v hodnotě 190 715 902 Kč), u nichž byla prováděcí smlouva podepsaná dne 31. 7. 2023 s termínem dodání do 30. 4. 2024. K 22. 5. 2024 zde penále dosahovalo hodnoty 4 172 358 Kč (2,18 %) a „taxametr“ se dále točí, neboť z jmenovaných autobusů nebyl do Prahy prozatím předán ani jediný.

Celková hodnota penále požadované po Ivecu (do 22. 5. 2024) tedy činí 79 007 211 Kč, což odpovídá 11,25 % hodnoty dosud uzavřených prováděcích smluv (702 455 844 Kč). Všechny sankce, jež DP Praha Ivecu vystavil, byly ze strany výrobce uznány a faktury, jež byly vystaveny, byly ze strany producenta zaplaceny.

Podobné články