Menu

Opožděné trolejbusy (nejen) pro Prahu

Druhý vyrobený trolejbus SOR TNS 18 pro Prahu čeká na finální montáž v areálu společnosti SOR Libchavy. S ohledem na finální požadavek na lakování červených pruhů mimo střední nápravu dojde u vozu ještě k přelakování dílu u druhé nápravy do šedého laku, zatímco sousední pruh vedený od střechy znázorňuje správnou pozici. (foto: Libor Hinčica)
Druhý vyrobený trolejbus SOR TNS 18 pro Prahu čeká na finální montáž v areálu společnosti SOR Libchavy. S ohledem na finální požadavek na lakování červených pruhů mimo střední nápravu dojde u vozu ještě k přelakování dílu u druhé nápravy do šedého laku, zatímco sousední pruh vedený od střechy znázorňuje správnou pozici. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
17. 04. 2023 16:09
TZ DPP s úpravami redakce
2 minuty čtení

Dodávky trolejbusů vybavené elektrickou výzbrojí společnosti Cegelec se plošně zpožďují. Výrobce elektrické části se potýkal s výpadky dodávek komponentů, které jej přinutily k redesignu především nově vyvinutého statického měniče. Ačkoli poslední z chybějících komponentů došly v únoru letošního roku, projekty trolejbusů pro Jihlavu, Zlín a Prahu se dostaly do značného skluzu, přičemž svou významnou roli ve finalizaci hraje posloupnost a provázanost jednotlivých kontraktů. Naposledy o zpoždění dodávek informoval svou tiskovou zprávou pražský DP. Ten měl původně převzít trolejbusy k 16. 4. 2022.

Výrobcem mechanické části trolejbusů (karoserie) je ve všech třech případech společnost SOR Libchavy. Její jednatel a obchodní ředitel Filip Murgaš uvedl následující: „V případě elektrické části trolejbusu musel subdodavatel, společnost Cegelec, v důsledku působení těchto nepředvídatelných dopadů (myšleno výpadků dodávek) přistoupit v rámci vývoje k úpravě návrhu klíčových částí elektrické výzbroje, což vedlo k výraznému skluzu. Poslední součástky, u nichž se musel náš partner potýkat s jednostranným prodloužením dodacích lhůt o několik měsíců, byly doručeny začátkem letošního roku. V této krizové situaci musel subdodavatel elektrické výzbroje uzpůsobovat organizaci své výroby tak, aby byl proces co nejefektivnější, i za cenu toho, že montáž jednotlivých bloků tzv. statického měniče probíhá až dodatečně na jinak kompletních vozidlech u výrobce,“ vysvětluje Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel SOR Libchavy.

„Chápeme, že komplikace s finalizací vozidel je způsobena na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, nikoliv přímo v závodě SOR Libchavy, na druhé straně my musíme postupovat s péčí řádného hospodáře a uplatňovat všechna smluvní ujednání včetně smluvních pokut. Smluvní pokuty za zpoždění dodávek vozidel nebo jejich nevypravení kvůli výrobním závadám jsme nuceni uplatňovat i vůči jiným subjektům. Opoždění dodávky prvních kloubových trolejbusů nás nesmírně mrzí, protože výstavbu infrastruktury pro trolejbusovou trať Palmovka – Čakovice – Miškovice jsme dokončili a uvedli do zkušebního provozu podle harmonogramu už na začátku loňského prosince. Zahájení jejího plného využívání tak budeme muset ještě minimálně o několik měsíců posunout,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

„Zpoždění dodávky nových kloubových trolejbusů navíc negativně dopadá na plánovanou obnovu našeho vozového parku autobusů. Kvůli tomu budeme muset ponechat v provozu některé nejstarší kloubové autobusy SOR NB18 EURO V, které jsme již plánovali vyřadit, což bohužel znamená neplánované vícenáklady na jejich údržbu,“ dodává Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

V případě prodlení výrobce s dodržením sjednaného termínu dodání trolejbusů vzniká DPP dle uzavřené smlouvy nárok na úhradu smluvní pokuty, a to ve výši 0,5 % z ceny každého trolejbusu bez DPH za první den prodlení a následně ve výši 0,1 % z ceny každého trolejbusu bez DPH, a to za každý i započatý kalendářní den a případ prodlení.

„V současné době je pro nás prioritou dokončení a odladění softwaru elektrovýzbroje, který nebylo z logiky věci možné testovat dříve, dokud nebyla hotova mechanická část. Pro urychlení této klíčové části počítáme s převozem jednoho trolejbusu přímo do areálu společnosti Cegelec v Praze, která dodávku elektrovýzbrojí zajišťuje. Komunikujeme prakticky na denní bázi o vývoji projektu, podnikáme společně veškeré kroky a snažíme se vzájemně si vypomáhat tak, abychom projekt co nejrychleji zdárně dokončili. Předpokládáme zahájení testování vozidla na trati nejpozději v červenci letošního roku,“ uzavírá Filip Murgaš.

DPP vysoutěžil 15 nových kloubových bateriových trolejbusů SOR TNS 18 ve veřejné zakázce na začátku loňského roku. DPP v tendru obdržel celkem tři nabídky, od společností SOR Libchavy, Carrosserie HESS a Škoda Electric. Prvně jmenovaná společnost veřejnou zakázku vyhrála s nejvýhodnější nabídkou. Celková hodnota zakázky je 220,4 milionů korun, o bezmála 80 milionů korun nižší, než byla její předpokládaná hodnota.

Podobné články