Menu

„Lví“ tsunami pokračuje. Kutnou Horu zaplaví elektrické MANy

Nejmenší elektrický MAN Lion’s City na testech v Rakousku. (zdroj: MAN Truck & Bus)
Nejmenší elektrický MAN Lion’s City na testech v Rakousku. (zdroj: MAN Truck & Bus)
Stáhnout PDF
Autobusy
26. 06. 2024 18:45
Matěj Stach
3 minuty čtení

Německý producent MAN Truck & Bus nadále posiluje své tuzemské pozice a vůbec poprvé dodá do České republiky i elektrobusy. Vozy MAN Lion’s City 10E si pro zajištění provozu kutnohorské městské linky 801 pořídí společnost Lutan, která ve výběrovém řízení pořádaném netradičně Středočeským krajem nabídla nejnižší cenu a porazila ČSAD POLKOST i ABOUT ME. Stávajícího dopravce Arrivu autobusy včetně jeho modrých elektrobusů Lutan nahradí od 1. 4. 2025 na dobu 116 měsíců (9,67 roku).

Elektrické veřejné dopravy se 20tisícové město ležící na jižním okraji Polabské nížiny a říčce Vrchlici poprvé dočkalo s ohledem na neuskutečnění velkých trolejbusových plánů až v červnu 2019, kdy do ulic vyjely tři elektrobusy SOR EBN 11,1 a dvojice vozů ROŠERO – P First FCLEI pořízených z dotací. I poté je ale v provozu doplňovaly dieselové autobusy mající podobu jak záložních vozidel, tak příměstských strojů přejíždějících na spoje MHD Kutná Hora z jiných linek. Není přitom tajemstvím, že podíl spojů obsluhovaných záložními vozy se s postupujícím časem zvyšoval, s čímž narůstala i nespokojenost města, jež vyvrcholila právě soutěží na jednu z linek, jejíž historii a budoucnost je ale třeba osvětlit.

Počet linek městské dopravy v Kutné Hoře je v poslední letech značně nestálý. Po integraci do systému Pražské integrované dopravy datované k 1. srpnu 2021 se nejdříve smrskl z původních sedmi na tři. Základem provozu se stala páteřní 802 vedená z nádraží přes historické centrum společně s linkou 801 trasovanou po jeho obvodu, které dále doplnila příměstská 805 zajišťující obsluhu odlehlejších částí města (Poličany, Karlov a Kaňk). Jmenovaný trojlístek posléze doplnila ještě linka 803, na níž přešly mimo jiné vybrané vnitroměstské spoje linky 801, které byly obsluhovány příměstskými autobusy přejíždějícími z jiných linek a nikoliv elektrobusy.

Elektrobus ROŠERO – P First FCLEI dnešního ev. č. 7541 projíždí na podzim roku 2019 okolo Kamenné kašny, jež představuje významnou pozdně gotickou památku. Dvojice vozů v Kutné Hoře doslouží v březnu 2025. (foto: Matěj Stach)

Další změnu přinesl červenec 2023, na jehož začátku došlo ke sloučení linek 801 a 802 do první jmenované, jež ale převzala trasu linky 802 přes centrum. Linka 803 ovšem zůstala zachována a páteřní linkou 801 bude z licenčních důvodů pohlcena až od začátku platnosti nové smlouvy v dubnu 2025. Výsledná linka propojí polikliniku na jihozápadě Kutné Hory s jejím historickým jádrem, největším sídlištěm Šipší a nádražím v intervalu 15 minut, přičemž vybrané spoje dojedou podobně jako dnes také do Hlízova nebo Starého Kolína. A právě tato jediná linka 801 volně navazující na počátky městské dopravy v Kutné Hoře v polovině 50. let minulého století byla předmětem proběhlé soutěže (linka 805 byla soutěžena v příměstském souboru).

Tu město Kutná Hora připravilo a vyhlásilo společně s organizací IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) pod hlavičkou domovského kraje, pro nějž se jednalo o historicky první výběrové řízení na elektrifikovanou linku (ostatní soubory s výhledovým elektrickým provozem totiž zadal přímým zadáním). Zakázka s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v rámci PID: linka 801 Kutná Hora – Hlízov – Starý Kolín“ byla vypsána 25. března 2024, přičemž příjem nabídek byl postupně prodloužen až do 28. května. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 106 201 600 Kč bez DPH, pro nás je ovšem relevantnější částka 256 653 866,67 Kč vztahující se k celé délce kontraktu činící 116 měsíců (1. 4. 2025 až 30. 11. 2034).

A skončí rovněž tři vozy SOR EBN 11,1 (ev. č. 7631–7633). (foto: Matěj Stach)

Zadávací dokumentace důrazně odkazovala především na podmínky týkající se podoby nových elektrobusů. Základní mantinely stanovené standardy kvality PID město Kutná Hora dále rozvedlo, aby byla výsledná podoba vozidel co nejvhodnější pro křivolaké uličky historického centra. Vedle kýžených elektrobusů zavedlo také institut neshodného náhradního vozidla poháněného spalovacím motorem, jež může být v prvním roce plnění nasazeno na 25 % spojů a v každém dalším kalendářním roce poté na desetinu všech spojů. Vozidla měla odpovídat kategorii midibus plus (Md+) omezené délkou mezi 10,01 a 11,00 metry a počtem sedadel mezi 25 a 30. Navíc byla požadována šířka všech dveří min. 1 200 mm, osazení příměstskými sedadly namísto městských skořepinových anebo vnější obrysový poloměr zatáčení do 10 metrů včetně. Zakázáno bylo použití naftového topení, stejně jako reklama nesloužící k propagaci Kutné Hory, památek, lokálních akcí nebo veřejné dopravy. Město původně požadovalo průměrné stáří šesti let, tento požadavek byl ale přehodnocen a v souladu s nařízením vlády č. 63/2011 Sb. změněn na 9 let.

Nabídku do soutěže nakonec podali celkem tři dopravci, mezi kterými však absentovala stávající Arriva autobusy, jež volně navazovala na činnost někdejšího ČSAD Kutná Hora a která provoz městské dopravy dosud zajišťovala na základě přímého zadání. Zvítězil již odhalený Lutan s částkou 73,65 Kč/km (celkem necelých 248 milionů Kč za 116 měsíců), který porazil ČSAD POLKOST a ABOUT ME. Výše jejich nabídek zatím není známá, jelikož zatím nebyla zveřejněna závěrečná zpráva zadavatele. Vítěze 24. 6. 2024 vybralo krajské zastupitelstvo.

Lutan má na linky vyjet s vozidly MAN Lion’s City 10E, které jako jedny z mála elektrobusů beze zbytku splnily náročná kritéria města. Připomeňme, že výroba nejmenšího elektrického autobusu z lví rodiny MAN Truck & Bus odstartovala v polských Starachowicích teprve vloni.

Podobné články