Menu

Luxtram přijíždí do Bonnevoie

V zastávce Gare Centrale vyčkává na výstup cestujících CAF Urbos 3 ev. č. 108 z roku 2017. Od poloviny září bude jeho konečnou až Lycée Bouneweg. (foto: Matěj Stach)
V zastávce Gare Centrale vyčkává na výstup cestujících CAF Urbos 3 ev. č. 108 z roku 2017. Od poloviny září bude jeho konečnou až Lycée Bouneweg. (foto: Matěj Stach)
Stáhnout PDF
Tramvaje
21. 08. 2022 18:05
Matěj Stach
3 minuty čtení

Od neděle 11. září 2022 bude spuštěn provoz na v pořadí již třetím prodloužení novodobé tramvajové linky v hlavním městě Lucemburského velkovévodství. V červenci tohoto roku stavebně dokončený úsek označovaný písmenem „C“ měří 1,2 km a leží na něm dvě zastávky. Na podzim na něj naváže výstavba pokračování tramvajové tratě „D“ do lokality Cloche d’Or s předpokládaným uvedením do provozu v příštím roce.

Druhá epocha provozu tramvají ve 122tisícovém Lucemburku se začala psát se zahájením výstavby prvních částí linky T1 v lednu 2015. Cestující se do tramvají vrátili v prosinci 2017, tedy 53 let po zastavení provozu původních pouliční dráhy v roce 1964. Od té doby byly do provozu uvedeny další dvě etapy Luxtramu, o nichž jsme referovali samostatně ve starším textu.

Rozšířený most Jeana-Pierra Buchlera situovaný nad jižním zhlavím stanice Luxembourg. (foto: Matěj Stach)

Výstavba zatím posledního prodloužení označovaného písmenem „C“ do čtvrti Bonnevoie byla zahájena v dubnu 2021, první koleje se budované trase objevily v létě stejného roku. Trať o délce 1,2 km spojí zastávku Gare Centrale před lucemburským hlavním nádražím se čtvrtí Bonnevoie, trasována je přitom podél jižního zhlaví stanice přes pro potřeby tramvaje rozšířený most Jeana-Pierra Buchlera na Route de Thionville, odkud pokračuje dále po novém městském bulváru N3 až po ulici Ranweg, kde je ukončena.

Příjezd do zastávky Lycée Bouneweg. (foto: Matěj Stach)

Na konci nového úseku je situováno malé tramvajové „nádraží“ o čtyřech kolejích, z nichž obě krajní jsou kusé a zbylé budou výhledově pokračovat do Howaldu a Cloche d’Or. Součástí je i přestupní terminál na autobusové linky – šestý z plánované desítky na základní trati o délce 16 km. Popisovaná koncová zastávka dostala podle nedalekého technického lycea název Lycée Bouneweg, mezilehlá stanice získala pojmenování Leschte Steiwer / Dernier Sol, jež odkazuje na 19. století a hostinec „Zum leschte Steiwer“ v ulici Dernier Sol, kde rolníci z Hesperange a Roeser utráceli své poslední mince na cestě z trhu v Lucemburku.

Tramvajové „nádraží“ v podobě zasávky Lycée Bouneweg. (foto: Matěj Stach)

Zkušební provoz na nově vybudovaném úseku tramvajové linky T1 byl zahájen 11. 7. 2022, už od 8. července je poté pod napětím trolejové vedení, jež v úseku na rozdíl od posledních dvou prodloužení tratě pojížděných na superkondenzátory tentokrát nechybí. První zkušební jízda s vozem CAF Urbos 3 ev. č. 115 z roku 2019 se odehrála za rychlostí 3 až 5 km/h, aby se ověřilo, že v úseku nedochází ke kolizi tramvaje např. s nástupišti.

Tramvají k Lycée Bouneweg od 11. září. (foto: Matěj Stach)

Od úterý 2. 8. 2022 se následně testy a zkoušky překlopily do druhé části, a sice do provozu bez cestujících, ale za reálných podmínek. Tyto zkušební jízdy už probíhaly v pravidelných časech a intervalech. Pravidelný provoz na prodloužení „C“ bude zahájen těsně před příchodem nového školního roku v neděli 11. 9. 2022. Cesta z Gare Centrale na konečnou zastávku Lycée Bouneweg tramvajím zabere 3 minuty a 40 sekund. Provoz bude pokrytý již dříve zařazenými tramvajemi CAF Urbos 3, které v lucemburské metropoli jezdí v počtu 29 kusů z finálních 32.

Otevření fialově zvýrazněného úseku je plánováno na 11. září. (zdroj: Luxtram)

Už letos na podzim se mají rozeběhnout práce na návazném úseku „D“ do Cloche d’Or a ke stadionu, na němž bude celkem 5 zastávek. Podle ředitele společnosti Luxtram André Van der Marcka by toto prodloužení mělo být uvedeno do provozu ještě v příštím roce (byť na jeho konci), zatímco severního úseku na letiště se návštěvníci a obyvatelé země dočkají až v roce 2024. Etapa ze zastávky Luxexpo označovaná písmenem „E“ na Findel Aéroport je podmíněná výstavbou mostu přes dálnici A1 o délce 110 metrů. V současné době probíhá betonování jeho podpěr.

Příprava na prodloužení linky T1 do Cloche d’Or. (foto: Matěj Stach)

Další rozvoj tramvajové sítě nejen po Lucemburku jako městu, ale i po Lucembursku jako takovém, objasňuje Plan national de mobilité à l’horizon 2035 (Národní plán mobility) představený 22. dubna 2022. Do inkriminovaného roku 2035 se mají v ulicemi Lucemburku rozjet další 3 tramvajové linky – červená, modrá a žlutá. Zásadním bude vznik druhé tratě v centrální severojižní ose. Dnešní fialová linka poté výhledově zamíří až do druhého největšího města Lucemburska Esch, resp. jeho nové čtvrti Schifflange a obcí Belval a Belvaux. Rychlodrážní trať umožní rychlost až 100 km/h a nabídne obyvatelům alternativu k železničnímu spojení, jež vede nepřímo přes Bettembourg. Za čtvrtí Cloche d’Or je s ohledem na nalajnovaný rozvoj plánována výstavba druhé vozovny, celkem má na síti působit až 80 vozidel.

Výhledové tratě a linkové vedení Luxtram. (zdroj: Plan national de mobilité à l’horizon 2035)

Podobné články