Menu

Krakov vypsal trojici výběrových řízení na nové tramvaje

Vozový park velkokapacitních tramvají je tvořen 36 tramvajemi Krakowiak z produkce Pesy a jedním pokusným vozem Protram. V nadcházejících letech by se mohl rozšířit o dalších 30 vozů. (foto: Michał Kwaśniak)
Vozový park velkokapacitních tramvají je tvořen 36 tramvajemi Krakowiak z produkce Pesy a jedním pokusným vozem Protram. V nadcházejících letech by se mohl rozšířit o dalších 30 vozů. (foto: Michał Kwaśniak)
Stáhnout PDF
Tramvaje
23. 12. 2023 18:36
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Metropole Malopolska vypsala dne 19. 12. 2023 výběrové řízení na dodání dalších nových tramvají. Celkem dopravce MPK Kraków poptává 90 tramvají, jež jsou však rozděleny do tří částí po 30 kusech, přičemž nabídku mohou zájemci o účast podávat do každé ze soutěží samostatně (tedy nemusí nabídnout všechny tři verze).

Poptávány jsou tramvaje délky 32–34 m, a to v jednosměrné verzi a v obousměrné modifikaci, a dále vozy velkokapacitní o délce 42–45 m, které mají být pouze jednosměrné. Tramvaje s délkou okolo 40 m používá Krakov jako jediné polské město (v průběhu roku 2015 postupně uváděl do provozu 36 vozů Krakowiak, potažmo 2014N, z produkce Pesy, navíc disponuje i jediným vyrobeným 40m vozem Protram 405N z roku 2012).

Z hlediska technického řešení jsou požadována 100% nízkopodlažní vozidla se všemi otočnými podvozky, které pří jízdě v přímém směru nesmí přesahovat obrys vozidla. Výška podlahy nad podvozky má činit max. 450 mm, v oblasti u vstupů 300 mm a v ostatních částech vozidla 350 mm (měřeno vždy od hlavy kolejnice). Výškové rozdíly smějí být překonávány výhradně pomocí šikmých ramp (tedy bez schodů), u nichž již povolen sklon až 10 %. Šířka vozů má činit max. 2,4 m, výška skříně vozu (bez sběrače) 3,6 m. Nápravové tlaky nesmí na žádné z náprav překročit hodnotu 90 kN, výjimkou jsou vozy, které budou vybaveny zásobníkem elektrické energie – u těch může být nápravový tlak až 100 kN.

Pro instalaci sekundárního zdroje napájení – ať již superkondenzátorů či trakčních baterií – mají být uzpůsobena všechna nabízená vozidla, pouze u třech (od jednoho kusu od každého provedení) ale mají být zásobníky energie z výroby i skutečně nainstalovány. Na baterie či superkodenzátory mají tramvaje zvládnout ujet 3 km, přičemž Krakov jako referenční vnímá trasu v samotném srdci města kolem parku vysázeného na místě někdejších městských hradeb. Obdobným způsobem Krakov požadoval i vyhotovení zatím poslední generace tramvají v podobě modelu Stadler Lajkonik, jejichž dodávky byly dokončeny v říjnu letošního roku. O snesení trolejového vedení v této části města, které podle názorů některých ničí obraz historického centra (jehož součástí jsou elektrické tramvaje s vrchním napájením pouhých 122 let), se příležitostně hovoří, prozatím však rozhodnutí o vybavení tramvají sekundárním zdrojem elektrické energie nepadlo. 

Podobné články