Menu

Konec Karos C 934(E) ve Středočeském kraji

Nestor linky H11, Karosa C 934E.1351 NBI 59-84, pózuje při fotojízdě před areálem společnosti ČSAP v Městci Králové.  Dnešní provozovna OAD Kolín je k nalezení až za autobusem a nedaleko ležící tratí 062 po pravé ruce. (foto: Matěj Stach)
Nestor linky H11, Karosa C 934E.1351 NBI 59-84, pózuje při fotojízdě před areálem společnosti ČSAP v Městci Králové. Dnešní provozovna OAD Kolín je k nalezení až za autobusem a nedaleko ležící tratí 062 po pravé ruce. (foto: Matěj Stach)
Stáhnout PDF
Autobusy
05. 03. 2021 19:40
Matěj Stach
3 minuty čtení

Společně s blížící se nedělní integrací oblasti okolo Městce Králové do Pražské integrované dopravy dojezdila dlouhodobě jediná Karosa C 934(E) nasazovaná v rámci Středočeského kraje (a Prahy) na veřejné autobusové linky. Oním posledním exemplářem byl vůz NBI 59-84 společnosti OAD Kolín, zároveň již jediný český nemuzejní nositel zbarvení někdejšího ČSAD PROhealth.

Autobusy Karosa C 934 a C 934E (obě verze podtypu .1351) byly svého času nosnou řadou vysokomýtské Karosy pro český a slovenský trh. Co do počtu vyrobených kusů je ze soudobé produkce předběhl pouze model C 935 ve všech myslitelných modifikacích, ovšem pouze díky exportní verzi C 935.1034 Récréo určené primárně pro francouzské společnosti. Po prototypu zhotoveném v roce 1995 následovala od roku následujícího sériová výroba ukončená ke konci roku 2001. Ještě v roce 2003 poté odebíraly dávno výběhový model v upravené verzi ruské podniky zabývající se energetickým průmyslem, především těžbou a distribucí ropy spolu se zemním plynem. Nejvýznamnějším odběratelem zde byl sibiřský Surgutněftěgaz sídlící v „hlavním ruském městě ropy“ Surgutu a dále Neftespectrans. Celkový počet vyrobených kusů se zastavil pod hranicí 1 400.

Karosa C 934E

Je 20. září 2019 a středočeskou obcí Jirny projíždí Karosa C 934E.1351 ev. č. 1966 dopravce CDAP na subdodávce za společnost Arriva City. Právě tento vůz původem od dopravce Martina Uhera (ex-1127) zakončil v lednu 2020, již ve standardům nevyhovujícím věku, provoz Karos C 934(E) v rámci PID. Od léta loňského roku bylo pak stejný autobus možné vídat po celé republice jako volební autobus České pirátské strany. (foto: Matěj Stach)

Vraťme se ale nyní zpět do rovinatého Polabí, se kterým je spjatý celý provozní život vozu NBI 59-84. Začátek příběhu se váže na někdejší DZ 111 Nymburk státního podniku ČSAD KNV Praha, ze kterého se v roce 1990 vydělilo i nadále státní ČSAD Nymburk. Po první privatizaci proběhlé v červnu 1992 se název společnosti změnil na PROhealth a posléze ČSAD PROhealth, aby se podnik v únoru 1996 opět navrátil do rukou státu, zastoupeného Fondem národního majetku České republiky (dále FNM). Stalo se tak z důvodu příhodně zapadajícího do divokých 90. let, kdy noví majitelé údajně neuhradili státu kupní cenu společnosti.

FNM se v daný okamžik zachoval s péčí řádného hospodáře a poprvé od roku 1991 objednal pro firmu nové autobusy. Na podzim 1997 se jednalo o čtveřici midibusů SOR C 7,5, doplněnou hned v roce 1998 o trojici delších autobusů SOR C 9,5. Spolu s těmito vozy také poprvé spatřil světlo světa podnikový lak ČSAD PROhealth kombinující červené a modré přerušované pruhy na bílém podkladu. V letech 1999 až 2001 společnost zakoupila postupně celkem 13 Karos inovovaného typu C 934E.1351. Postupně šlo v jednotlivých letech o 3, 4 a 6 kusů. Ty se staly také posledními nositelkami nápaditého zbarvení, a to ještě ani ne v plném počtu. Mezitím v červnu 1999 došlo ke druhé privatizaci a v dubnu 2000 dopravce ČSAD PROhealth doputoval až k dnešním vlastníkům, rodině Koutků. Konečně v srpnu 2000 došlo i k přejmenování na ČSAP.

Předposlední Karosou C 934E v rámci veřejné linkové dopravy ve Středočeském kraji se stal vůz dopravce LEXTRANS BUS s RZ 1SX 3730. Karosa s domovem v Čisté byla před integrací tamního okolí spojena s linkami SID B30, B31 a B88. V provozu zůstala i nadále, ale pouze v tom příležitostném. Jak napovídá modrá metalíza dvou odstínů, autobus pochází z jihomoravského Tourbusu. (foto: Matěj Stach)

Karosa C 934E.1351 NBI 59-84 (v. č. 2893) pochází ze druhé vlny dodávek, přičemž k jejímu uvedení do provozu došlo v červnu roku 2000. Od nova byla zařazena pod provozovnu v téměř třítisícovém Městci Králové. Vlastník vozu se formálně změnil pouze jednou, a to v lednu 2007, kdy byl autobus v rámci završení vzájemného propojení části firem převeden z ČSAP do OAD Kolín, do června 2016 rovněž v majetku rodiny Koutků. Celý provozní život poslední středočeské Karosy C 934E byl spjatý s jedním řidičem a jednou linkou, trasovanou dlouhodobě v ose Městec Králové – Podmoky – Činěves – Dymokury – Budiměřice – Nymburk. V této relaci spolu odjezdili více jak 1,25 mil. km. Oficiálně šlo původně o linku 270 150, jež byla spolu s integrací do Středočeské integrované dopravy k 6. květnu 2007 přečíslována na 270 011. Ruku v ruce s tímto krokem rovněž získala označení H11 a byla formálně začleněna, 4 měsíce po „svém“ autobusu, pod OAD Kolín. Rozsah provozu v podobě 2 párů spojů ráno a dalších 2 párů odpoledne o pracovních dnech byl dlouhodobě taktéž stejný (jeden pár zajišťovala až do integrace provozovna Nymburk, pozn. redakce).

V rámci zářijové jízdy pro fanoušky veřejné dopravy se Karosa C 934E.1351 NBI 59-84 přece jenom na chvíli do systému Pražské integrované dopravy podívala. Stalo se tak pod číslem 8548, které by jí náleželo i v reálném světě PID. Na fotografii vůz pózuje v obci Nový Dvůr jako linka 673, jež sem běžně dvojicí školní spojů zajíždí. (foto: Matěj Stach)

Poslední provozní den na lince H11 si vůz NBI 59-84 odbyl v pátek 26. února 2021. Po dobu tohoto „předintegračního“ pracovního týdne již jeho tradiční H11 zajistily jiné autobusy. Do Pražské integrované dopravy být autobus zařazen nemohl, neboť by hrubě nesplňoval podmínky týkající se maximálního stáří, jež je nyní nastaveno na 16 let. Namísto toho by měl putovat do soukromé sbírky. Linka 270 011 se společně s několikrát odloženou nedělní integrací Královéměstecka rovněž stane minulostí. Po letech provozu téměř bez vývoje bude její trasa zcela rozpuštěna mezi jiné linky a nahrazena PID 540, 541 a 542. Pro úplnost dodejme, že rámci systému Pražské integrované dopravy dojezdily autobusy Karosa C 934(E) v lednu 2020, kdy dopravce OAD Kolín odstavil vůz ev. č. 8556 z provozovny Nymburk a na operativní záloze dopravce Arriva City se naposledy objevil subdodavatelský vůz ev. č. 1966 společnosti CDAP, tehdy zapůjčený dopravci M express. V rámci systému SID a zcela neintegrovaných linek po Středočeském kraji pak poslední nejstarší příměstské „devítky“ jezdily rovněž u OAD Kolín a dále u dopravce LEXTRANS BUS na Rakovnicku, a to do května, resp. srpna 2020.

Podobné články